Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Energomontaza and Energoinvest are building long-distance pipeline in Montenegro totalling EUR 29,3
Consortium of Belgrade-based Energomontaza and Sarajevo-based Energoinvest signed the contract with Crnogorskim elektroprenosni sistem" (CGES) for the construction of the part of the Lastva-Pljevlja section, totaling EUR 29,33 m.

It is the biggest investment of that kind in SEE, the consortium announced.


The contract for the Cevo-Pljevlja section construction, of 400 KV long-distance pipeline was signed on Friday, November 28.


Tender procedure was carried out in line with the EBRD regulations whose loan funds the project.


The size of the work attracted renowned companies from the entire world so 33 companies from 20 different countries purchased documentation and 11 bidders submitted the offers.

In the most serious world competition, Energomontaza and Energoinvest offered the best and most favorable solution thus showing once more that companies from the region can fight when they join the biggest world players and to win that competition, it was outlined in the announcement.

The subject of the contract is design and construction of mixed line of 400 kV, total length 115 km, double long-distance pipeline is 40 km long and single 75 km, as well as solving all crossing with the existing lines of voltage level of 110 kV and lower.

The route goes through an extremely complex and demanding area, through the national park Durmitor and the Tara river canyon, on some 420 pillars.

Belgrade-based Energomontaza a.d., a member of Kodar Group, is a company specialized in designing and construction of long-distance pipelines and power transmission stations of all voltage levels, telecommunications systems in fixed telephony and mobile telephony and production of steel constructions for energy and telecommunications sector.


For more than half of the century, it successfully operates in the country and abroad and hires more than 400 highly-skilled staff in its field in SEE.


Energoinvest d.d. Sarajevo is a leading engineering company in Bosnia and Herzegovina whose activities comprise design and implementation of complex facilities in the country and abroad in the field of electrical energy, hydro construction and construction, automatics and thermo-energy and process facilities and communications technologies.


PRIVATIZACIJA Ističe rok za dostavu pisama za Železaru
Investitorima zainteresovanim za kupovinu Železare Smederevo danas ističe rok za dostavu pisama o nameri da učestvuju u privatizaciji te kompanije.


Pisma treba da sadrže, osim osnovnih podataka o investitoru, i predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih u Železari. Poziv investitorima je objavljen 31. oktobra ove godine, a
najozbiljniji kupac je američki Esmark.


Sa predstavnicima te kompanije razgovarao je premijer Srbije Aleksandar Vučić koji je juče izjavio da očekuje da tender za prodaju smederevske čeličane bude završen do kraja juna. Esmark planira da pokrene obe visoke peći u Železari i da sadašnju proizvodnju od 400.000 tona podigne na 2,2 miliona tona godišsnje,
ulažući 400 miliona evra u narednih nekoliko godina. Prilikom preuzimanja Železare nijedan od oko 5.000 radnika ne bi trebalo da bude otpušten.Esmark je jedan od vodećih prerađivača i distributera ravno-valjanog čelika i treći po veličini proizvođač čeličnih ploča u SAD. Vlada Srbije je vlasnik Železare od februara 2012. kada ju je za jedan dolar kupila od američkog Ju-Es stila (U.S. Steel) koji se povukao zbog gubitaka. Prvi tender za prodaju Železare raspisan je aprila 2012. godine, a ruski Uralvagonzavod se jedini javio na poziv, ali nije dostavio obavezujuću ponudu.


Vrednost proizvodnje Železare Smederevo je oko 340 miliona evra, a s punim kapacitetom dostigla bi 1,5 milijardi evra. Država Železari mesečno daje 8,5 do 10 miliona evra, ali to preduzeće bankama duguje 260 miliona evra, dobavljačima 120 miliona i za sirovine još 145 miliona evra. Te dugove će najverovatnije preuzeti država.


Aerodrom "Nikola Tesla" očekuje 50 mil EUR prihoda od kargo transporta
Nekoliko velikih evropskih i ruskih kompanija, kao i arapski "Etihad", ozbiljno je zainteresovano za partnerstvo s Aerodromom "Nikola Tesla" budući da beogradska kompanija očekuje rast prihoda od čak 50 miliona evra godišnje samo od teretnog transporta, koji se zbog ulaska Hrvatske u EU seli u Beograd, saznaje Kurir.

Mada Vlada Srbije još nije definisala na koji će način uvesti strani kapital u Aerodrom, interesovanje investitora dodatno podgreva drastično povećanje putnika u beogradskoj vazdušnoj luci, tvrdi izvor Kurira iz te kompanije.

- Za investiranje u Aerodrom, bilo prodajom manjinskog ili većinskog dela akcija, bilo koncesijom, interesovanje su pokazale mnoge kompanije s različitih meridijana. Najviše interesovanje pokazao je "Etihad", ali i neke ruske i evropske firme koje smatraju da bi im se uloženi novac vrlo brzo isplatio. Oni svoje procene baziraju na prihodima od kargo saobraćaja - kaže sagovornik Kurira.

On upozorava da nakon sticanja članstva Hrvatska mora u potpunosti da prihvati zakone EU uključujući i Zakon o vazdušnom saobraćaju, koji je veoma rigorozan u smislu zaštite stanovništva od buke i zagađenja.

- To praktično znači da veliki kargo avioni više ne mogu da sleću kod njih. Zbog toga bi godišnje samo po ovom osnovu Aerodrom "Nikola Tesla" mogao da ostvari prihod od 50 mil EUR, a što bi donelo čist profit od 25 do 30 mil EUR. Drugim rečima, investitor koji uloži 100 mil EUR novac bi mogao da povrati za tri godine samo po osnovu kargo saobraćaja. To svetske kompanije znaju i zato traže način da se dobro pozicioniraju sa srpskom vladom u vezi sa ulaskom na beogradski aerodrom - tvrdi sagovornik "Kurira".

On dodaje da je na taj aspekt profitabilnosti ukazala i francuska kompanija "Vinci airport", s kojom je potpisan memorandum o saradnji u vezi s razvojem Aerodroma "Nikola Tesla".

Rast kargo prihoda očekuje i Dejan Popović, predsednik Nezavisnog sindikata Aerodroma.

- Ulaskom Hrvatske u EU, kompletan kargo transport je preusmeren na Srbiju i čini značajan deo prihoda ove godine za Aerodrom, ali i za budžet Srbije. Procene su da je on uvećan za gotovo 50%, a naredne godine biće i udvostručen - kaže Popović.

Smatra da je Aerodrom profitabilna kompanija i da ga ne bi trebalo prodavati.


"Niška pivara" ponovo na licitaciji 4. decembra
Danas ističe rok za uplatu depozita i prijavljivanje za učešće na licitaciji za prodaju "Niške pivare".

Kupci koji nameravaju da učestvuju na licitaciji koja je zakazana za četvrtak, 4. decembar, moraju da uplate na ime depozita 156,8 miliona dinara.

Početna cena na trećem po redu javnom nadmetanju za prodaju "Niške pivare" iznosi 310 miliona dinara. Na prvom nadmetanju iznosila je nešto više od 390 miliona dinara, a na drugom oko 360 miliona dinara.

Prethodne dve licitacije proglašene su neuspešnim jer u zakonom predviđenim rokovima ni jedan kupca nije uplatio depozit niti ispunio druge zakonom predviđene uslove za javno nadmetanje.

"Niška pivara" se nudi na prodaju kao proizvodno-poslovna celina u čijem sastavu se nalaze pogoni i drugi objekti ukupne površine 22.620 kvarata, izgrađenih na oko 3,65 hektara državnog zemljišta.


Niska pivara again at an auction December 4
Deadline for deposit payment and application to participate at an auction for the sale of Niska pivara expires today.

Buyers who are planning to participate at an auction scheduled for Thursday, December 4, must pay a deposit of RSD 156,8 m.

The initial price at the third public auction in a row for the sale of Niska pivara totals RSD 310 m. At the first auction, it totaled somewhat more than RSD 390 m, and at the second RSD 360 m.

Previous two auctions were failed since none of the buyers paid a deposit within the deadline proscribed by the law or fulfilled other legally binding commitments for public auction.

Niska pivara is under hammer as a production and business unit with departments and other facilities on 22.620 m2, built on some 3,65 ha of state-owned.


Finska kompanija "Lindstrom" investira u Srbiji - Akvizicija i novi servisni centar u Beogradu
Finska kompanija "Lindstrom" koja se bavi proizvodnjom i održavanjem radne odeće, nastavlja sa rastom i investicijama u Srbiji otvaranjem novog servisnog centra u Beogradu, odnosno preuzimanjem poslovanja lokalne servisne kompanije "HWS Hygiene Solutions".

Preuzimanje poslovanja "HWS Hygiene Solutions doo" odobreno je u septembru 2014. godine, a zvanično je počelo 1. decembra. Na ovaj način, kompanija "Lindstrom", čije je poslovanje započeto u aprilu ove godine, jača svoju poziciju na tržištu Srbije.

"HWS Hygiene Solutions" je u Srbiji poslovala od 2006. godine, i stekla značajnu bazu korisnika u Beogradu i drugim, većim, gradovima. Nakon preuzimanja, kompanija "Lindstrom" zapošljava 16 radnika iz Srbije.

- Ova akvizicija je deo naše strategije rasta na srpskom tržištu, što nam omogućava da potrebama naših klijenata u Srbiji odgovorimo širokim portfoliom usluga. Koristeći naše usluge, korisnici će lakše održavati prostorije čistim i bezbednijim, istovremeno štedeći na vremenu i novcu. "Lindstrom" usluge biće dostupne firmama širom zemlje - izjavio je Nenad Božović, izvršni direktor "Lindstrom Srbija".

Kompanija "Lindstrom" je osnovala novi servisni centar u Beogradu, koji je otvoren krajem novembra ove godine. Kao prvi ove vrste koji je pokrenula kompanija, putem novog servisnog centra biće omogućena isporuka radnih odela klijentima širom zemlje.

- Otvaranje novog uslužnog centra je naša ključna karika za pokretanje poslovanja u Srbiji. Verujemo da ćemo moći da olakšamo srpskim kupcima uz pomoć našeg posebno razvijenog modela iznajmljivanja radnih odela koja su čista, dobro održavana i uvek dostupna za pravu osobu na pravom mestu - rekao je Božović i dodao da im je cilj da nastave da rastu, i samim tim teže da zaposle nove ljude u kompaniji.

- Koncept iznajmljivanja radnih odela je relativno nov u Srbiji, a konkurenciju nam predstavlja tradicionalni način pranja i održavanja odeće od strane zaposlenih. Svedoci smo promene prema kojoj kompanije uočavaju prednosti zakupa radnih uniformi radi uštede vremena i novca. Takođe, higijena i bezbednosni uslovi postaju sve važniji - kaže Božović.


Finish Lindstrom invests in Serbia- Acquistion and new service center in Belgrade
Finish company, Lindstrom, operating in production and maintenance of industrial safety clothes, continues growing and investments in Serbia with the opening of the new service center in Belgrade, i.e. taking over of business of local service company HWS Hygiene Solutions.

Takeover of business of HWS Hygiene Solutions doo was approved in September 2014 and it officially started December 1. This way, Lindstrom, whose business started in April this year, strengthens its position at the Serbian market.

In Serbia, HWS Hygiene Solutions has been operating since , i stekla2006 and built a significant user database in Belgrade and other bigger towns. After takeover, Lindstrom is hiring 16 people from Serbia.


- The acquisition is a part of our growth strategy at the Serbian market which enables us to provide a wide portfolio of services to our clients in Serbia and their needs. Using our services, users will be able to maintain their rooms clean and safe saving at the same time money and time. Lindstrom services will be available to companies country-wide - Nenad Bozovic, the head of Lindstrom Srbija said.

Lindstrom set up a new service center in Belgrade which opened in late November this year. As the first one of this kind started by the company, delivery of industrial safety clothes to clients country-wide will be enabled as a service through this center.


- The concept of renting industrial safety suites is relatively new in Serbia and our competition is a traditional way of washing and maintaining of clothes by the employees. We are witnesses of changes where companies see advantages of renting these kinds of suites to save time and money. Apart from that, hygiene and safety are becoming more important – Bozovic said.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta