Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
NBS: Prinudna uprava u Agrobanci
Beograd - Narodna banka Srbije uvela je prinudnu upravu u Agrobanci, čime je prestala funkcija dosadašnjih članova upravnog i izvršnog odbora te banke.
Prinudna uprava uvedena je pošto je u postupku kontrole poslovanja Agrobanke utvrđeno da kapital kojim ona raspolaže ne odgovara nivou rizika koji je ta banka preuzela u dosadašnjem poslovanju, saopštila je NBS.

Istom kontrolom utvrđen je zadovoljavajući nivo likvidnosti banke koji je iznad propisanog minimalnog nivoa.
U centralnoj banci naglašavaju da i nakon uvođenja prinudne uprave Agrobanka pod novim rukovodstvom nastavlja da redovno posluje i pruža usluge svojim klijentima.

U NBS objašnjavaju da prinudna uprava predstavlja jednu od korektivnih mera koju centralna banka preduzima kada utvrdi da su ispunjeni propisani uslovi i kada oceni da će se promenom načina upravljanja i rukovođenja bankom poboljšati njeno finansijsko stanje, odnosno zaštititi depoziti građana i privrede.

Za prinudne upravnike Agrobanke imenovani su Milorad Džambić i Julije Miladinović.

Prema Zakonu o bankama, prinudna uprava uvodi se najduže šest meseci, a NBS je posle toga može produžiti na još tri meseca, ako utvrdi da je potrebno.


Inflacija 7 %, rast BDP-a 1,9 %
Beograd -- Srbija će ovu godinu završiti sa inflacijom od sedam odsto i rastom bruto domaćeg proizvoda 1,9 odsto, iskazano u cenama iz prethodne godine.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Dragan Vukmirović kazao je da su procena podataka o BDP i inflaciji podložni korekciji, kojih će verovatno i biti.

On je naveo da je najveći rast zabeležen u snabdevanju strujom, gasom i parom, gradjevinarstvu i rudarstvu, a najveći pad imali su trgovina, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti.

Prema podacima RSZ, BDP Srbije je u trećem kvartalu 2011. godine bio realno veći za 0,5 odsto nego u istom periodu prošle godine.

Najveći rast bruto dodate vrednosti su zabeleženi u informatici i komunikacijama - 9,3 odsto, zatim sledi gradjevinarstvo sa rastom od 9,2 odsto i saobraćaj sa 2,4 procenta, rekao je Vuklmirović.

On je naveo da su najveći pad bruto dodate vrednosti u trećem tromesečju ove godine imali trgovina sa padom od 7,7 odsto i prerađivacka industrija gde je zabeležen pad od 1,6 odsto.

Prema rečima Vukmirovića, industrijska proizvodnja je u 2011. godini imala rast fizičkog obima od 1,8 odsto, čemu su najviše doprineli snadbevanje strujom, gasom, parom i ruđarstvo, dok je procenjeno da je poljoprivredna proozivdnja imaal rast od 0,8 procenata.


Telekom i zvanično kupio akcije OTE
Atina -- Telekom Srbije je sa grčkom kompanijom OTE potpisao ugovor o otkupu 20 odsto akcija tog manjinskog partnera, po ceni od 380 miliona evra.
Prema ugovoru ta transakcija će biti završena do kraja prvog kvartala 2012. godine.

Na osnovu odluke UO Telekoma Srbija o raspodeli dobiti za 2011.godinu kojom će se akcionarima podeliti 50 odsto ostvarene dobiti, a prema projekciji rezultata na kraju godine, grčkoj kompaniji će biti isplaćeno 17 miliona evra, a Vladi Srbije 68 miliona evra privremene dividende za fiskalnu 2011. godinu.

Ugovor su potpisali generalni direktor Telekoma Srbija Branko Radujko i predsednik i izvršni direktor OTE-a Majkl Camas.
Radujko je tom prilikom istakao da je ovo je važan dan za obe kompanije i zahvalio se Camasu i njegovom timu na investiciji OTE-a u Telekom.

Radujko je najavio transforamaciju Telekoma u otvoreno akcionarsko društvo, podelu besplatnih akcija, dalju profesionalizaciju upravljanja i sprovođenje poslovne strategije fokusirane na korisnike usluga i tržišnu utakmicu.

Predsednik i izvršni direktor OTE Majkl Camas je istakao da će prodaja paketa akcija Telekomu Srbija imati pozitivan uticaj na OTE-ov "tok gotovine deo je strategije da se smanji neto dug" te kompanije.


Parliament of Serbia adopts 2012 Budget Law
Members of the Serbian parliament last evening adopted the Law on the 2012 Budget.

Under the proposed budget, revenues will stand at RSD 750 billion, expenditures at RSD 890 billion and the deficit will be RSD 140 billion.

The budget for next year is based on 1.5% GDP growth, inflation that should be below 6%, and deficit reduction from this year’s 4.5% to 4.25% of GDP.

Salaries and pensions should go up by a total of 5.5% in 2012. The adjustment will be made in April and October 2012.

The budget provides funds for the continuation of support measures to the economy, agriculture and the construction industry, whereas significant savings will be made on discretionary spending.

Of the total budget, 41.8% of total expenditures will go for social security, 15.3% for defence, public order and safety, 15.3% for education and science, 10.4% for incentives, 3.8% for other levels of government, 3% for administrative costs, and 10.4% for other functions.

128 MPs supported the law, which marked the end of the parliament’s autumn session.


Telekom Srbija acquires 20-percent stake from OTE for EUR 380 million
Telekom Srbija and Greece's OTE signed today in Athens an agreement on the acquisition of OTE's whole stake in the Serbian telecom firm, amounting to 20 percent, at the price of EUR 380 million, Telekom Srbija announced.

According to the agreement, transaction will be completed until the end of Q1 2012.

Based on a decision of the Managing Board of Telekom Srbija on the 2011 profit distribution, envisaging the distribution of 50% of the registered profit among shareholders, the Greek company will be paid EUR 17 million, and the Serbian government will receive EUR 68 million worth of temporary dividend for the fiscal tear 2011.

The agreement was signed between Telekom Srbija CEO Branko Radujko and OTE's President and Executive Director Michael Tsamaz.

On that occasion, Radujko pointed out that that was an important day for both companies and expressed gratitude to Tsamaz and his team for OTE's investment in Telekom Srbija, 15-year partnership and contribution to the company's development and growth.

- I wish them all the best in future operations. As far as Telekom Srbija is concerned, what lies ahead of us is a process of transformation into an open joint-stock company, as well as distribution of free shares, further professionalization of management and efficient implementation of our business strategy, which is focused on the users of our services and market competition - Radujko stressed.

I am sure that Telekom Srbija, as a modern and open company, will keep the leading position in all markets it operates in, as well as that it will successfully respond to all challenges and changes in the telecommunications industry and challenges of the global economic and financial crisis, Radujko added.

Tsamaz also said he believed that the signed agreement was mutually beneficial and thanked the management and employees of Telekom Srbija for successful cooperation and excellent results that the company had achieved to date.

- The sale of our stake to Telekom Srbija will positively affect OTE's cash flow, and it is part of our strategy to reduce the net debt - Tsamaz added.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta