Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Trgovanje na Beogradskoj berzi i protekle nedelje bilo burno:
Akcije Imleka stigle čak do 2.990 dinara Tigar je najavio nove investicije u proizvodnju u visini od 11 miliona evra. Akcije ove pirotske kompanije kretale se od 3.049 do 3.178 dinara
Početkom protekle nedelje indeksi Beogradske berze po već ustaljenom načinu zabeležili su svoje nove istorijske maksimume ali je krajem nedelje, tačnije u četvrtak i petak došlo do blage korekcije indikatora BELEKS15 i SRDž indeksa. Nasuprot njima BELEKSline je nastavio trend neprekidnog rasta od, sada već, 24 trgovačka dana. Rok za podnošenje tenderske ponude za kupovinu državnog dela u BIP-u došao je do samog kraja pa u skladu sa tim i raste napetost u trgovanju. Nakon četvoronedeljnog trgovanja na ceni od 550 dinara, cena akcija BIP-a je u utorak skočila na 560 dinara da bi već u sredu porasla na 600 dinara na dosada nezabeleženom obimu trgovanja od 154.894 istrgovanih akcija. U četvrtak je cena povećana opet za 20 odsto da bi u petak na zatvaranju jedna akcija vredela 720 dinara isto kao i dan ranije. Još je više uzbuđenja bilo i u trgovanju akcijama Putnika. Kao jedini podnosilac konačne ponude pojavio se samo ruski biznismen Lucenko koji je ponudio 5.500 dinara za akciju Putnika dok drugi ponuđač, Aciona, sa Kipra uopšte nije dostavio ponudu. U međuvremenu cena na berzi dostigla je nivo od 6.000 dinara a paralelno s tim se pojavila i izuzetno velika tražnja od čak 650.744 akcija te su se pojavile glasine da za sada nepoznata strana pokušava da preuzme Putnik. U petak je na berzu Akcijski fond izneo svoj paket na prodaju koji je na ceni od 6.000 dinara realizovan, a ko je bio kupac paketa znaće se ovih dana. Prema finansijskim izveštajima koje je objavila Fidelinka neto profit kompanije je nešto veći od 22 miliona dinara dok su prihodi dostigli iznos od 3,2 milijarde dinara. Profit jeste solidno uvećan u odnosu na 2005. godinu ali je još mali u odnosu na ukupne prihode i kapital što nije delovalo podsticajno na investitore da nastave sa pritiskom na strani tražnje te je protekle nedelje počelo pravo strmoglavljivanje cene akcija Fidelinke. U sredu je cena pala za 5,73 odsto u četvrtak već za 10 odsto da bi se pad od 4,8 odsto, pod pritiskom velike ponude nastavio i u petak. Tigar je najavio nove investicije u proizvodnju u visini od 11 miliona evra, koje bi pomogle bolje korišćenje kapaciteta, poboljšanje kvaliteta proizvoda i dalje jačanje konkurentske pozicije. Cena Tigrovih akcija se protekle nedelje kretala u opsegu od 3.049 dinara do 3.178 dinara po akciji. Imlek je nastavio seriju lansiranja novih proizvoda na tržište. Investitori očito pozitivno ocenjuju ekspanziju Imlekove palete mlečnih proizvoda čemu u prilog ide i činjenica da je cena akcija dostigla, protekle nedelje, vrednost od 2.990 dinara, što je najveća vrednost od kako se trguje ovim akcijama. Različita cena akcija AIK banke rezultat je činjenice da je u prvom slučaju reč o akciji s pravom glasa. Izvor "Glas javnosti"

Nisu tačne insinuacije da je država spustila cenu akcija Putnika, kaže se u saopštenju Akcijskog
U budžetu 3,2 miliona evra više
Povodom različitih tekstova i komentara koji su danima tokom postupka preuzimanja akcija emitenta Putnik a.d. Beograd, objavljivani u dnevnim listovima Glas javnosti, Novosti, Politika, Blic, Kurir, Pres, Danas... istinitosti radi, a u cilju zaštite integriteta Akcijskog fonda RS kao institucije i profesionalnog i ličnog integriteta zaposlenih u Akcijskom fondu RS obaveštavamo javnost o sledećem: ATD Putnik privatizovan je u skladu sa Zakonom o privatizaciji metodom javnog tendera i 19. 5. 2003. godine potpisan je ugovor između Putnika a.d., Beograd kao prodavca, Agencije za privatizaciju i kupca - UNIWORLD HOLDINGS LTD, California, SAD. Cena po kojoj je prodato 70 odsto društvenog kapitala u skladu sa Zakonom iznosila je 5,2 miliona američkih dolara (cc 3,8 miliona evra), odnosno 10,02 dolara po akciji, uz ugovorenu investiciju od 44,3 miliona dolara. Zbog neizvršenja ugovornih obaveza kupca, Agencija za privatizaciju je 13. 7. 2005. godine uputila obaveštenje kupcu o raskidu kupoprodajnog ugovora prema članu 41a Zakona o privatizaciji. Dana 14. 7. 2005. godine, Agencija za privatizaciju je u skladu sa članom 41a stav 2. Zakona o privatizaciji dostavila Akcijskom fondu Odluku o prenosu 70 odsto društvenog kapitala koji je bio predmet prodaje. Akcijski fond je dana 19. 7. 2005. godine imenovao privremenog zastupnika kapitala na osnovu člana 41d Zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji radi upravljanja kapitalom do prodaje na način propisan zakonom. Prema izveštaju privremenog zastupnika u trenutku raskida ugovora sa bivšim kupcem obaveze ATD Putnik bile su oko sedam miliona evra. Za vreme trajanja ugovora bivši kupac je otuđio ili dao u dugoročni zakup nepokretnosti ATD Putnik u vrednosti od oko 3,5 miliona evra. Dana 28. 9. 2005. godine Agencija za privatizaciju je donela Odluku o prodaji akcija ATD Putnik prenetih Akcijskom fondu metodom javnog tendera. Dana 3. 10. 2005. godine Akcijski fond je, u dnevnom listu Politika objavio Poziv za uslovni otpust duga. Prema tom pozivu ukupan iznos prijavljenih potraživanja poverilaca na dan 31. 12. 2004. godine iznosio je 225.536.924,24 dinara (oko 2,8 miliona evra). Ovaj iznos bi se namirio od ostvarene kupoprodajne cene akcija iz portfelja Akcijskog fonda. Od dana donošenja Odluke Agencije za privatizaciju o prodaji akcija metodom javnog tendera (28. 9. 2005. god.) do dana dostavljanja prve ponude za preuzimanje (12. 3. 2007. god.) nije sproveden postupak prodaje akcija metodom javnog tendera, niti je izabran privatizacioni savetnik. U isto vreme na Beogradskoj berzi odvija se trgovanje akcijama manjinskih akcionara ovog emitenta po ceni od 3.600 dinara po akciji. Početna cena na berzi bila je 2.000 dinara po akciji. Promet akcija emitenta Putnik omogućeno je na berzi. FINIŠ TRKE ZA PUTNIK Dana 12. 3. 2007. godine dostavljena je ponuda za preuzimanje akcija od strane ponuđača ACCIONA Investments LTD Nicosia, Cyprus, u kojoj je ponuđena cena po akciji 3.600 dinara. Akcijski fond je o prispeću iste obavestio odmah Agenciju za privatizaciju. Dana 27. 3. 2007. Agencija za privatizaciju je donela Odluku o stavljanju van snage Odluke o metodu prodaje akcija prenetih Akcijskom fondu metodom javnog tendera ATD Putnik. Dana 29. 3. 2007. godine Akcijski fond je u dnevnom listu Politika objavio oglas kojim je obavestio sve zainteresovane da zbog promene metode prodaje akcija ATD Putnik uslovni otpust duga više nije na snazi. Dana 29. 3. 2007. godine Agencija za privatizaciju je dostavila Akcijskom fondu Nalog za prodaju akcija ATD Putnik prenetih na Akcijski fond. Dana 2. 4. 2007. godine Akcijskom fondu je dostavljena konkurentska ponuda za preuzimanje akcija od strane Dmitrija Lucenka, Sankt Peterburg, Russia, u kojoj je ponuđena cena po akciji 3.700 dinara, o čemu je Akcijski fond odmah obavestio Agenciju za privatizaciju. Prihod AF prodajom akcija u postupku ponude za preuzimanje po toj ceni iznosio bi oko 35,2 miliona evra. Dana 18. 4. 2007. godine, nakon otvaranja konačnih ponuda u 10 časova u Komisiji za hartije od vrednosti Akcijskom fondu je posredstvom zastupnika dostavljena konačna ponuda Dmitrija Lucenka. Cena u konačnoj ponudi za preuzimanje iznosi 5.500 dinara po akciji. Rok za deponovanje akcija je 23. 4. 2007. godine u 12 časova. Istog dana, cena akcija Putnika na Beogradskoj berzi, nakon okončanog dnevnog trgovanja u 12 časova iznosila je 5.000 dinara po akciji. Dana 19. 4. 2007. godine u 10 časova uvidom u tablu za trgovanje Beogradske berze - belex uočena je tražnja po pc metodu u iznosu od 650.744 akcija, bez limit cene, što je pretpostavljalo trgovinu akcija na maksimalnom mogućem nivou od +20 odsto od cene na prethodnom danu trgovanja prema Pravilima poslovanja Beogradske berze, odnosno po ceni od 6.000 dinara po akciji. Nakon okončanog dnevnog trgovanja u 12 časova ostvarena cena iznosila je 6.000 dinara po akciji. Shodno članu 16. Zakona o Akcijskom fondu sa jedne strane, kao i nužnosti za hitnom reakcijom na događaje na javnom tržištu u cilju maksimizacije prihoda, Akcijski fond je učinio maksimalni napor da još jednom informiše javnost putem svih dostupnih medija u ograničenom roku. Povodom toga, Akcijski fond je objavio i oglasio najavu uključivanja akcija Putnika a.d. iz portfelja Akcijskog fonda na Beogradsku berzu u sledećim medijima: Sajt Akcijskog fonda - www.share-fund.co.yu u 13:25, TV Avala - 13:38, RTS - 14:04, kao i svi ostali mediji koji su preuzeli tu informaciju i preneli je 19. 4. 2007. godine (Večernje novosti - dana 19. 4. 2007. godine, izdanje za unutrašnjost koje izlazi u 22:00 časa, kao i izdanje za celu Srbiju za 20. 4. 2007. godine). Dana 19. 4. 2007. godine u 15:30 časova u prostorije Akcijskog fonda je došao pravni zastupnik Dmitrija Lucenka, gospodin Miroslav Boras u pratnji još jednog lica (koje se nije identifikovalo), po saznanju iz javnih medija da se Akcijski fond uključuje u trgovanje akcija na Beogradskoj berzi i tražio hitan prijem kod direktora Akcijskog fonda, pod pretnjom "izazivanja velikog skandala i odlaska u Ambasadu Ruske Federacije ukoliko ne bude bio primljen". S obzirom na to da je direktor Akcijskog fonda bio službeno odsutan, a ostali zaposleni nisu imali ovlašćenja da prime i razgovaraju sa navedenom strankom, posebno imajući u vidu postupak trajanja ponude za preuzimanje akcija emitenta Putnik a.d. Beograd, zastupnik nije primljen. Poslovni sekretar direktora je o tom obavestio zastupnika koji je potom otišao iz prostorija Akcijskog fonda. Dana 20. 4. 2007. godine u 8:25 časova zastupnik Lucenka - brokersko-dilersko društvo DUNAV STOCKBROKER AD dostavilo je faksom dopis u kome se Akcijski fond "upozorava" na pravno nasilje u postupku preuzimanja Putnika. Dana 20. 4. 2007. godine u 9 časova, došao je pravni zastupnik Dmitrija Lucenka, gospodin Miroslav Boras u prostorije Akcijskog fonda i lično dostavio pismo u kome se Akcijski fond "upozorava" na pravno nasilje u postupku preuzimanja akcija emitenta Putnika. TRŽIŠNO PONAŠANJE Napominjemo da je shodno članu 9. Zakona o Akcijskom fondu osnovni način prodaje akcija iz portfelja Akcijskog fonda prodaja akcija na finansijskoj berzi i/ili prihvat ponude za preuzimanje, a izuzetno, prema odluci Agencije za privatizaciju akcije se prodaju metodom javnog tendera. Promenom metoda prodaje od strane Agencije za privatizaciju, tj. stavljanje van snage Odluke Agencije za privatizaciju o prodaji akcija metodom javnog tendera (27. 3. 2007. godine), Akcijski fond je, prema članu 9. i 16. Zakona o Akcijskom fondu, 29. 3. 2007. godine obavestio sve zainteresovane o promeni metoda prodaje akcija iz portfelja Akcijskog fonda. Sa ovim obaveštenjem javnost, a posebno stručnjaci finansijskog tržišta uz kvalitetnu ekspertsku analizu i praćenje oba tržišta (berze i postupka ponude za preuzimanje) mogli su očekivati da će se Akcijski fond, postupajući u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, rukovoditi principom maksimizacije prihoda u budžet Republike Srbije iz člana 14. Zakona o Akcijskom fondu. Prihod ostvaren prodajom akcija na berzi dana 20. 4. 2007. godine po ceni od 6.000 dinara po akciji je 9,01 odsto viši u odnosu na konačnu cenu iz postupka ponude za preuzimanje od 5.500 dinara po akciji. To znači da će se u budžet sliti 38,4 miliona evra, što je za 3,2 miliona evra više od prihoda od prodaje akcija prihvatom ponude za preuzimanje. Akcijski fond je promptno reagovao na tržište akcija i pratio kretanje ponude i tražnje akcija Putnika na berzi dana 20. 4. 2007. godine od 10 do 12 časova iz minuta u minut. Prema pravilima poslovanja Beogradske berze zona fluktuacije je bila od 4.000 do 7.200 dinara, odnosno naloge kupovine i prodaje bilo je moguće ispostaviti u navedenom rasponu. Akcijski fond je postavio zonu fluktuacije za donošenje odluke od 6.000 dinara do 7.200 dinara. To znači da bi prihod AF prodajom akcija na Beogradskoj berzi (po ceni od 6.000 dinara po akciji) iznosio oko 38,4 miliona evra, ili da je bilo tražnje po ceni višoj od 6.000 dinara sve do 7.200 dinara, ostvarena cena bila bi viša do 20 odsto, u odnosu na berzansku preovlađujuću cenu. Akcijski fond se ponašao tržišno prema pravilima poslovanja Beogradske berze i neprofesionalne su i nestručne insinuacije da je država neopravdano spustila cenu akcija. Neopravdana su očekivanja "stručnjaka" da će država reagovati tromo, sporo i neefikasno. S obzirom na tražnju, tržišnu cenu i performanse Putnika a.d. (obaveze od oko 13 miliona evra), kao i mogućnost uvođenja privremenih mera zabrane raspolaganja akcijama Akcijskom fondu (a po predlogu UNIWORLD HOLDINGS LTD, California, SAD, Trgovinski sud u Beogradu zakazuje ekspresnu raspravu dostavljajući Akcijskom fondu poziv dana 18. 4. 2007. godine za raspravu za 20. 4. 2007. u 9 časova), Akcijski fond je doneo odluku da izuzetno, zbog nastalih okolnosti ponudi na prodaju ceo paket akcija iz portfelja Akcijskog fonda. Tome treba dodati i činjenicu da se u medijima spekulisalo sa ostavkom-smenom direktora Akcijskog fonda (što znači da nema ovlašćenog lica za potpisivanje naloga za prodaju), to je očigledno da je postojala namera da se u postupku preuzimanja izvrši pritisak na Akcijski fond - državu kao akcionara. U vezi sa navodima da je Akcijski fond onemogućio ponuđača iz postupka preuzimanja - Dmitrija Lucenka da kupuje akcije na berzi neophodno je informisati javnost da je ponuđač morao biti upoznat od strane svojih savetnika sa zakonskim odredbama o preuzimanju akcionarskih društava, tj. da dok ima status ponuđača ne može sticati akcije na drugi način. Vlasnici akcija imaju pravo da samostalno odluče kada će ponuditi akcije i pod kojim uslovima. Dr Aleksandar GRAČANAC Direktor Akcijskog fonda Republike Srbije. Izvor "Danas"

Akcije Ikarbusa na berzi 25. aprila

Akcije fabrike autobusa Ikarbus izlaze na Beogradsku berzu 25. aprila, a startovaće sa početnom cenom od 3.380 dinara za jednu akciju. Kako se navodi na sajtu Beogradske berze, u trgovanje će biti uključeno ukupno 381.512 akcija, i prema početnoj ceni akcije tržišna vrednost kompanije procenjena je na 15,6 miliona evra. U posedu zaposlenih i penzionera je 60,03 odsto akcija Ikarbusa, dok država preko Akcijskog fonda i Fonda PIO ima 36,6 odsto akcija, koje je najavila da će prodati na tenderu, ali se još ne zna kada. Mali akcionari poseduju 4,31 odsto akcija. Vrednost nekretnina Ikarbusa procenjena je na oko 16 miliona evra. Fabrika je u 2006. godini imala gubitak od oko 60 miliona dinara. Izvor "Danas"

"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta