Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Drakulić okrenuo leđa agrobiznisu - Prodao i kompaniju "Agri point"
Holding "East point" u suvlasništvu srpskog biznismena Zorana Drakulića prodala je "Agri point", svoju ćerku-firmu koja se bavi međunarodnom trgovinom žitaricama kompaniji CHS, potvrđeno je listu "Danas" u ovom holdingu. Dogovor dveju kompanija obuhvata "Agri point"-ove operacije u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Srbiji, odnosno "prodajnu mrežu i silose za žito u Mađarskoj i u Konstanci u Rumuniji".

U "East pointu" nisu želeli detaljnije da govore o ovoj transakciji, pa tako ostaje nepoznat i razlog prodaje, kao i cena po kojoj je "Agri point" promenio vlasnika, ali bi prema najavama, više informacija trebalo da bude objavljeno u narednim danima. CHS je juče saopštio da će kroz ovu akviziciju proširiti svoje poslovanje u Istočnoj Evropi, dodajući 1,5 do dva miliona metričkih tona kukuruza, pšenice i ječma. Kompanija je opisala četiri zemlje obuhvaćene transakcijom kao oblasti visokog rasta.

Tokom prošle godine objavljeno je da je Drakulić prodao većinski udeo u "East point"-u investicionim fondovima "Darby" i "Reconstruction capital II", posle čega je njegov udeo u holdingu pao na 33%, po koliko imaju i druga dva partnera.

Pre toga, u 2008. godini, Drakulić je "Reconstruction capital II"-u prvi put prodao deo svoje kompanije, tačnije 21,33% "East point"-a, ali je tada još držao većinski deo vlasništva. Ovaj biznismen je početkom 2007. godine kupio Austrijsko rečno brodarstvo za 100 mil EUR, a kasnije je svojoj grupi pridodao i Jugoslovensko rečno brodarstvo, od kojeg je na kraju, zbog ekonomske krize, ipak morao da odustane.

Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da je Drakulić sada bio primoran na prodaju dela kompanije zbog velikih problema sa kojima se "East point suočava u poslovanju i podseća da on nije zapravo prodao većinski udeo u "East point", već su "Darbi" i RC2 otkupili dugove te kompanije i tako stekli vlasnička prava.

- Pre toga se smatralo da je visina kapitala "East pointa" 450 mil EUR, ali su onda ova dva američka investiciona fonda konvertovala 100 mil EUR dugova u dvotrećinski kapital, što znači da je kapital firme samo oko 150 mil EUR. Očigledno da ni to nije pomoglo, pa je sada Drakulić morao da proda neki profitabilan deo preduzeća kako bi došao do novca. Setićete se da je on pokušao da kupi i JRB, ali na kraju nije imao dovoljno novca da plati prvu ratu za tu firmu, iako mu je dva puta produžavan rok. Stoga je verovatno da njegova kompanija ima ozbiljan problem sa likvidnošću, bilo zbog ranijeg preinvestiranja ili iz drugih razloga, koji sada pokušava da reši - kaže Bušatlija za "Danas", dodajući da je situacija u sektorima hrane i metala, u kojima posluje "East point" veoma dobra, tako da nije u pitanju sektorski problem.

Zbog toga ovaj stručnjak smatra da bi "East point" mogao da ima dobru budućnost, ako ga američki investicioni fondovi konsoliduju, pošto je "cena bakra sada jako visoka, a nema naznaka ni da bi hrana mogla da pojeftini", što znači da se ni transport hrane neće suočavati sa problemima.


Srbolek ni na nebu ni na zemlji
Beograd -- Ni hapšenje vlasnika Jovice Stefanovića Ninija, ni potpisivanje protokola sa državom nije doprinelo da zaposlenima u fabrici lekova Srbolek bude bolje.
Deo protokola koji se odnosi na isplatu minimalca još uvek nije ispoštovan, predstavnici države se ne javljaju, grejanja i dalje nema, a poslednjih dana na „ratnoj nozi“ su i sami sindikati unutar preduzeća.

Predsednik sindikata Nezavisnost u Srboleku Tomislav Grubić kaže da je na poslednjem sastanku UO odbora dogovoreno da se „spusti tenzija“ i da se sačeka sa bilo kakvim reakcijama do Skupštine akcionara.
„Jasno nam je da nema novca, ali problem je što se protokol ne poštuje i što nije isplaćen minimalac, ali i to što neki zaposleni ne žele taj minimalac već plate koje su imali pre toga, što znači da ne žele da poštuju dogovor sa državom“, kaže Grubić.

Nakon sastanka UO, napominje Grubić, izdata je naredba da niko ne sme da izlazi u medije i priča o stanju u firmi i da će onaj ko to bude radio dobiti otkaz. „Zabranjeno nam je da dajemo bilo kakve izjave, a onima koji budu odavali poslovne tajne prete i krivičnim prijavama“, ističe Grubić.

On kaže da Nezavisnosti smeta to što su kolege iz Samostalnog sindikata sada u UO i što samo nešto „mute i petljaju“. „Mislim da nije fer jer smo se izborili za to da nam država nešto garantuje, a sada se ispostavlja da niko ništa ne poštuje“, napominje Grubić.

Predsednik Samostalnog sidnikata u Srboleku Zoran Gočević kaže da je on regularno izabran za člana UO i da je dogovor da se dok država ne pronađe rešenje ne prave tenzije. „Stefanović je firmu ostavio u katastrofalnom stanju, nije ispoštovan protokol, a Ministarstvo ekonomije se obavezalo da će ono preduzeti zakonske mere. Još ništa se ne rešava i UO je odlučio da ništa ne preduzima do Skupštine koja bi trebalo da se sastane krajem februara“, kaže Gočević.

On ističe da nije tačno da ništa nije urađeno u poslednjem periodu, i kao primer navodi to da je radnicima isplaćena zarada za avgust i septembar, kao i to da se „trude“ da pronađu kupce za robu.


Drakulic turned his back on agribusiness - and sold the company "Agri Point"
Holding "East Point" co-owned by Serbian businessman Zoran Drakulic sold "Agri Point", its affiliated company engaged in international trade of grain, to the company CHS, was confirmed to the newspaper "Today" at the holding company. The deal involves two companies, "Agri Point's operations in Romania, Bulgaria, Hungary and Serbia, or "network and grain silos in Hungary and Constanta in Romania ".

The "East Point" did not want to talk further about this transaction, and thus remains unknown and the reasons for the sale and the price at which the "Agri point" changed owners, but according to the announcements, more information should be published in coming days. CHS was announced yesterday that through this acquisition they would expand its business in Eastern Europe, adding 1.5 to two million metric tons of corn, wheat and barley. The company has described the four countries included in the transaction as an area of high growth. During the last year it was announced that Drakulic sold a majority interest in "East Point" to the investment funds, "Darby" and "Reconstruction Capital II", after which his shares of the holding company fell to 33%, by as much as two other partners have.

Before that, in 2008. year Drakulić sold a part of his company to the "Reconstruction Capital II" for the first time, namely 21.33%, but then the company "East Point" still kept the majority of the property. This businessman bought the Austrian River Shipping Company in early 2007 for 100 million euros, and later added to his group and the Yugoslav River Shipping Company, from which, in the end, because of the economic crisis, he had to give up.

Consultant for Foreign Investment Mr.Mahmoud Bušatlija considers that Drakulić has been now forced to sell the company because of problems with which the "East Point was facing the business and recalls that he had not actually sold a majority interest in the "East Point", but as the "Darby" and "RC2" purchased the debts of the company and thus acquire ownership rights. - Previously it was thought that the amount of capital, "East Point" 450 million euros, but then the two U.S. investment fund converted 100 million euros of debt in two-thirds equity, which means that the capital of the company was only about 150 million euros. Obviously this did not help, and now Drakulic had to sell a profitable part of the company to return the money. You will remember that he tried to buy the JRB, but in the end did not have enough money to pay the first installment for the firm, although he has twice extended the deadline. Therefore, it is likely that his company has a serious problem with liquidity, either because of previous pre investment or other reasons, which he is now trying to solve - says Bušatlija for "Today", adding that the situation in the sectors of food and metals, in which operates the "EastPoint" is very good, so it is not a sectoral issue.

Therefore, the expert believes that the "East Point" could have a good future, if U.S. investment funds to consolidate, as the "copper prices are now very high, and there is no indication that food could make cheaper", which means that nor transport of food will not face the problems.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta