Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Siemens" zapošljava još 150 ljudi u subotičkoj fabrici do 2014.
Kompanija "Simens" najavila je da će proširiti postojeće kapacitete fabrike u Subotici i pored postojećih 500, u naredne dve godine biće zaposleno još oko 150 radnika. Ova kompanija će uložiti 24 mil EUR u proizvodnju novog tipa generatora, koji je razvio jedan od inženjera kompanije, a proizvodiće se u subotičkoj fabrici, navedno je u saopštenju "Siemens"-a.

Takođe, "Siemens" je objavio i da je završio fiskalnu 2011. godinu sa rekordnim poslovnim rezultatima. Ukupan profit sektora porastao je za 36%, na 9,1 mlrd EUR, a dobit od redovnog poslovanja uvećala se za skoro dve trećine, na 7 mlrd EUR, dok su prihodi od redovnog poslovanja porasli za 7%, tačnije na 73,5 mlrd EUR, a nove porudžbine za 16%, na 85,6 mlrd EUR, navedeno je u saopštenju ove kompanije.

- Sa jakim četvrtim kvartalom u turbulentnom ekonomskom okruženju, završili smo fiskalnu 2011. godinu sa rekordnim poslovnim rezultatima - istakao je Peter Lešer, generalni direktor "Siemens AG".

Predstavljajući izvanredne rezultate "Siemens AG" u fiskalnoj 2011. godini, Lešer je naglasio da je kompanija dobro pozicionirana za rast prihoda u narednoj fiskalnoj godini i, srednjoročno, prelaz praga prihoda od 100 mlrd EUR.

Protekla fiskalna godina bila je naročito uspešna za sektore Industrija i Energija. U sektoru Industrija, prihodi su porasli za 9%, na 32,9 mlrd EUR, a nove porudžbine porasle su za 24% na međugodišnjem nivou, što iznosi 37,6 mlrd EUR. Profit sektora je porastao za 36% na 3,6 mlrd EUR, stoji u saopštenju kompanije.

U sektoru Energija, prihodi su porasli za 8%, na 27,6 mlrd EUR, a nove porudžbine su porasle za 15%, na 34,8 mlrd EUR.

Zadovoljavajući rezultati ostvareni su i kad je reč o ekološkim proizvodima i rešenjima. Portfolio za zaštitu životne sredine doneo je oko 30 mlrd EUR prihoda ukupnom prihodu kompanije. "Siemens" ima za cilj da sa zelenim tehnologijama pređe prihod od 40 mlrd EUR do kraja fiskalne 2014. godine.

Sa početkom nove fiskalne godine, 1. oktobra 2011. godine, novi sektor Infrastruktura i gradovi takođe počinje s radom. "Siemens" je u veoma ranoj fazi prepoznao globalni trend urbanizacije, a ovaj novi sektor grupiše "Siemens"-ove nadležnosti i poslovne aktivnosti u ovoj oblasti kako bi gradovima ponudio rešenja za mobilnost, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost.

Prema Lešerovim rečima, "Siemens" u fiskalnoj 2012. godini očekuje umeren rast prihoda u poređenju sa fiskalnom 2011, kao i da porudžbine ponovo pređu prihode i posledično book-to-bill racio iznad 1. Predviđa se nastavak snažnih rezultata u poslovanju, uprkos trenutnom pritisku u pogledu cena i većim troškovima poslovanja.


"Siemens" to employ another 150 people in Subotica factory by 2014
The company "Siemens" has announced that it will expand the existing capacity of the factory in Subotica and in addition to the existing 500, it will employ about 150 workers more in the next two years. The company will invest 24 million euros in the production of a new type of generator, developed by one of the company 's engineers and it will be manufactured in Subotica based factory, as it was noted in the announcement of "Siemens".

Also, "Siemens" has announced that it had ended the fiscal year of 2011 with record operating results. Total sector's profit grew by 36% to EUR 9.1 billion and operating profit increased by nearly two-thirds, to 7 billion euros, while operating income increased 7%, respectively at 73.5 billion EUR, and new orders by 16% to 85.6 billion euros, it is stated in the announcement of the company.

- With strong fourth quarter in a turbulent economic environment, we ended the fiscal year of 2011 with record business results - said Peter Leser, Director General of "Siemens AG".

Presenting outstanding results of "Siemens AG" in fiscal 2011, Leser said the company was well positioned for revenue growth in the next fiscal year and in the half-term predictions, the overpassing of incomes of 100 billion EUR.

The past fiscal year was particularly successful for Industry and Energy sectors. In the sector of industry, revenue grew 9% to EUR 32.9 billion, while new orders increased by 24% on annual level, which amounts to 37.6 billion euros. Sector's profit has grown by 36% to EUR 3.6 billion, stands in the statement.

In the energy sector, sales increased 8% to EUR 27.6 billion and new orders rose by 15%, to 34.8 billion euros.

Satisfactory results were achieved when it comes to environmental products and solutions, as well. Portfolio for Environment protection brought about EUR 30 billion revenue to the company's total revenue. "Siemens" aims to move over the revenue of 40 billion euros with the green technologies by the end of fiscal year of 2014.

With the beginning of the new fiscal year, October,1, 2011, the new sector - Infrastructure and cities is also beginning to operate. In the very early stage, Siemens has recognized the global trend of urbanization, and this new sector is bringing together "Siemens"'s competence and business activities in this area in order to offer the cities solutions for mobility, environmental protection and energy efficiency.

According Leser's words, in fiscal year of 2012, Siemens is expecting moderate growth in revenue compared to fiscal 2011, and also it expects that orders would cross againt the revenues and consequently book-to-bill ratio above 1. Continuation of strong business results, despite the current pressures in terms of prices and higher operating costs, is predictable.


NBS smanjila referentnu kamatnu stopu
Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je na današnjoj sednici, nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i novembarske projekcije inflacije, odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,75 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 10 odsto, saopštila je NBS.

Inflacija je nastavila da se smanjuje u skladu sa projekcijom NBS, koja je objavljena u avgustovskom Izveštaju o inflaciji. Smanjivanje inflacije očekujemo i u narednom periodu, kaže se u saopštenju i dodaje da će ključni dezinflatorni faktori biti oslabljeni troškovni pritisci na rast cena hrane, niska agregatna tražnja, kao i usporeni rast regulisanih cena. Procesu dezinflacije će doprineti i nastavljanje pada inflacionih očekivanja.

Rast svetske privrede će biti, kako se procenjuje, znatno sporiji nego što se donedavno očekivalo zbog rastuće neizvesnosti izazvane krizom javnog duga u pojedinim članicama zone evra.Prognoze rasta ekonomske aktivnosti za većinu zemalja za ovu i narednu godinu revidiraju se naniže.To se u Srbiji odražava na nižu od očekivane izvoznu tražnju i privredni rast, kao i na jačenje dezinflatornih pritisaka.

U uslovima povećane globalne neizvesnosti, podršku očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti daje zaključeni stendbaj-aranžman iz predostrožnosti s MMF-om, kao i upravo objavljena potvrda stabilnog kreditnog rejtinga Srbije, ističe se u saopštenju.

Izvršni odbor i ovaj put potvrđuje uverenje da će se pad međugodišnje inflacije nastaviti i da će se inflacija vratiti u granice dozvoljenog odstupanja od cilja u prvom tromesečju naredne godine.

Kretanje referentne kamatne stope u budućnosti zavisiće od projekcije inflacije i ostvarivanja rizika, pre svega u međunarodnom okruženju i u oblasti fiskalne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. decembra, saopštila je NBS.


NBS lowers reference interest rate
The National Bank of Serbia (NBS) Executive Board on Thursday decided to lower the reference interest rate by 0.75 percent to an even 10 percent, after reviewing current economic trends and the projected inflation for November, the NBS said in a release.

Inflation continued to drop just at the report the NBS published in August had predicted. Inflation is expected to keep dropping in the coming period, says the release, adding that the key disinflation factors will include weakened pressure on food prices, low aggregate demand and a slower rise in regulated prices. The continuing drop in inflation expectations will also contribute to disinflation.

Global economic growth will be much slower than expected due to growing uncertainty caused by public debt crises in some Eurozone countries. Economic growth forecasts for 2011 and 2012 are being re-assessed and lowered for most countries. In Serbia, this is reflected in lower than expected export demand and economic growth, as well in the strengthening of disinflation pressures.

The Executive Board again expressed belief that year-to-year inflation will continue to drop and that inflation will return inside the target range in the first quarter of next year.

Any future changes to the reference interest rate will depend on the projected inflation and risk realization, particularly in the international environment and in the area of fiscal policy.

The Executive Board will next review the reference interest on December 8, said the NBS.


Inflacija od početka godine 6,8%
Beograd -- Inflacija u Srbiji u oktobru, merena indeksom potrošačkih cena, bila je 0,4 odsto, a na medjugodišnjem nivou bila je 8,7 odsto.
U prvih deset meseci ove godine inflacija u Srbiji bila je 6,8 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

U oktobru je u odnosu na prethodni mesec najveći rast cena zabeležen kod odeće i obuće 1,3 odsto, nameštaja, pokućstva i tekućeg održavanja - jedan odsto, hrane i bezalkoholnih pića - 0,7 odsto, restorana i hotela - 0,3 odsto i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva - 0,2 odsto.

Pad cena je zabeležen kod transporta, za 0,2 odsto i obrazovanja - 0,1 odsto, a cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale. Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.


Država i zvanično postala većinski akcionar kompanije "Progres"
Nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za hartije od vrednosti, dana 10.11.2011. godine Centralni registar hartija od vrednosti upisao je akcije II emisije, nakon čega je država postala većinski vlasnik kompanije "Progres", sa ukupnim učešćem u kapitalu od 52,37%.

Podsećanja radi, 30. juna 2011. godine na XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara Kompanije Progres a.d. Beograd, doneta je Odluka o izdavanju običnih akcija II emisije bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala, a radi sprovođenja postupka konverzije obaveza po osnovu javnih prihoda i obaveza prema javnim preduzećima, sa stanjem na dan 31.03.2011. godine, u kapital kompanije "Progres a.d." Beograd.

Kompanija "Progres a.d." Beograd u svom vlasništvu ima objekte i poslovne prostorije u Srbiji, kao i u zemljama bivše Jugoslavije. Najznačajnija imovina je "Palata Progres" u Knez Mihajlovoj ulici, ukupne površine 6.878 m2, kao i objekti u Krnjači ukupne površine 20.373 m2.

Ovom konverzijom duga u kapital otvara se mogućnost da nekadašnji gigant pronađe strateškog partnera sa kojim bi se u bliskoj budućnosti ponovo vratio na puteve slave i uspeha.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta