Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
NIS: Počelo pretvaranje otpadnog gasa u energiju
NIS je danas počeo komercijalnu eksploataciju tri kogeneraciona modula, kojima se omogućava korišćenje kaptažnog gasa za proizvodnju toplotne i električne energije.

Ukupan obim investicija u izgradnju ta tri modula, koji su postavljeni na NIS-ovim naftnim kolektorima "Kikinda gornje" (opština Kikinda) i "Velebit" (opština Kanjiža), iznosi 3,7 miliona evra, a isporučioci opreme su kompanije Jenbaćer (Nemačka) i Caterpillar (SAD).

"NIS je tako nastavio realizaciju projekta razvoja kogeneracionih kapaciteta, čiji je cilj iskorišćenje kaptažnog naftnog gasa, koji predstavlja deo dugoročnog programa povećanja efikasnosti korišćenja gasnih resursa", navodi se u saopštenju te kompanije.

Ukupni projektovani elektrogenerišući kapacitet tri kogeneraciona modula, od kojih se dva nalaze na kolektoru "Velebit", iznosi 2.985 kW, ima godišnji obim proizvodnje električne energije od 22.900 MWh. Ukupan kapacitet generisanja toplotne energije je 3.200 kW, a obim proizvedene toplotne energije - do 25.600 MWhv godišnje.

Princip rada kogeneracionog modula zasniva se na konverziji kaptažnog gasa u toplotnu i električnu energiju. Predviđa se da se električna energija proizvedena na modulima isporučuje domaćem tržištu elektroenergije, a toplotna energija koristiće se za obezbeđenje potreba bušotina i naftih kolektora NIS-a.

Ušteda sredstava za nabavku energenata u ovom slučaju iznosiće do 40 odsto.

Planira se da će do kraja tekuće godine na nalazištima kompanije biti izgrađena još čeitiri kogeneraciona modula, a obim investicija u program ove godine iznosiće najmanje 10 miliona evra. Ukupan iznos investicija u program povećanja efikasnosti korišćenja gasnih resursa kompanije iznosiće oko šest milijardi dinara.

U 2014. godini obim gasa prerađenog na kogeneracionim modulima iznosiće 16,2 miliona kubnih metara, od čega će 35 odsto iskoristiti moduli na kolektorima "Kikinda gornje“ i "Velebit“.

Savremene tehnologije korišćene u kogeneraciji omogućiće NIS-ovom bloku "Istraživanje i proizvodnja" da smanji troškove putem maksimalne uštede električne i toplotne energije.
"Razvoj kogeneracionih kapaciteta omogućiće povećanje tehnološke baze za proizvodnju elektroenergije za potrebe domaćeg tržišta, posle njegove definitivne liberalizacije u januaru 2015. godine", rekao je direktor Direkcije za podršku investicionih projekata bloka "Energetika“ NIS Nenad Pavlović.


Objavljena odluka o restrukturiranju Galenike i Politike AD
Agencija za privatizaciju objavila je danas odluku o restrukturiranju i privatizacioni prospekt preduzeća za proizvodnju lekova "Galenika" i društva za novinsko-izdavačku delatnost "Politika" AD.

Agencija je pozvala državne poverioce da u roku od 15 dana prijave svoja potraživanja, zaključno sa 31. decembrom 2004. godine.

U prospektu se navodi da Galenika ima obaveze od 212,77 miliona evra na kraju 2012. godine. Prihodi Galenike iznosili su 39 miliona evra, a rashodi 62,83 miliona evra. Galenika raspolaže građevinskim zemljištem ukupne površine 366.591 kvadratmnih metara, a vlasnik je objekata veličine 38.101 kvadtatnih metara. Galenika zapošljava 1.462 radnika.

Politika AD na kraju 2012. godine imala je obaveze ukupno 23,61 miliona evra. Ukupni prihodi bili su 12,32 miliona evra, a rashodi 15,15 miliona evra. U vlasništvu ima 100.743 metara kvadratnih građevinskog zemljišta. Politika AD ima 322 zaposlena.

Postupak restrukturiranja će biti sproveden promenama statusa, pravne forme i unutrašnje organizacije, otpisom glavnice duga i pripadajućih kamata u celini ili delimično i otpuštanjem duga u celini ili delimično radi namiravanja poverilaca i sredstava od prodaje kapitala.

Vlada Srbije dala je saglasnost za pokretanje postupka privatizacije ta dva preduzeća 22. novembra 2013. godine. Pisma o zainteresovanosti za kupovinu kapitala, odnosno imovine navedenih društava, treba da se dostave Agenciji za privatizaciju i subjektima privatizacije, u roku od 30 dana od dana oglašavanja prospekta.

U skladu sa inicijativom Ministarstva privrede od 14. novembra, privatizaciji prethodi postupak restrukturiranja kojim će se predvideti predmet i način privatizacije.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta