Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Akcionari NIS ostaju bez dividende
Novi Sad -- Vlasnici akcija koji su se ponadali da će dobiti „parče“ od 16,5 milijardi dinara profita, koliko je ubeležio NIS za proteklu godinu - prevarili su se.
Isplate dividende neće biti, a dobit će kompanija uložiti u najavljene investicije.

Inače, odluku o isplati dividende iz ostvarene dobiti donosi skupština akcionara, na predlog upravnog odbora. Kada u firmi postoji većinski vlasnik, jasno je da on odlučuje da li će biti i kolika će biti dividenda. Dakle - nije obavezna.

Tako će građani koji su besplatno dobili akcije NIS, a ne žele da ih prodaju, takvih je za sada oko tri miliona, ovog puta ostati bez pripisane dobiti. To ne znači, ipak, da tržišna vrednost njihovih akcija neće porasti kako NIS bude beležio sve bolje rezultate poslovanja.
Osim građana, kratkoročno će kratkih rukava u ovom slučaju ostati i država, koja u vlasništvu ima manjinski paket akcija NIS - 29,88 odsto.

Kada bismo ukupnu neto dobit od 16,5 milijardi dinara podelili na ukupan broj akcija NIS, dobili bismo 101 dinar dobiti po akciji. Svaki građanin - vlasnik pet akcija NIS, tako bi na ime dividende mogao da dobije maksimum 505 dinara.

Država bi, pak, za svojih nešto više od 48,7 miliona akcija, na ime dividende mogla da dobije čak 4,92 milijarde dinara!

Ovo bi bilo moguće u slučaju da se cela ostvarena dobit podeli akcionarima, što se nikada ne dešava, jer ukoliko kompanija i odluči da isplati dividende akcionarima, na njih „odlazi“ samo određeni procenat ostvarene dobiti.
Ruska ponuda važi još samo danas

Svi koji nisu prodali besplatne akcije NIS-a još danas u Pošti mogu predati nalog za prodaju deonica po ceni od 506 dinara po deonici. Akciju će od sutra biti moguće prodati isključivo po ceni na Beogradskoj berzi koja je ovih dana oko 490 dinara.
Ponuda za preuzimanje deonica koju je objavio većinski vlasnik NIS-a Gaspromnjeft otvorena je pre mesec i po dana i ističe 16. marta. Naloge za prodaju akcija je moguće predati do 12 sati u svim poslovnicama Pošta Srbije.

Od dokumenata je potrebna samo lična karta. Na ovaj način do pre dva dana akcije je prodalo 110.000 građana.

Nadalje će na akciju NIS-a uticati ponuda i tražnja na Beogradskoj berzi. Na vrednost deonice, inače, utiče poslovanje kompanije, a stručnjaci veruju da akcija ove naftne kompanije ima potencijal s obzirom na dobit NIS-a od 16 milijardi dinara u 2010. godini.


Šerpe Metalca na rafovima Volmarta
Vašington -- Kompanija Metalac iz Gornjeg Milanovca zakucala je na vrata najvećeg diskontnog lanca na svetu, američkog Volmarta.
Generalni direktor Petrašin Jakovljević kaže da je posuđe iz Srbije privuklo pažnju ljudi iz Volmarta koji u SAD i svetu ima ukupno 8.500 diskontnih megamarketa i godišnji promet od 400 milijardi dolara.

Metalac je preko svoje američke firme stupio u kontakt sa ljudima koji su nekada radili za Volmart, a sada su njihovi dobavljači. Oni su ih povezali sa menadžmentom Volmarta.

"Da bi uopšte razmišljali o saradnji moramo najpre da se legitimišemo. Poslaćemo im sertifikate, finansijske i revizorske izveštaje i obavestiti ih koje kapacitete možemo da im stavimo na raspolaganje. Tek ako pozitivno odgovore u sledećoj fazi nas očekuju razgovori o asortimanu robe i cenama", kaže Petrašin Jakovljević, direktor Metalca.

Predstavnici ove srpske kompanije imali su niz značajnih sastanaka i sa manje poznatim, ali ozbiljnim firmama koje se bave kataloškom i internet prodajom.

"Sa 'Old ričom', koji ima katalošku prodaju, razgovarali smo da na ovaj način distribuiramo jednu potpuno novu robnu marku. Ako se dobro osmisli, internet prodaja može da bude fantastična. Verujem da ćemo uspeti da realizujemo bar neki od poslova o kojima smo razgovarali. Ali je još rano za bilo kakve prognoze. Imali smo kvalitetne kontakte i predstoji detaljna provera naših mogućnosti i boniteta od strane Volmarta", rekao je Petrašinović, napominjući da su šanse Metalca na najkonkurentnijem tržištu na svetu pre svega u kategoriji emajliranog posuđa.

Metalac je prošle godine u SAD, sa američkim biznismenom srpskog porekla Bo Draževićem osnovao zajedničku firmu „Metalac SAD”, sa kojom je ostvaren promet od oko 600.000 dolara. Ambicija je da se ove godine, mimo eventualne realizacije planova sa Volmartom, dobaci do milion dolara.


Spoljnotrgovinska razmena u januaru 1,51 mlrd EUR - Povećanje od 32,1% u odnosu na isti mesec lane
Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije u januaru 2011. godine bila je 1,51 mlrd EUR ili za 32,1% veća nego u istom periodu prethodne godine, saopštio je danas Republički zavod za statistiku (RZS).

Izraženo u dolarima, ukupna spoljnotrgovinska razmena u januaru 2011. godine bila je 2,018 milijardi ili za 23,3% već nego u istom periodu prethodne godine.

Prema podacima Zavoda za statistiku, vrednost izvezene robe u januaru bila je 540,5 mil EUR, što je povećanje od 35,2% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz robe bio 970,1 mil EUR ili za 30,5% veći.

Deficit je u januaru 2011. godine bio je za 25% veći nego u istom periodu prethodne godine i iznosi 429,6 mil EUR. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 55,6%, a u 2010. godini ona je bila 53,7%.

U januaru je prema podacima RSZ prvi na listi u izvozu iz Srbije bio kukuruz (48 mil USD), zatim nove spoljne gume za putničke automobile (21 mil USD), dok je smrznutih malina izvezeno u vrednosti od 17 mil USD, nafte i ulja od bituminoznih minerala za 14 mil USD, a električne energije za 12 mil USD.

U uvozu dominantna je bila sirova nafta sa vrednošću od 156 mil USD, zatim prirodni gas (110 mil USD), dok je vrednost uvezene nafte i ulja od bituminoznih minerala bila 42 mil USD.

Podaci RSZ pokazuju da su u izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri Srbije: Italija (91,6 mil USD), Nemačka (77,8 mil USD) i Rumunija (66,0 mil USD), dok su u uvozu, glavni partneri: Rusija (243,8 mil USD), Nemačka (95,3 mil USD) i Kina (94,8 mil USD).

U saopštenju RZS se naglašava da je u januaru spoljnotrgovinska robna razmena bila najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, dok zemlje članice Evropske unije čine više od polovine ukupne razmene.

Drugi po važnosti partner Srbije su zemlje CEFTA sporazuma, sa kojima se beleži suficit u razmeni od 74,7 mil USD, a koji je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), kao i izvoza gvožđa i čelika.

Posmatrano pojedinačno po zemljama, najveći suficit u razmeni ostvaren je sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Rusijom.


Nemački "Messer" gradi novi pogon za proizvodnju kiseonika u Boru - Investicija od 15 mil EUR
Nemačka kompanija "Messer", koja je pre dve godine za 2,5 mil EUR kupila fabriku za proizvodnju kiseonika u Boru, najavila je izgradnju još jednog takvog postrojenja u gradu bakra, vrednog 15 mil EUR.

To je za "Novosti" potvrdio Ernest Bode, direktor kompanije "Messer" za Jugoistočnu Evropu.

- Ukoliko radovi na izgradnji nove topionice bakra budu išli predviđenom dinamikom, i "Messer" će do kraja 2013. godine u Boru izgraditi još jednu kisikanu - rekao je Bode.


Metalac dishes in Walmart market chain
The company Metalac from Gornji Milanovac has "knocked on the door" of the world's largest discount store chain - U.S. Walmart. That is the main result of the company's participation in the recently finished International Home and Housewares Show in Chicago.

As Metalac CEO Petrasin Jakovljevic explained to us, dishes from Serbia drew the attention of people from Walmart, which has a total of 8,500 discount mega markets in the USA and all around the world and an annual turnover of USD 400 billion.

Through it's affiliate in the USA, Metalac contacted people who used to work for Walmart and are now it's suppliers. They connected people from Metalac with the management of Walmart and they met at the show in Chicago and exchanged information.

– In order to think about any form of cooperation, we first have to introduce ourselves. We will send them certificates, financial and audit reports, and inform them on the capacities we can place at their disposal. If we receive a positive response from them, the next phase will include talks about the assortment of goods and prices – says Metalac CEO Petrasin Jakovljevic.

Representatives of this Serbian companies have already had several significant meetings with less famous but serious companies engaged in catalogue and Internet sales.

– We have talked with Old Rich, a catalogue sales company, about distributing a brand new trademark in this way. If planned well, Internet sales can be fantastic. We have established some quality contacts and now our capacities and credit-worthiness must be thoroughly checked by Walmart - says Petrasinovic, pointing out that Metalac's greatest chance of succeeding in the most competitive market in the world primarily lies in the category of enamel dishes.

Last year Metalac founded the joint venture Metalac USA in the USA with Bo Drazevic, a U.S. businessman born in Serbia, and that company registered the turnover of about USD 600,000. The ambition is that the company's revenue reach the amount of USD 1 million this year.


German Messer builds new oxygen production plant in Bor - Investment worth EUR 15 million
German company Messer, which bought the oxygen production plant in Bor two years ago for EUR 2.5 million, has announced the construction of one more such plant in the city of copper, worth EUR 15 million.

This information has been confirmed for Novosti daily paper by Ernest Bode, the Messer Director for Southeast Europe.

- If the works on the construction of a new copper smelter go as planned, Messer will build another oxygen plant in Bor by the end of 2013 - said Mr. Bode.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta