Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Gazprom banka u Srbiji u drugom delu 2012. godine
Gazprom banka bi trebalo da počne da posluje u Srbiji u drugoj polovini ove godine. Njeni glavni poslovi će biti vezani za izgradnju gasovoda Južni tok, drugu fazu izgradnje skladišta gasa "Banatski dvor", gasnu centralu "Srbijagasa", dok je logično da banka prati i ruske investicije poput NIS-a i "Lukoila", kaže za "Blic" Dušan Bajatović, direktor "Srbijagasa".

Banka neće kupiti nijednu od postojećih banaka, već će dobiti grinfild licencu. "Srbijagas" će imati trećinu, a Gazprom banka dve trećine vlasništva u zajedničkoj finansijskoj instituciji - objašnjava Bajatović.

On dodaje da je sva dokumentacija oko osnivanja banke spremna, nacrt ugovora je završen, u toku su razgovori u Vladi, dok bi uskoro trebalo da stignu ruski partneri na potpisivanje memoranduma. Posle toga će Vlada Srbije odobriti ceo projekat.

- Bez obzira na ishod predstojećih izbora u maju, banka će biti operativna u drugoj polovini godine - kaže Bajatović.

"Srbijagas" i ruska državna kompanija "Gazprom", koja je većinski vlasnik NIS-a i koja učestvuje u izgradnji gasovoda Južni tok, u Srbiji već imaju zajedničko osiguravajuće društvo "Sogaz", koje je dobilo dozvolu za rad od NBS krajem prošle godine.

Bajatović navodi da će "najkasnije do kraja novembra ili početkom decembra" početi izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju.

U Ministarstvu životne sredine se trenutno razmatraju ekološka, kao i pitanja eksproprijacije zemljišta, te same trase gasovoda.

Bajatović očekuje da te radnje koje prethode izgradnji Južnog toka budu završene do juna, nakon toga sledi revizija projekta, a onda početak izgradnje gasovoda za transport gasa iz Rusije preko Crnog mora i Bugarske do Austrije.


Srpski putari prave konzorcijum za gradnju autoputa Ljig-Preljina
Domaći građevinari će udruženi u konzorcijum najvećih firmi ponuditi učešće u izgradnji autoputa od Ljiga do Preljine. Gradnja će inače biti finansirana iz kredita od 300 mil EUR koji je dala vlada Azerbejdžana.

Generalni direktor "Puteva Užice" Milan Bojović kaže da bi takav konzorcijum mogao zajednički da nastupi i na drugim deonicama budućeg autoputa prema Crnoj Gori, od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga. Za te deonice se trenutno traži investitor i tu će radovi koštati između 260 i 280 mil EUR.

- Pokušavamo da napravimo dogovor sa svim većim domaćim srpskim firmama - kazao je Bojović navodeći da je već bilo nekoliko sastanaka sa predstavnicima "Energoprojekta", "Planuma", preduzeća "Ratko Mitrović" i drugim.

To je, prema Bojoviću, pravi način za nastup srpskih putara, jer jedino udruženi mogu da dobiju velike poslove.

Bojović je podsetio da će autoput od Ljiga do Preljine na Koridoru 11 biti dugačak 40,4 km i da je predviđeno učešće firmi iz Azerbejdžana od 51%, a domaćih 49%.

Što se tiče izgradnje Koridora 10 i činjenice da u poslednje vreme uglavnom Grci pobeđuju na tenderima, Bojović je istakao da su veoma niske cene koje preduzeća iz te zemlje nude na tenderima.

- Po tim cenama nemoguće napraviti kvalitetan autoput - tvrdi Bojović.

Generalni direktor "Puteva Užice" je naveo kao loš primer grčki "Actor", koji je angažovan na jugu između Vranja i Bujanovca, na deonici Srpska Kuća-Donji Neradovac, tvrdeći da se "tu ništa ne radi".

- Poslednjih godinu i po dana se tamo bave zemljom, nema ni jednog kubika kamena, zato što po tim cenama ne može da se kupi kamen na tržištu - rekao je Bojović.

Bojović je kazao da argumet koji se čuje u javnosti da se tamo obavljaju arheološka istraživanja ne stoji, jer se ti radovi sigurno ne izvode celom trasom, kao i da mogu da se grade mostovi ili neki drugi prateći objekti.

Sa druge strane, Bojović je primetio da Srbija "mora da poštuje procedure i "pritisak" evropskih banaka i Svetske banke, iz čijih se kredita finansira Koridor 10" u zemlji.

- Međutim, najmanje što država može da učini je da kaže "ok" - neka bude grčka firma’, ali neka donese garancije banke koja ima rejting kao naša država. Naravno, mi znamo da grčke banke nemaju takav rejting - kazao je Bojović.

Grčke banke, prema Bojoviću, ne mogu da daju odgovarajuće garacije i na taj način bi lako mogla da se eliminiše nelojalna konkurencija.

- Nije realno da Grci na tenderima imaju za 30 ili 25 odsto niže cene od svih ostalih - to nešto nije u redu - zaključio je Bojović.


Uprava Privredne banke stabilizuje poslovanje - Sledi traženje kupca
Predsednik izvršnog odbora Privredne banke Miodrag Salai, nakon dokapitalizacije ove banke od strane države u visini od 18 mil EUR, izjavio je za "Politiku" da januarski podaci pokazuju da banka prvi put posle dugog vremena ima manje operativne troškove od prihoda.

On kaže da će se Privredna banka u budućnosti i dalje oslanjati na svoju "ciljnu grupu" – srednja preduzeća, jer banka još neko vreme, neće biti u stanju da obavlja značajnije kreditne operacije, za koje je potrebno obezbediti što kvalitetnije izvore finansiranja, a za šta ipak treba vremena. Ipak dodaje da s obzirom na to da su u ovu banku pristigla i neka veća javna preduzeća sa svojim depozitima, svi su izgledi da će posla biti, ali uz veliki oprez da se ne ponove neke stare greške.

- Tržište se osetno suzilo, ali i pored toga pojedine banke uspevaju da dođu do novih klijenata. I mi ćemo se truditi da nudeći atraktivne bankarske proizvode i usluge dođemo do klijenata i prihoda i da uz domaćinsku kontrolu troškova već do kraja ove godine postavimo Privrednu banku na zdrave noge - kaže Salai.

On napominje da je sledeći korak pronalaženje jakog strateškog partnera, što je važan deo sporazuma između države i ove banke, ali da je njega u ovom času teško pronaći, pre svega zbog nepovoljnih ekonomskih kretanja u širem okruženju.


Viktorija grupi kredit EBRD-a
Beograd -- Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je Viktorija grupi kredit od 10 miliona evra za instalaciju dva bojlera na biomasu u pogonima za mlevenje uljarica.
EBRD piše da tom kreditnom linijom vodećoj poljoprivrednoj kompaniji u Srbiji nastavlja da promoviše rešenja za projekte energetske održivosti u poljoprivrednom sektoru.

Precizira se da će novi bojleri na biomasu biti u peduzeću za proizvodnju soje Sojaprotein i proizvođaču jestivog ulja Viktorija oilu.
Procenjuje se da će taj projekat pomoći Viktorija grupi da smanji potrošnju fosilnih goriva za 20.000 tona godišnje, što će rezultirati značajnom uštedom od 5,8 miliona evra, navodi EBRD.

Od početka poslovanja u Srbiji, EBRD je plasirala oko tri milijarde evra u razne sektore sa ukupnom vrednošću od preko šest milijardi evra.

U više od 450 projekta u poljoprivredi u centralnoj i istočnoj Evropi i Zajednici nezavisnih država od 1991. godine EBRD je direktno plasirala više od sedam milijardi evra.

EBRD je u vlasništvu 63 zemlje i dve vladine organizacije.


Gazprom Bank in Serbia in H2 2012
Gazprom Bank should enter the Serbian market in the second half of this year. It will focus on the operations related to the construction of South Stream gas pipeline, the second phase of the construction of Banatski Dvor gas storage, Srbijagas' gas power plant, and it is logical that the bank will also support Russian investments, such as NIS and Lukoil, Srbijagas CEO Dusan Bajatovic told Blic daily.

- Gazprom Bank is not going to buy any of the existing banks in Serbia. Instead, it will apply for a greenfield license. Srbijagas will hold a 33-percent stake in the future joint financial institution, while the rest will be in the possession of Gazprom Bank - Bajatovic explained.

He added that the documentation required for the formation of that bank was prepared, a draft agreement was ready, negotiations with the Serbian government were underway, and Russian partners should arrive soon to sign a Memorandum of Understanding. After that, the Serbian government will approve the whole project.

- Regardless of the outcome of forthcoming elections in May, the bank will be operational in the second half of the year - said Bajatovic.

Srbijagas and the Russian state-owned company Gazprom, the majority owner of NIS and a participant in the construction of South Stream gas pipeline, already own the joint insurance venture Sogaz in Serbia, which got an operating permit from the National Bank of Serbia (NBS) late last year.

Bajatovic noted that the construction of South Stream gas pipeline through Serbia would kick off "until the end of November or in early December at the latest."

The Ministry of Environment is currently considering environmental and land expropriation issues, as well as the route of the gas pipeline.

Bajatovic expects all activities preceding the construction of South Stream to be completed until June.


Serbian road companies to form consortium to bid for construction of Ljig-Preljina highway
Domestic construction companies will form a consortium to bid for the construction of a highway section between Ljig and Preljina, which will be financed from a EUR 300 million loan granted by the Azerbaijani government.

Putevi Uzice CEO Milan Bojovic says that such consortium could also bid for the construction of other sections of the future highway to Montenegro, that is, Obrenovac-Ub and Lajkovac-Ljig sections, which will cost between 260 and 280 million euros.

- We are trying to reach an agreement with all major domestic companies - Bojovic says, adding that several meetings have already been held with representatives of Energoprojekt, Planum, Ratko Mitrovic and others.

Bojovic recalls that the Ljig-Preljina highway on Corridor XI will be 40.4 kilometers long, pointing out that 51% of the work will be done by companies from Azerbaijan, while the rest will be carried out by domestic companies.

As far as construction of Corridor X is concerned, Bojovic stresses that the prices offered by Greek companies are extremely low.

- It is impossible to build a quality highway at such prices - Bojovic claims.

On the other side, Bojovic has also noticed that Serbia "must respect procedures and the pressure" exerted by European banks and the World Bank, which grant loans for the construction of Corridor X in our country.

- However, the least our country can do is say "ok - let a Greek company do that," but such company should get a guarantee from a bank that has the same rating as our country. Of course, we know that Greek banks do not have such rating - Bojovic explains.

According to Bojovic, Greek banks are unable to give appropriate guarantees, so that unfair competition could be easily eliminated in that way.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta