Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Privremeno obustavljeno trgovanje akcijama građevinskog preduzeća "Napred"
Zvaničnici Beogradske berze saopštili su da je privremeno obustavljeno trgovanje akcijama građevinske kompanije "Napred" iz Beograda iz "razloga statusne promene odvajanje uz osnivanje drugog privrednog društva – Napred razvoj".

Ovu odluku ranije je donela skupština akcionara "Napreda", a vlasnici akcija su imali pravo da budu nesaglasni i po tom osnovu traže otkup akcija od strane kompanije.

Odluka o suspenziji trgovanja stupa na snagu odmah, a može trajati najduže šest meseci od donošenja odluke.

"Napred" je u prošloj godini ostvario poslovni prihod od 3,2 milijarde dinara dok je neto dobit ponovo bila izrazito visoka i iznosila je 1,04 milijarde dinara.

Akcijama "Napreda" izuzetno se slabo trgovalo u poslednjih godinu dana, a po poslednjoj ceni od 2.500 dinara tržišna kapitalizacija ove kompanije iznosi 858,2 miliona dinara (8,3 mil EUR).


"Nectar" uslakom u slovenački "Fructal" planira prodor na tržište EU
Kupovinom slovenačke kompanije "Fructal" i spajanjem naše dve kompanije, "Nectar" planira da izađe na tržište Evropske unije - kaže za "Blic" Bojan Radun, direktor kompanije iz Bačke Palanke koja je za 50 mil EUR kupila nekada najveću fabriku za proizvodnju sokova na teritoriji bivše Jugoslavije.

U upravi kompanije "Fructal" zadovoljni su prodajom i smatraju da je novi vlasnik pouzdan i dugoročni partner.

Kupovinom 93,73% akcija preduzeća "Fructal", kompanija "Nektar" postala je najveći srpski investitor u Sloveniji. Iako s promenom vlasništva nije propisan i nivo obaveznih investicija, u ovoj kompaniji nameravaju da ulože u razvoj voćarstva i lokalnih proizvođača voća u Sloveniji, kao i u dalji razvoj kompanije "Fructal" i u njeno širenje u regionu.

- Planirali smo da uložimo onoliko koliko je predviđeno biznis planom "Fruktala", ali sada ne mogu da govorim o iznosima - kaže Radun.

Radun ističe da je kupovina slovenačke kompanije, posle kupovine "Telekoma Srpske" od "Telekoma Srbija", najveća srpska investicija u nekoj od zemalja bivše SFRJ.

- Osim naše firme, "Fructal" je jedini prepoznatljiv brend u regionu i želimo da našim spajanjem postanemo apsolutni lideri u regionu, sa namerom da se proširimo na EU - navodi Radun.

Sušan Zorko, predsednik uprave "Pivovarne Laško", dosadašnjeg vlasnika kompanije "Fructal", kaže za "Blic" da je uveren da će novi vlasnik biti pouzdan i dugoročni partner koji je svestan odgovornosti za budućnost kompanije i njenog značaja za lokalnu zajednicu.

- "Pivovarni Laško" nije bila odlučujuća cena, već i činjenica da je "Nectar" u svojoj ponudi zapisao jasne obaveze koje će kao novi vlasnik poštovati. To su da će zadržati proizvodnju na lokacijama u Ajdovščini i u Kamniku, zatim da će nastaviti i podsticati saradnju sa lokalnim proizvođačima voća. Takođe, da će dalje razvijati brend "Fructal" i da neće ukidati programe, što znači i da ne predviđaju promene broja zaposlenih - kaže Zorko.

Ovo je tek treća velika investicija Srbije u Sloveniju, a ukupan obim tih ulaganja svakako ne može da se poredi sa sumom od oko 1,8 mlrd EUR, koliko je do sada Slovenija uložila u našu zemlju. Ipak, ekonomisti se slažu da će ova investicija pre svega kompaniji "Nectar" doneti više novca.

Ali i da to znači da je klima prema srpskim preduzećima malo promenjena, odnosno da će biti manje prepreka da kompanije iz naše zemlje ulažu u zemljama bivše Jugoslavije.

- Nije dobro da se gleda nacionalnost investitora jer je novac dobrodošao odakle god da stiže - kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.

Vodeći u regionu

Drago Kavšek, predsednik uprave kompanije "Fructal", ističe za "Blic" da je cilj te firme da postane vodeći proizvođač prirodnih sokova u regionu.

- Pošto su programi ove dve kompanije kompatibilne, "Nectar" vidi šansu u jačem prodoru na tržišta zapadne Evrope i u segmentu premijum proizvoda, u koje se većinom svrstavaju "Fructal" proizvodi i brendovi - kaže Kavšek.


Nectar plans to penetrate EU market by acquiring Slovenia's Fructal
- Nectar plans to enter the EU market by taking over Slovenia's Fructal and merging with that company - Bojan Radun, director of the Backa Palanka-based company that has acquired once the largest juice factory on the territory of former Yugoslavia for EUR 50 million, says in a statement for Blic daily.

The management of Fructal is satisfied with that sale and consider the new owner a reliable and long-term partner.

By acquiring 93.73 percent of shares of Fructal, the company Nectar has become the largest Serbian investor in Slovenia. This company plans to invest in the development of fruit production and local fruit producers in Slovenia, as well as in the further development of Fructal and its regional expansion.

- We've planned to invest as much as it is envisaged by the business plan of Fructal, but now I cannot talk about the exact amounts - says Radun.

Radun stresses that, after the takeover of Telekom Srpske by Telekom Srbija, the acquisition of the Slovenian company is the largest Serbian investment in one of the countries of former SFRY.

- Beside our company, Fructal is the only recognizable brand in the region and we want this merger to make us the absolute leaders in the region and enable us to expand to the EU market - Radun notes.

Susan Zorko, president of the management of Pivovarna Lasko, the previous owner of Fructal, says for Blic that he believes that the new owner will be a reliable and long-term partner aware of the responsibility for the company's future and its significance for the local community.

- What was decisive for Pivovarna Lasko is not the price, but the fact that Nectar in its bid clearly stated obligations to fulfill as the new owner. The company promised to keep production plants in locations in Ajdovscina and in Kamnik, to continue and encourage cooperation with local fruit producers, as well as to further develop Fructal brand and not to cancel any range of products, meaning that the company does not plan to change the number of employees - Zorko explains.

This is only the third large investment of Serbia in Slovenia, and the total amount of these investments certainly cannot compare with the sum of about EUR 1.8 billion, which is how much Slovenia has so far invested in our country. However, economists agree that this investment will bring more money, primarily to Nectar.

They also agree that the mood toward companies from Serbia has changed a little, that is, that there will be fewer obstacles to the investment in the countries of former Yugoslavia by companies from our country.

- It is not good to discriminate against investors on the grounds of their nationality because money is welcome regardless of where it comes from - says economist Aleksandar Stevanovic.

Leader in the region

Drago Kavsek, president of the management of Fructal, points out for Blic that the aim of that company is to become the leading natural juice manufacturer in the region.
- Since the product portfolios of these two companies are compatible, Nectar sees the chance in stronger penetration of the markets of western Europe and in the segment of premium products, which is where most Fructal products and brands belong - says Kavsek.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta