Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Građanima od "Telekoma Srbije" po 31 akcija-Procenjena vrednost kompanije 2,27 milijardi eura
Vlada Srbije usvojila je u petak Zaključak o besplatnoj podeli akcija "Telekoma Srbija", odredila tržišnu vrednost kapitala u iznosu od 2,27 milijardi evra, a svaki građanin će dobiti po 31 akciju, čija je početna cena 2,27 evra po jednoj akciji.

Zaključkom Vlade Srbije zaposleni i bivši zaposleni dobiće 6,94% besplatnih akcija "Telekoma" , a građani 15% od ukupno jedne milijarde akcija.

Vlada Srbije zadužila je "Telekom Srbija" da sprovede sve potrebne aktivnosti kako bi bila omogućena raspodela akcija i trgovina njima na berzi, navedeno je u saopštenju vladine Kancelarije za saradnju s medijima.

S obzirom na to da je odluka o visini osnovnog kapitala konačno usvojena, sledi registracija kapitala kod nadležnih institucija, a potom i podela besplatnih akcija i izlazak na berzu, za šta je potrebno još najmanje dve nedelje. Da je kapital "Telekoma" procenjen po osnovu cene plaćene za otkup 20% akcija od grčkog OTE, iznosio bi 1,9 milijardi evra, a građani bi "po glavi" dobili oko 59 evra. Po ovoj računici očigledno je da je kapital srpskog teleoperatera utvrđen na nešto višem nivou.

Kada je reč o proceduri podele akcija građanima, ona će biti ista kao i kod dosadašnje podele hartija NIS i Aerodroma "Nikola Tesla". Akcije će "leći" na već postojeće vlasničke račune građana, a čim se ove hartije "zavrte" na berzi, biće moguća i njihova prodaja na tržištu.

Koliku cenu će akcije "Telekoma Srbije" imati na Beogradskoj berzi, zavisiće prvenstveno od tražnje za njima. Po berzanskim pravilima, cena prvog dana trgovanja na takozvanom "prajm" tržištu, na kome će se kotirati "Telekom", može da poraste čak četiri puta, ali može i da padne za najviše 20%.


Citizens get 31 shares from Telekom Serbia - Estimated company's market value EUR 2.27 billion
The Serbian government adopted on Friday Conclusion on free distribution of shares of "Telekom Serbia" and determined the market value of capital of 2.27 billion euros. Every citizen will receive 31 share at the starting price of 2.27 euros per share.

In the conclusion of the Serbian government, employees and former employees will receive a 6.94% free shares of "Telekom", and the citizens will receive 15% out of one billion shares.

The Serbian government has mandated "Telekom Serbia" to carry out all necessary activities in order to enable the distribution of shares and trade them on the stock exchange, it was stated by the government's Office for Cooperation with the media.

Given that the decision on the amount of capital was finally adopted, it is followed by registration of the capital with the competent institutions, and then the distribution of free shares and exit on the stock market, which requires at least two weeks. If the capital of "Telekom" was estimated based on the price paid for the purchase of 20% shares from the Greek OTE, it would amounted to 1.9 billion euros, and citizens would each get about 59 euros. By this calculation it is obvious that the capital of Serbian operator was determined at a somewhat higher level.

As for the procedure of division of shares to citizens, it will be the same as in previous NIS securities division and the Airport "Nikola Tesla". Shares will "lie" to the existing equity accounts of citizens, and as soon as the securities "spin" on the stock exchange it will be possible to sell them on the market.

What price will they have on the BSE, depends primarily on the demand for them. According to stock exchange rules, the cost of the first day of trading on the so-called "prime" market, where "Telekom" will be ranged, can increase even four times, but it can fall by up to 20%.


Gradnja fabrike delova za "Ford" počinje 2013. godine - "Albon" u pogon u Rumi ulaže 8,5 mil EUR
Opština Ruma i engleska firma "Albon" potpisali su ugovor za serijsku proizvodnju klipnjača za motore za "Ford". Prema rečima direktora engleske firme u Srbiji Ismeta Grebovića realizacija ovog projekta počinje 1. januara 2013. godine.

U izgradnju "Albonovog" pogona u Rumi biće uloženo oko 8,5 mil EUR, a radovi će teći u dve faze. U prvoj će na oko 2,5 hektara biti izgrađena proizvodna hala od oko 10.000 kvadrata, koja treba da bude završena do kraja ove godine i u kojoj će, do početka naredne godine, biti zaposleno oko 200 radnika.

- Verujemo da ćemo i u Rumi pronaći bar pođednako kvalitetne radnike kao što su u fabrici u Šimanovcima, koja radi od 2006. godine. Za izgradnju pogona u Rumi smo se odlučili jer smo, analizirajući sve parametre, osim dobrog geografskog položaja, uvideli i da ima veliki broj nezaposlenih - kaže Grebović.

Inače, predsednik opštine Ruma Goran Vuković i direktor engleske firme "Albon" u Srbiji Ismet Grebović potpisali su ugovor kojim je ova firma besplatno dobila gotovo pet hektara zemljišta u rumskoj Zapadnoj industrijskoj zoni.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta