Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista English
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti Arhiva vesti
Informacioni sistem BOS
 
Budite šampion u trgovanju hartijama od vrednosti! Trgujte u skladu sa propisima
Informacioni sistem ISUP
 
Usaglasite se sa Centralnim registrom! Formirajte Skupštinu akcionara po Zakonu!
Usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima!
 
Usaglasavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima!
Investitori
Preuzimanje domaćih kompanija – modeli, Due diligence, procena, dozvola Komisije za zaštitu konkurencije, poreski aspekti...
Modeli za odobravanje poreskih i drugih olakšica države Srbije prilikom investiranja, sprovodjenje greenfield investicija...
Uporedne analize kompanija po sektorima delatnosti, izveštaji o trgovanju na Beogradskoj berzi...
Opširnije...
Brokersko-dilerska društva
Osnivanje, dozvola Komisije za hartije od vrednosti, članstvo u Centralnom registru i Beogradskoj berzi, obuka brokera...
Instalacija informacionog sistema za trgovinu hartijama od vrednosti Back-office, obuka korisnika, usaglašavanje sa novim propisima...
Izrada uporednih analiza kompanija čijim akcijama se trguje na Beogradskoj berzi
Opširnije...
Domaće kompanije
Priprema za pronalaženje strateškog partnera – modeli, Due diligence, procena vrednosti kapitala...
Povećanje kapitala, otkup sopstvenih akcija/udela, smanjenje kapitala u redovnom i pojednostavljenom postupku, poništenje akcija/udela...
Promena forme otvorenog AD u zatvoreno AD ili u DOO i obrnuto, spajanje, pripajanje, odvajanje...
Opširnije...
   
Ostalo
Modeli za zaštitu od "neprijateljskog" preuzimanja, "prijateljsko" preuzimanje", postizanje 100% vlasništva nad kompanijom...
Osnivanje firmi, registracija promena, opšti akti, pravilnici (računovodstvo, rad i zaštita na radu, sistematizacija i sl.), ustrojavanje delovodnog protokola, obuka zaposlenih ...
Revizija i računovodstvo, poreski konsalting...
Opširnije...

 

Vesti, obaveštenja, ponude

Member of CFIE M&A network

Intercity broker a.d. Beograd

NDP Audit & Consulting doo Beograd

Proizvodi Centra
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta