Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Iz Inđije do svetskih automobila - "IGB Automotive" investira oko 3 mil EUR u proizvodnu halu
Preduzeće "IGB Automotive" iz Inđije, kćerka firma nemačke kompanije "Bauerhin" investiraće između 2,5 i 3 mil EUR u izgrdanju sopstvene proizvodne hale.

Kompanija, koja se bavi proizvodnjom grejača za sedišta i volana, senzora za pojaseve za vezivanje, električnih kontrolnih jedinica i sistema za ventilaciju sedišta, posluje od septembra 2007. godine u iznajmljenoj hali bivše konfekcije "Intex".

Kako za "eKapiju" kaže generalni direktor "IGB Automotive", Nebojša Dragićević, uprava će u narednih nekoliko dana doneti odlugu da li će otkupiti halu u kojoj već posluje i nju sanirati i nadograditi, ili će sagraditi novu halu na drugoj lokaciji.

Jedno je sigurno – kompanija ostaje u Inđiji.

- Bitno je da napomenem da preduzeće nema želju da promeni lokaciju svog poslovanja i da se odseli iz Inđije. Naši zaposleni su najveći razlog tome, jer ne želimo da ostavimo veliki broj ljudi bez posla. Jedna od najvećih snaga ove kompanije su ljudi i zato menadžment stavlja zaposlene na prvo mesto u svim razmišljanjima – kaže Dragićević.

Od osnivanja, kompanija je uposlila 300 radnika, a u naredne tri godine planira da zaposli još toliko.

S obzirom na činjenicu da na tržištu rada nema posebno kvalivikovanih radnika za posao u njihovoj fabrici, svi novozaposleni prolaze kroz obuku i treninge. Više od 90% zaposlenih čine žene, a direktor kompanije kaže da to i nije začuđujući podatak, budući da istraživanja pokazuju da su žene pedantnije u obavljanju posla i imaju veću moć zapažanja.Priliku da rade za "IGB Automotive" tako će dobiti oni sa završenom osnovnom i srednjom školom, ali i visokobrazovani kadar.

Za sada sav repromaterijal uvoze iz Nemačke, ali planiraju da sarađuju i sa domaćim dobavljačima čim neki od njih zadovolje standarde kvaliteta koje ta kompanija zahteva.

Ukupan proizvodni portfolio, kompanija "IGB Automotive" izvozi za matičnu kompaniju "Bauerhin" u Nemačku, a koja ih dalje distribuira za najveće kompanije autoindustrije.

- Naši proizvodi tako ugrađuju od "fijata" do "rols rojsa" - dodaje za naš portal Dragićević.

Osim izgradnje hala, proširenja obima proizvodnje i zapošljavanja novih radnika, u planovima za ovu godinu je i osnivanje razvojno-istraživačkog centra, koji bi stvorio mogućnost zapošljavanja stručnih lica iz oblasti mašinstva i eleketroinženjerstva.


From Indjija to the world class cars - " IGB Automotive " invests around EUR 3 million in a producti
The company " IGB Automotive" from Indjija , a daughter company of Germany company
" Bauerhin " is going to invest between 2.5 and 3 million USD in construction of its own production facilities.

The company, which manufactures heaters for seats and steering wheels , seat belt sensors for binding , electrical control units and systems for ventilation of seats , has been doing its business in a rented hall, of the former garment " Intex ", since September 2007.

According to the interview given to " eKapija ", General Director of IGB Automotive , Nebojsa Dragicevic , the Management will decide in the next few days whether to buy the hall in which it already operates , and to repair it and upgrade it, or to build a new hall at a different location.

One thing is for sure - the company remains in Indjija .

- It is important to note that the company has no desire to change the location of its business, and to move from Indjija . Our employees are the biggest reason for that , because we do not want to leave many people without jobs . One of the greatest strengths of this company are the people, and because of that the management puts the staff in the first place in all the thinking - said Dragicevic .

Since its establishment, the company employed 300 workers, and in the next three years plans to hire as much.

Given the fact that the labor market does not have specifically qualified workers to work in their factory , all the new staff undergos training and education . More than 90 % of employees are women, and the Director of the company says it is not astonishing fact , since research shows that women are more precise at the job and have greater observation power.The opportunity to work for " IGB Automotive , " will be given to those with primary and secondary schools, but also to highly educated staff.

For now, all raw materials are imported from Germany , but it is in plan to cooperate with local suppliers, as some of them meet the quality standards that the company claims.

The total production portfolio, the company " IGB Automotive " exports for the parent company " Bauerhin " into Germany , which further distributes it for major companies of the auto industry .

- Our products are therefore incorporated from " Fiat " to " Rolls Roys " - adds to our portal, Mr. Dragicevic .

In addition to the construction of halls , expansion of output and employment of new workers, it is also in the plans for this year to establish research and development center that would create employment opportunities for experts in the field of mechanical engineering and electrical engineering .


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta