Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Osiguranja opet na sudu
Komisija za zaštitu konkurencije podnela je prekršajnu prijavu protiv Udruženja osiguravača Srbije zbog nedozvoljenog dogovora njegovih članova oko formiranja jedinstvene cene osiguranja od autoodgovornosti, i za jedanaest osiguravajućih kuća kazna bi mogla da bude više od 50 miliona evra, desetinu njihovog godišnjeg prihoda
 
Komisija je utvrdila da su osiguravajuća društva, članice Udruženja ("Dunav osiguranje", "DDOR Novi Sad", "Delta Đenerali osiguranje", "Sava osiguranje", "Milenijum osiguranje", "Takovo", "Triglav Kopaonik", "AMS osiguranje", "Viner štediše osiguranje", "AS osiguranje" i "Unika neživotno osiguranje") primenila odluku Udruženja o minimalnim premijama osiguranja, čime su bitno sprečila i ograničila konkurenciju na tržištu pružanja usluga osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i onemogućili oko dva miliona korisnika, koliko ih ima u Srbiji, da bira usluge osiguranja prema ceni. 


Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Dijana Marković-Bajalović, kaže da su osiguravajuća društva bila dužna da pri formiranju cena dodaju na tehničku premiju, koju odredi Udruženje, doprinos za preventivu i režijske troškove u granicama propisanim Uredbom o premijskim stopama u osiguranju od autoodgovornosti.
- Suprotno od toga, Udruženje je odredilo minimalni iznos premije tako što je na tehničku premiju ukalkulisalo maksimalno predviđen iznos za preventivu i režijski dodatak, određujući u stvari maksimalni iznos premije, te Odluku dostavilo članicama Udruženja da istu primene. Komisija je utvrdila da je ova odluka Udruženja, doneta u avgustu 2008. godine, akt kojim se bitno sprečava i ograničava konkurencija, na osnovu koje smo podneli tužbu, a kazna za ovaj prekršaj može da iznosi i 10 odsto prihoda osiguravajućih kuća - istakla je ona.
U Udruženju osiguravača kažu da će podneti tužbu Vrhovnom sudu na ovu odluku Komisije, jer smatraju da nisu oštetili osiguranike odlukom o jedinstvenoj premiji.
- Do pre nekoliko godina društva su samostalno formirala premiju, pa je dosta njih upravo zbog toga i bankrotiralo. U trci za zaradom u premiju su računali samo tehničku premiju, koja služi za isplatu šteta. Mi smo se upravo radi toga i dogovorili, jer udruženje i služi za to. Ako to ne smemo da radimo onda Udruženje ne treba ni da postoji - smatra Milan Cerović, generalni sekretar Udruženja osiguravača.
Cerović kaže da je u Srbiji i pored ovih optužbi prosečna premija osiguranja od autodgovornosti najniža u regionu. Tako Slovenci ovo osiguranje u proseku plaćaju 241 evro, u Hrvatskoj 198 evra, u BiH 130, Crnoj Gori 112 evra, a Makedoniji 147, dok u Srbiji vozači plaćaju u proseku 97 evra.
- Sa ovom visinom premije osiguravači ne zarađuju, samo "životare", jer u konačnoj ceni osiguranja koju plaćaju klijenti, preventiva učestvuje sa nešto više od jedan odsto, režijski dodatak sa 23,08 odsto i tehnička premija sa 77 odsto - objašnjava Cerović.
Ovo nije prvi put da se Udruženje "zamerilo" Komisiji. Pre nekoliko meseci podneta je tužba protiv 10 društava zbog načina obračuna kasko osiguranju vozila, a o koncu visi i podnošenje tužbe zbog narušavanja konkurencije nepoštovanjem propisa o visini provizije koju osiguranja daju tehničkim pregledima.
 
 
Po novom, može
Iako je, prema nalazu Komisije, oštećeno skoro dva miliona osiguranika, po novom Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju, prekršaja nema. Naime, u njemu je propisano da su društva za osiguranje dužna da primenjuju zajedničke uslove osiguranja, premijski sistem sa jedinstvenim osnovama premije osiguranja za te poslove i minimalnu tarifu, odnosno zakonski je isključena konkurenciji među osiguravačima u ovoj oblasti. To će važiti do prva tri meseca po ulasku Srbije u EU, kada je predviđena liberalizacija cena autoosiguranja, odnosno ukidanje konkurencije će opet biti zabranjeno jer je protiv pravila Unije.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta