Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Carlsberg grupa" kupuje BIP?
"Carlsberg grupa", jedna od najvećih pivarskih grupacija u svetu, zainteresovana je za kupovinu "Beogradske industrije piva" (BIP), saznaje nezvanično "Blic".

"Beogradska industrija piva" jedan je od retkih primera uspešnog poslovanja nakon poništene privatizacije.

Posle raskida privatizacije 2010. i gubitaka u poslovanju koji su 2011. godine dostigli 646 miliona dinara, BIP je prošlu godinu završio više nego uspešno, sa 691 milion dinara "u plusu".

Naglo poboljšanje poslovanja ove fabrike zapalo je za oko mnogim svetskim kompanijama, a kako "Blic" saznaje, rukovodstvo BIP-a i Agencija za privatizaciju vode ozbiljne pregovore sa "Carlsberg"-om.

Prema nezvaničnim informacijama, "Carlsberg" bi želeo da kupi celu proizvodnju BIP-a, dok bi ovoj fabrici više odgovaralo kada bi zadržali bar deo, kako ne bi nestalo ime BIP.

Iako se među distributerima piva priča da je "Carlsberg" već postao vlasnik BIP-a, u ovoj pivari to ne potvrđuju.

- Vlasnička struktura BIP-a još se nije menjala, a iako smo u razgovorima sa predstavnicima "Carlsberg"-a. Dinamiku razgovora, za sada, ne bih želeo da komentarišem - kaže Milivoje Draganić, direktor BIP-a, i dodaje da je do preokreta u poslovanju BIP-a dovela stabilizacija kvaliteta proizvoda, politika prodaje u kojoj nema favorizovanih kupaca, odnosno prodaje sa odloženim plaćanjem.


Vlada Srbije produžila rok za dostavljanje pisma o namerama za "Galeniku" do 31. maj
Uslovi pod kojima bi američka kompanija "Valeant Pharmaceuticals International" ušla u srpsku "Galeniku" trebalo je da se znaju do utorka, kada ističe rok za dostavljanje pisma o namerama. Vlada Srbije je, međutim, odlučila da eventualnom strateškom partneru da još vremena. Rok za posetu kompaniji i uvid u dokumentaciju je produžen do 30. maja, a za podnošenje pisane namere do - 31. maja ove godine.

Ministarstvo finansija i privrede je pre dve nedelje saopštilo da je "Valeant" jedini od svih zainteresovanih za strateško partnerstvo sa srpskom "Galenikom" koji je prošao kvalifikacione kriterijume javnog poziva. Ministarstvo je tada izrazilo nadu i da će, pošto je reč o renomiranoj kompaniji, pismo o namerama stići do zadatog datuma. Kako se rok još jednom pomera, ponuda, očigledno, još nije stigla.

Međunarodni tender za dostavljanje pisma o namerama za strateško partnerstvo Vlade Srbije je raspisala još 15. januara. Rok za prijavu je bio najpre 18. februar, a rok za dostavljanje pisma o namerama 18. mart. Poziv je zatim prvi put produžen i to do 4. marta i 1. aprila. Datum je drugi put pomeren za kraj aprila, tako da je ovo treći "produžetak" u potrazi za partnerom, za srspku fabriku lekova.


Smanjenje poreza na zarade sa 12 na 10% - Vlada najavljuje izmenu 6 poreskih zakona
Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić izjavio je da će odmah posle prvomajskih praznika Vlada Srbije predložiti smanjenje poreza na zarade sa 12 na 10%, povećanje doprinosa za penzijsko osiguranje sa 22 na 24% i podizanje limita za paušalne poreze sa tri na šest miliona dinara.

- Cilj novog paketa poreskih zakona je da pomognemo pre svega zanatlijama i malim i srednjim preduzećima da se dodatno rasterete. Planiramo podizanje limita za paušalni porez sa tri na šest miliona dinara, što će olakšati život zanatlijama i preduzetnicima - rekao je Dinkić za praznični broj "Blica".

- Takođe, ići ćemo na rasterećenje privrede od oko dve milijarde dinara na godišnjem nivou tako što ćemo smanjiti porez na zarade sa 12 na 10% i povećati neoporezovani iznos dohotka sa 8.700 na 11.000 dinara - kazao je ministar finansija i privrede.

Istovremeno, naveo je on, biće povećan doprinos za penzijsko osiguranje, sa 22 na 24%.

- Dakle, efekat ove poreske reforme biće pojačanje prihoda penzijskog fonda, smanjenje transfera iz budžeta ka penzionom fondu, a istovremeno i rasterećenje privrede, jer dižemo neoporezovani iznos dohotka - rekao je Dinkić.

- Najveće rasterećenje će imati oni kojima je najteže, koji trenutno isplaćuju najmanje plate - rekao je ministar Dinkić, navodeći da će šest poreskih zakona biti promenjeno.


'Carlsberg group' is buying BIP?
"Carlsberg Group", one of the largest brewing groups in the world, is interested in purchasing "Belgrade Beer Industry" (BIP), as 'Blic' news unofficially finds out.

"Belgrade Beer Industry" is one of the few examples of successful operations after a canceled privatization.

Upon the termination of the privatization in 2010 and business losses that reached 646 million RSD in 2011, BIP finished last year quite successfully, with 691 million dinars in 'plus'.

Sudden improvement of operations of the factory raised interest of many global companies and, as 'Blic' learns, the management of BIP and Privatization Agency are having serious negotiations with "Carlsberg".

According to unofficial information, "Carlsberg" wants to buy the whole production of BIP, while the factory would consider a more suitable option of keeping at least a part of it, in order to save the name of BIP.


Although, it is already said among the beer distributors that "Carlsberg" has become the owner of BIP, there is no confirmation of that from the brewery itself.

- Ownership structure of BIP has not changed, and although we are in negotiations with representatives of "Carlsberg", the dynamics of negotiations, for now, I don't want to comment on - says Milivoje Draganic, director of BIP, adding that a turnaround in business of BIP has been reached through stabilization of product quality, sales policy which does not have favored customers, that is a sale with postponed payment .


Decrease of the income taxation from 12 to 10% - The Government announces changes in 6 taxation laws
Finance and Economy Minister Mladjan Dinkic said that immediately after the holidays the Serbian Government would suggest a reduction in payroll taxes from 12 to 10%, increase in pension insurance contributions from 22 to 24% and raising the limit for taxation from three to six million dinars.

- The aim of the new package of tax laws is primarily to help crafters and small and medium enterprises. We plan to raise the limit of taxation from three to six million, which will make life easier for tradesmen and entrepreneurs - said Dinkic for the holiday edition of "Blic".

- Also, we're going to relieve the economy with around two billion annually by decreasing income tax from 12 to 10% and by increasing the amount of untaxed income from 8,700 to 11,000 dinars - said the Minister of Finance and Economy.

At the same time, he said, we will increase the pension insurance contributions, from 22 to 24%.

- Therefore, the effect of the tax reform will be increase of the revenues of the pension fund, a reduction in transfers from the budget to the pension fund, and at the same time relieving of the economy, as we are raising the amount of untaxed income - said Dinkic.

- The greatest relief will be given to those with the most difficulties, who are currently paying minimum wages - said Dinkić, noting that six of the tax laws will be changed.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta