Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
WAZ traži 4,7 mil EUR za udeo u preduzeću "Politika novine i magazini"
Nemačka medijska kuća WAZ ponudila je "Politici AD" svoj udeo u zajedničkom preduzeću "Politika novine i magazini", potvrdila je dnevniku "Danas" predsednica Upravnog odbora "Politike AD" Sonja Liht.

Prema njenim rečima, WAZ za 50 odsto udela u "Politici novine i magazini" traži 4,7 mil EUR plus ispunjavanje još nekih finansijskih obaveza koje u ponudi nisu specifikovane.

- Pošto odluka o tome nije u nadležnosti Upravnog odbora, o ponudi smo se informisali, pa smo je prosledili nadležnoj Skupštini akcionara i većinskom vlasniku - objasnila je Liht.

U "Politici AD" još vagaju o datumu kada ističe rok za odgovor. Listu "Danas" je nezvanično rečeno da je ta kuća za ponudu zainteresovana, ali da bi trebalo da se ispregovaraju još neki detalji, pre svega, finansijski.

Skupština akcionara "Politike AD" zakazana je za 17. april ove godine, ali pre nego što je ponuda WAZ-a stigla.


Devizne rezerve krajem marta 11,073 mlrd EUR
Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju marta iznosile 11,0731 mlrd EUR. Tokom marta najveći devizni prilivi zabeleženi su po osnovu izdvajanja obavezne devizne rezerve banaka 96 mil EUR, korišćenja kredita i donacija u iznosu od 66,2 mil EUR i prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima u iznosu od 49,7 mil EUR, saopštio je NBS.

U istom periodu najveći odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu u iznosu od 310 mil EUR i izmirivanja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 112,5 mil EUR.

Neto devizne rezerve, odnosno rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju marta iznosile su 6.139 mil EUR.

Devizne rezerve Narodne banke Srbije obezbeđuju pokrivenost novčane mase (M1) od 461%, kratkoročnog duga u iznosu 1.868% i istovremeno pokrivaju više od sedam meseci uvoza robe i usluga.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 1.017,4 mil EUR i bio je za 673,8 mil EUR manji nego u prethodnom mesecu. U prvom kvartalu ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.527,8 mil EUR.

U toku prošlog meseca, u cilju obezbeđenja nesmetanog funkcionisanja deviznog tržišta, NBS je prodala na međubankarskom deviznom tržištu devize - evre u iznosu od 310 mil EUR. U martu je zabeležena nominalna deprecijacija dinara prema evru za 1,1%, dok je od početka ove godine dinar prema evru nominalno deprecirao za 6%.


Država iznosi obveznice na berzu
Beograd -- Domaće tržište tržište kapitala u narednih šest meseci moći će da računa na kvalitetne hartije od vrednosti (HOV) u iznosu od najmanje milijardu evra.
To je najavio državni sekretar u Ministarstvu finansija Goran Radosavljević i objasnio da se radi o HOV sa rokom dospeća od najmanje godinu dana, kojima će moći da se trguje na berzi.

Njihova kotacija moći će, kako je dodao, da se svakodnevno prati na platformama novinskih agencija specijalizovanih za ekonomske informacije Blumberg i Rojters, te drugih kompanija.
Radosavljević je govoreći o novinama u Zakonu o preuzimanju, rekao da privredni subjekat koji preuzme više od 25 odsto akcija neke druge firme, neće moći da ostvari svoja prava iz te transakcije dok ne izmiri obaveze prema malim akcionarima u tom postupku.

Predsednik Komisije za hartije od vrednodsti Zoran Ćirović skrenuo je pažnju da su novim Zakonom o tržištu kapitala, predviđene novčane i zatvorske kazne za osobe koje manipulišu tržištem i zloupotrebljavaju insajderske informacije, kao i da je Komisija ovlašćena da podnosi krivične prijave za zloupotrebe.

Smernicama Komisije za hartije od vrednosti propisuje se ko može da emituje HOV i pod kojim uslovima, kao i da li je neophodan prospekt, naveo je Ćirović koji je dodao da će bolji regulatorni nadzor i detaljniji sadržaj prospekata doprineti većoj sigurnosti investitora.

Dodatne informacije koje se zahtevaju u skladu sa novim Zakonom o tržištu kapitala pružaju veću zaštitu investitorima, koji sada bolje mogu da procene da li emisije HOV odgovaraju njihovim finansijskim ciljevima i omogućavaju nivo sigurnosti koji im je potreban, objasnio je Ćirović.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta