Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
OTP banka planira kupovinu još jedne banke u Srbiji
OTP banka planira povećanje tržišnog udela u bankarskom sektoru Srbije i pregovara o kupovini jedne banke, izjavio je predsednik Upravnog odbora OTP banke u Srbiji Laslo Volf.

- Banka je opredeljena da širi poslovanje u Srbiji, što je moguće postići kupovinom neke banke - rekao je Volf novinarima iz Srbije koji su posetili centralu OTP grupe u Budimpešti.

On nije želeo da kaže s kojom bankom se pregovara o kupovini, ali je potvrdio da nije u pitanju banka u kojoj država Srbija ima vlasnički udeo.

OTP grupa je 2005. godine kupila Nišku banku, a 2007. Kulsku i Zepter banku i od tada te tri banke posluju kao jedna sa centralnom u Novom Sadu. Banka ima 48 filijala i njen udeo po osnovu prikupljenih depozita je 1,04 odsto, a na trzizštu kredita 1,61 odsto.

U 2011. godini banka je povećala kapital za 36,5 mil EUR, a do kraja juna planira uvećanje kapitala za još 20 mil EUR.

Zamenik predsednika Izvršnog odbora OTP banke u Srbiji Ivan Radojčić najavio je da će strateško opredeljenje banke biti ulaganje u agro biznis i povećanje broja klijenta, a jedna od ciljnih grupa će biti javna preduzeća, kao i mala i srednja preduzeća.

Volf je istakao da postoje određeni rizici za ostvarenje planova poslovanja OTP banke u Srbiji, kao što su promene deviznog kursa, nizak rast bruto domaćeg proizvoda i visoka nezaposlenost, kao i kriza u evro zoni.

OTP grupa posluje u devet zemalja centralne i istočne Evrope i ima 13 miliona klijenata i više od 25.000 zaposlenih. Njen kapital je oko 35 mlrd EUR, što je vise od ukupnog kapitala svih banaka u Srbiji.

U bankarskom sektoru Mađarske OTP banka ima najveći tržisni udeo po osnovu aktive 25 odsto, kredita stanovništvu 27 odsto, depozita stanovništvu 28 odsto.

Ta grupacije je, prema rečima Volfa, profitabilna i visoko likvidna.


OTP Bank is planning to buy another bank in Serbia
OTP Bank plans to increase its market share in the banking sector of Serbia and it is currently negotiating about the purchase of one bank, said the Chairman of the Management Board of OTP Bank in Serbia, Laszlo Wolf.

- The bank is committed to expanding its operations in Serbia, which can be achieved by purchasing another bank - said Wolf to the journalists from Serbia who visited the headquarters of OTP Group in Budapest.

He did not want to precise the bank's name, but he confirmed that it is not a bank in which the Serbian government has ownership stake.

In 2005, OPT group bought Niska bank, and in 2007, Kulska and Zepter bank and since then the three banks operate as one, with central office in Novi Sad. The Bank has 48 branches and its share on the basis of the deposits was 1.04 percent, and 1.61 percent on the loans market.

In 2011, the bank increased its capital by 36.5 million euros, and by the end of June, it plans to increase its capital by another EUR 20 million.

Deputy CEO of the Executive Board of OTP Bank in Serbia, Ivan Radojčić, announced that the strategic orientation of the bank will be investing in agro business and increasing the number of clients, and one of the target group will be public companies, as well as small and medium enterprises.

Wolf pointed out that there are some risks to achieve business plans of OTP Bank in Serbia, such as changes in exchange rates, low GDP growth and high unemployment, and the crisis in the euro zone.

OTP Group operates in nine countries in Central and Eastern Europe and has 13 million customers and more than 25,000 employees. Its capital is about 35 billion EUR, which is more than the total capital of all banks in Serbia.

In the banking sector in Hungary, OTP Bank has the largest market share based on 25 percent of assets, 27 percent based on the loans, 28 percent of retail deposits.

This group is, according to Wolf, profitable and highly liquid.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta