Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Nemačka u 2010. investirala 60 mil EUR u Srbiju
Nemačka je u prošloj godini u Srbiju investirala oko 60 mil EUR, izjavio je juče ambasador te države u Beogradu Volfram Mas, naglašavajući da je Nemačka od 2004. uložila u našu zemlju više od 1,5 mlrd EUR.

Mas je, na proslavi povodom desetogodišnjice rada predstavništva kompanije "TUV SUD AG" u Beogradu i osnivanja kompanije "TUV SUD Srbija", istakao da je u toku prošle godine više nemačkih kompanija odlučilo da u Srbiji počne biznis koji će otvoriti više stotina radnih mesta.

- Zadovoljan sam što imamo veliki broj malih preduzeća koja dolaze u Srbiju i što se otvara više radnih mesta, u proseku 50 - 100 - rekao je Mas i dodao da u ambasadi u poslednjih šest meseci raste interes nemačkih privrednika za investiranje u Srbiji.

Prema njegovim rečima, Srbija i dalje ostaje interesantna lokacija za investiranje za nemačke kompanije i važno je da odgovarajući okvir za ulaganja bude postavljen - politička stabilnost, vladavina prava, pouzdan zakonski i regulatorni okvir.

- Investicije i trgovina su od ključne važnosti za zapošljavanje, rast i napredak. Zato verujem da je promocija međunarodne trgovine i poslovnih odnosa glavni element budućeg orijentira spoljne politike - kazao je ambasador.

Predsednik i generalni direktor sertifikacionog tela, odnosno kompanije "TUV SUD AG" Aksel Štepken rekao je da je 10 godina nakon otvaranja predstavništva ove kompanije u Beogradu, koja pruža svoje tehničke usluge kroz sertifikaciju, otvorena domaća firma "TUV SUD Srbija" koja ima 17 zaposlenih.

On je rekao da je u Srbiji za proteklih 10 godina prodaja "TUV SUD-a" porasla za više od 100%, a Srbija i region poseduju visok nivo dinamičnosti i velikog potencijala za usluge te kompanije.

Na međunarodnom nivou, prodaja kompanije je 2010. porasla za oko 10%, do gotovo 1,6 mlrd EUR i zaposleno je oko 1.400 ljudi.

Štepken je istakao da je kompanija proširila poslovnu mrežu na Francusku, Ukrajinu, Šri Lanku, kao i Srbiju.


Nastaviće se rast trgovine sa CEFTA
Realno je očekivati da će u 2011. i u narednim godinama Srbija nastaviti trend porasta trgovine sa zemljama regiona, navodi Centar za novu politiku.U studiji se trend prognozira uzimajući u obzir relativno niski nivo spoljne trgovine sa nekima od država u okruženju, kao i prognozirani nastavak rasta ukupne domaće spoljnotrgovinske razmene.

To će, pored ostalog, biti uslovljeno i pojačanim prilivom stranog kapitala, odnosno dolaskom transnacionalnih kompanija, od kojih dobar deo planira izvoznu ekspanziju u bliže okruženje, navedeno je u studiji.

Ne treba očekivati da će CEFTA dati snažan podstrek privredama Zapadnog Balkana, posebno ne u poređenju sa povezivanjem sa EU koje je od krucijalne važnosti za sve ove države, ali će na srednji i dugi rok koristi, kao što su niže cene, ekonomija obima, kvalitetnija robna ponuda, uštede zbog male prostorne distance, biti veće od troškova.

Zemlje regiona imaju tehnološki zastarele industrije, međusobno konkurišu u izvozu u EU i praktično nemaju toga puno da ponude jedne drugima.

U trgovini sa zemljama CEFTA Srbija ostvaruje suficit, zahvaljujući dobroj tržišnoj poziciji u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i UMNIK Kosovo, dok se stepen pokrivenosti uvoza izvozom smanjuje sa geografskom distancom od Srbije.

Balkanske zemlje, uključujući i Moldaviju, su 19. decembra 2006. potpisale Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA), koji je zamenio mrežu bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini.

Posle ulaska u EU, 1. januara 2007, iz CEFTA su izašle Rumunija i Bugarska. Zemlje koje su ostale u sporazumu Srbija, Albanija, BIH, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, UNMIK-Kosovo i Moldavija, trenutno čine zajedničko tržište od oko 27 miliona potrošača.


Germany invested EUR 60 million in Serbia in 2010
Germany invested about EUR 60 million in Serbia last year, Ambassador of that country to Belgrade Wolfram Maas said yesterday, stressing that Germany has invested over EUR 1.5 billion in our country since 2004.

At the celebration occasioned by the tenth anniversary of work of TUEV SUED AG's branch office in Belgrade and formation of the company TUEV SUED Serbia, Mr. Maas pointed out that several German companies had decided to start the business in Serbia in 2010 and create few hundred jobs.

- I am satisfied with the fact that such big number of small enterprises are coming to Serbia and creating more jobs, between 50 and 100 at average - Mr. Maas said and added that the interest of German businessmen in investing in Serbia had been growing over the previous six months.


According to his words, Serbia remains an interesting location for German investors and it is important to establish an appropriate framework for investments - political stability, rule of law, reliable legal and regulatory framework.

- Investments and trade are of key importance for employment, growth and progress. That is why I believe that promotion of international trade and business relations represents the main element of the future orientation of foreign policy - said the Ambassador.

Axel Stepken, the President and Director General of the certification body, that is, TUEV SUED AG company, said that TUEV SUED in Serbia had increased the sales by over 100% over the previous 10 years and that Serbia and the region had a high level of dynamics and a big potential for the services of that company.


On the international level, the company's sales grew by about 10% in 2010, reaching nearly EUR 1.6 billion, and about 1,400 people got jobs.

Mr. Stepken pointed out that the company had expanded its business network to France, Ukraine, Sri Lanka and Serbia.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta