Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Bolje kredit nego "minus"
I pored povećane nelikvidnosti firmi interesovanje za dozvoljeni minus (overdraft kredit)  pored nije mnogo povećano, kažu bankari


Slično građanima, ni preduzeća nisu imuna na korišćenje dozvoljenog minusa, kao spas od bule tekuće nelikvidnosti. Međutim, iako je tokom prošle godine veoma smanjena likvidnost kod većine preduzeća, "interesovanje" za dozvoljenim minusom nije jednako skočilo i to ne čudi jer je to jedna od najskupljih bankarskih usluga. Upravo iz tog razloga u većini banaka smatraju da je to razlog zbog čega se on koristi manje-više na prošlogodišnjem nivou.

- U odnosu na prethodnu godinu nije bilo drastičnog porasta interesovanja za ovakvom vrstom kreditiranja. U pitanju je uglavnom produžavanje već odobrenih pozajmica postojećim klijentima. Presudni uticaj na ovakav vid kreditiranja ima relativno visoka kamatna stopa kao i činjenica da dospeće glavnice po ovakvom plasmanu dospeva u celosti nakon isteka perioda korišćenja - objasnio je Veselin Miljković, viši savetnik za poslovanje sa stanovništvom i privredom Folksbanke.

Slično je i u Sosijete ženeral banci, gde je interesovanje preduzeća za dozvoljeni minus na približno istom nivou, a i sami klijenti su više zainteresovani za klasične kredite, jer se u godini krize trude da smanje svoja dugovanja prema banci kroz mesečne anuitete.

Nasuprot njima, u Erste banci kažu da je interesovanje za dozvoljenim minusom ove godine povećano, a razlog toga vide u povećanom stepenu nelikvidnosti privrede. Kako kažu u ovoj banci, kamatne stope na dinarske kredite imaju trend pada što je između ostalog uticalo i na povećanje interesovanja i za dozvoljen minus. Erste banka je bila veoma aktivna i u odobravanju subvencionisanih kredita za likvidnost, za koje je do sada dobila preko 40 miliona evra.
Sa druge strane, revolving kreditiranje, kao vrsta "mekih" kredita, doživljava blagu ekspanziju u vremenu krize, jer su mala preduzeća zbog evidentne krize likvidnosti primorana da svoje obaveze servisiraju iz ovakvih kredita. Kako kažu u Folksbanci, aktuelni program Vlade Republike Srbije sa subvencionisanjem kredita predstavlja veoma slab podstrek jer je rok otplate ovih kredita suviše kratak da bi preduzećima pružio pomoć.

I u Sosijete ženeral banci je ove godine je povećano interesovanje preduzeća za revolving kreditima i oni su više traženi u odnosu na investicione kredite, što je razumljivo u uslovima krize i rastućih problema likvidnosti preduzeća.

Ni bankama nije u interesu da odobravaju dozvoljen minus preduzećima jer žele da im se sredstva koja plasiraju, vrate na vreme. S obzirom na to da je veća šansa da svoja dugovanja preduzeće izmiruje u mesečnim ratama, banke savetuju svoje klijente da se pre odluče za neka kratkoročne kredite.

- Savetujemo klijente da umesto dozvoljenog minusa uzmu neku vrstu kratkoročnog kredita (od jedne do tri godine) za podmirivanje obaveza prema dobavljačima, jer želimo da nam se plasirana sredstva vrate na vreme. Takozvana "bulit" (metak) otplata glavnice po isteku perioda korišćenja nosi sa sobom latentnu opasnost da klijent u tom trenutku ne bude u stanju da izmiri svoje dospelo dugovanje - objašnjava Veselin Miljković.
 
Ograničenja


U Inteza banci kažu da je prilikom apliciranja za dozvoljeni minus, tzv. "overdraft" kredit, potrebno da klijent ima registrovano sedište na teritoriji Srbije, da posluje duže od 18 meseci, da račun klijenta,nije bio blokiran duže od pet radnih dana neprekidno u prethodnih 12 meseci, odnosno 10 radnih dana u odvojenim blokadama u prethodnih šest meseci, da nije pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, kao i da klijent nije iskazao gubitak po poslednjem završnom računu. Pored gore navedenih uslova potrebno je da klijent preko tekućeg računa otvorenog u Inteza banci obavlja najmanje 30 odsto svog platnog prometa.


Otvaranje ponuda za operatera fiksne telefonije 12. januara
Republička agencija za telekomunikacije (Ratel) otvoriće u utorak (12. januar 2010. godine), ponude na tenderu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji.

Kako je ranije objavio Ratel, dokumentaciju za učešćhe na tenderu otkupile su kompanije "Telenor" Srbija i "Vip mobile", koje već imaju dozvole za mobilnu telefoniju, srpsko-američka "Konsing group" i "Kerseyco Trading Limited".

Najpovoljnija ponuda biće izabrana na osnovu iznosa ponuđenog za licencu fiksne telefonije. Ukoliko budu podnete najmanje dve kvalifikovane ponude održaće se aukcija, na kojoj će početna cena biće najviši ponuđeni iznos za licencu.

Pravo učešća na tenderu imaju telekomunikacione kompanije koje imaju više od milion pretplatnika telekomunikacionih usluga i koje su u 2008. godini imale prihod veći od 200 mil EUR.

Uslov za učešće na tedneru je uplata depozita ili dostavljanje bankarske garancije od 10 mil EUR.

Pobednik tendera biche izabran do 10. februara, a licenca će biti izdata u roku od osam dana od uplate celokupne naknade u budžet Srbije.

Licenca se izdaje na 10 godina uz mogućnost produženja za narednih 10 godina u skladu za propisima, navodi se u oglasu.

Ukoliko pobednik tendera nema sedište na teritoriji Srbije dužan je da u Srbiji osnuje kompaniju u kojoj će biti jedini vlasnik i na koju će biti preneta licenca.

Jedini operater fiksne telefonije u Srbiji je državna kompanija "Telekom" Srbije, koja je na kraju 2008. godine imala oko tri miliona korisnika.


Shoemaker Falc East named best exporter
KNJAŽEVAC -- Shoemaker Falc East has been named the best Serbian exporter of 2009 by the Serbia Investment and Export Promotion Agency (SIEPA).

The company specializes in producing children’s shoes and has factories in Knjaževac, Ruma, and Zrenjanin.

The company exports to the markets of the European Union, Japan, America, and Russia. It exported over EUR 30mn worth of products to these markets in 2009, which accounts for 96 percent of its yearly production.

Falc East is also a socially responsible company and offers financial help and donations to communities, schools, and individuals in the areas in which its factories are located.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta