Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Izvoz u Nemačku 550 miliona evra
Beograd -- Robna razmena Srbije i Nemačke u prvih sedam meseci ove godine bila je oko 1,5 milijardi evra i za 22 odsto je veća nego u istom periodu 2010. godine.
Potpredsednik Privredne komore Srbije (PKS) Mihailo Vesović kaže da je za sedam meseci 2011. godine izvoz iz Srbije u Nemačku bio oko 550 miliona evra.

"To su rezultati koji ukazuju da imamo uzlazni trend, a povoljna je okolnost da srpski izvoz raste malo brže nego uvoz", rekao je Vesović i naglasio da veruje da će ove godine biti premašena trgovinska razmena iz 2008. godine, kada je počela ekonomska kriza.

On je dodao da je Nemačka najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srbije i da trenutno u Srbiji posluje 360 nemačkih kompanija koje pozitivno ocenjuju svoje dosadašnje poslovanje i da očekuju da će tako biti i dalje.

"Nemačka preduzeća su u Srbiji prisutna najviše u onim sektorima koji su najznačajniji za srpsku privredu, a to su metalski i sektor energetike", kazao je Vesović.


Restitution or indemnification in cash or bonds - Serbian Parliament adopts Law on Restitution
The Serbian Parliament yesterday adopted the Law on Restitution of Confiscated Property and Indemnification, which envisages the return of property in kind as a basic model of restitution wherever possible.

Where the return of property in kind is not possible, former owners will receive compensation in cash and bonds, at the current market value, and the bonds will be issued in euros.

The law regulates the conditions, manner and procedure for returning the confiscated property and indemnification for confiscated property that was seized from physical persons and some legal entities in Serbia after 9 March 1945 pursuant to the regulations on agrarian reform, nationalization, sequestration and other regulations, and was turned into national, state, public or common property.

The consequences of the seizure of property from victims of the Holocaust on the territory of Serbia who do not have living legal successors will be regulated by special law by which a memorial center will be established, as well as a fund for its management.

The bonds for persons who are older than 70 on the day of this law’s coming into force will mature in five years, whereas the bonds issued to persons older than 65 are due in ten years.

The people who were members of the occupying forces on the territory of Serbia during World War II will not be entitled to restitution, and neither will their descendants, whereas the rehabilitated persons will have this right.

The terms of returning the property will be the same for all population groups, and from the moment this law comes into force, the alienation of this property will be prohibited, especially in the process of privatization.

This law was voted for by 117 MPs.


Povraćaj nekretnina ili obeštećenje u novcu i obveznicama - Skupština Srbije usvojila Zakon o vraćan
Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji kao osnovni model restitucije predviđa vraćanje imovine u naturi svuda gde je to moguće.

Prema ovom zakonu, u onim slučajevima u kojima nije moguće vraćanje imovine u naturi bivši vlasnici će dobiti obeštećenja u novcu i obveznicama i to po sadašnjoj tržišnoj vrednosti, a obveznice će biti emitovane u evrima.

Zakonom se uređuju uslovi, način i postupak vraćanja oduzete imovine i obeštećenja za imovinu koja je na teritoriji Srbije oduzeta posle 9. marta 1945. godine od fizičkih i određenih pravnih lica primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu.

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta na teritoriji Srbije koje nemaju živih zakonskih naslednika biće uređeno posebnim zakonom tako što će biti osnovan memorijalni centar i obrazovan fond za upravljanje tim centrom.

Obveznice za lica koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona starija od 70 godina dospevaće u roku od pet godina, a za lica koja su na dan stupanja na snagu ovog akta starija od 65 godina u roku od deset godina.

Pravo na restituciju, pored ostalih, neće imati osobe koje su bile pripadnici okupacionih snaga koje su delovale na teritoriji Srbije za vreme Drugog svetskog rata, kao ni njihovi potomci, dok će rehabilitovana lica imati to pravo.

Uslovi vraćanja imovine biće istovetni za sve kategorije stanovništva, a od momenta usvajanja ovog zakona biće zabranjeno otuđenje te imovine, naročito u procesu privatizacije.

Za ovaj zakon glasalo je 117 poslanika.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta