Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Ćulibrk: Za Telekom moguća veća cena nego pre 4 godine
Država bi za prodaju Telekoma Srbija mogla da postigne višu cenu od one koja je nuđena pre četiri godine, smatra generalni direktor te kompanije Predrag Ćulibrk.

Prema njegovim rečima, ako se vlada kao većinski vlasnik odluči za prodaju, potrebno je samo da se taj posao pripremi kvalitetno i odradi profesionalno.
Kad je reč o ceni, Ćulibrk navodi za Novosti da bi "prepustio tržištu da kaže šta je realna cena" i objašnjava da je mnogo faktora koji na to utiču.


"Ipak, ohrabrujući pokazatelji su sporazum sa MMF i najava konsolidacije naše privrede", ističe direktor Telekoma.


Na pitanje da li je stvarno potrebno prodati Telekom, Ćulibrk ističe za Novosti da će vlada tu svakako dati konačnu reč.


"Ubeđen sam da vlada i te kako zna šta radi. Neke odluke su zaista bile vizionarske, pogledajmo samo Er Srbiju. Pa pre samo četiri-pet godina Telekom Srbija je morao da kupuje zgrađu Jata u Novom Beogradu kako bi Jat mogao da preživi, a danas imamo najmoderniju avio-kompaniju u regionu. Po tome sudeći, potpuno sam ubeđen da će vlada, sagledavajući stanje u celosti, doneti najbolju moguću odluku", rekao je on.


Chulibrk je takođe rekao da polovinom januara sledeće godine Telekom planira da isplati dividende vredne 9,6 milijardi dinara, od čega sedam milijardi ide državi, a 2,6 milijardi malim akcionarima.


Kako dodaje, konačna odluka se očekuje narednih dana.
U vezi sa odlukom kompanije da kupi Dunav banku, Ćulibrk kaže da će ukupan iznos potreban za sticanje kontrolnog paketa akcija biti oko 10 miliona evra.


"Radi se o operaciji koja ne podrazumeva klasičnu kupoprodaju već će sticanje vlasništva Telekom realizovati kroz dokapitalizaciju banke i na taj način steći većinski paket akcija", navodi on i dodaje da pored Telekoma dokapitalizaciju u manjoj meri treba da realizuje i Dunav osiguranje.


Odbacujući navode da je reč o "političkoj kupovini", Ćulibrk napominje da je Telekom prepoznao interes da uđe u banku, a Dunav osiguranje prepoznalo interes da dobije strateškog partnera "koji će svojom poslovnom vizijom, snagom i reputacijom moći da osigura uspešno poslovanje banke".


Kao jedan od projekata, Ćulibrk je naveo i da se planira razvoj finansijskih usluga i posebne pogodnosti za naše ljude u SAD.


Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 8 odsto
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8 odsto.

Donoseći ovu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da se međugodišnja inflacija i dalje kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja. Međutim, dok niska agregatna tražnja i niska inflacija iz međunarodnog okruženja u dužem roku imaju dezinflatorni uticaj, pad cena primarnih proizvoda i nepromenjene regulisane cene imaju privremeno dezinflatorno dejstvo i u najvećoj meri su uticali na kretanje inflacije ispod donje granice cilja (4 ± 1,5%).

Izvršni odbor ocenjuje da će, uz do sada preduzete mere monetarne politike, postepeno iščezavanje dezinflatornih efekata po osnovu niskih troškova u proizvodnji hrane i očekivana korekcija regulisanih cena doprineti da se inflacija vrati u granice cilja do sredine naredne godine.

Pored toga, i dalje je prisutna neizvesnost iz međunarodnog okruženja koja proističe iz delovanja geopolitičkih faktora, kao i neizvesnost u pogledu monetarne politike vodećih svetskih ekonomija i brzine ekonomskog oporavka naših najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera.

Izvršni odbor očekuje da će fiskalna konsolidacija predviđena budžetom za narednu godinu umanjiti negativni uticaj rizika iz međunarodnog okruženja i pozitivno uticati na premiju rizika zemlje, što će doprineti održavanju stabilno niske inflacije.

Naredna sednica Izvršnog odbora biće održana 15. januara 2015. godine.


Key Policy Rate Kept at 8 Percent
At its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate at 8%.

In making the decision, the Executive Board was guided by the fact that y-o-y inflation is still moving below the lower bound of the target tolerance band. However, while dented aggregate demand and low inflation in the international environment generate disinflationary pressures in the long run, the falling prices of primary agricultural commodities and unadjusted administered prices have a temporary disinflationary effect and have made the strongest influence on the movement of inflation below the lower bound of the target (4±1.5%).

The Executive Board judges that the monetary policy measures undertaken so far, gradual waning of disinflationary effects of low food production costs, and the expected administered price adjustment will contribute to inflation’s return within the target band by mid-2015.

Furthermore, the Executive Board is aware of persistent uncertainties coming from the international environment associated with the impact of geopolitical factors, monetary policy moves of the world’s leading economies, as well as the pace of economic recovery of our major trade partners.

The Executive Board expects that fiscal consolidation envisaged by the 2015 budget will mitigate the negative impact of risks emanating from the international environment and have a positive bearing on the country’s risk premium, which will all contribute to keeping inflation low and stable.

The next rate-setting meeting of the Executive Board is scheduled for 15 January 2015.


Osiguravači i penzijski fondovi pod lupom izmena zakona
Narodna banka Srbije (NBS) uputila je Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupu predlog izmena i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji se odnosi na osiguravajuća društva, dobrovoljne penzijske fondove i izdavaoce elekronskog novca.

Novinu u izmenama tog zakona, koji treba da stupi na snagu 1. oktobra 2015. godine, predstavlja to da društva za osiguranje ne moraju da prate klijente koji plaćaju pojedinačnu ratu premije ili zbir više rata premije osiguranja u jednoj kalendarskoj godini do¬ 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

Drugim rečima, te finansijske institucije ne moraju da prate klijente ako plaćanje jednokratne premije ne prelazi iznos od¬ 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

Dobrovoljni penzijski fondovi ne moraju da prate transakcije lica pri zaključivanju ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu ili ugovora o penzijskom planu, pod uslovom da prava iz tih ugovora nije moguće preneti na treće lice ili ih koristiti kao obezbeđenje za uzimanje kredita ili pozajmice.

Kada se radi o izdavanju elektronskog novca, ukoliko iznos na sredstvu koji se ne može dopunjavati ne prelazi¬ 250¬ evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu, tada izdavaoc elektronskog novca ne mora da prati takvog kijenta.

Isti uslov važi ukoliko ukupan iznos elektronskog novca, pohranjen na sredstvu koji se može dopunjavati u kalendarskoj godini ne prelazi¬ 2.500 ¬evra u dinarskoj protivvrednosti, ¬osim kada je na zahtev imaoca elektronskog novca u istoj kalendarskoj godini otkupljen elektronski novac u iznosu¬ od 1.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu.

Razlog za donošenje izmena ovog zakona, prema objašnjenju NBS, je usklađivanje s propisima EU, pre svega direktivama u oblasti platnih usluga i elektronskog novca.

Pošto su u zakonsku regulativu uvedene nove vrste privrednih subjekata ¬- platne institucije i institucije elektronskog novca, bilo je neophodno pojam obveznika u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma proširiti i na te subjekte, imajući u vidu moguću uključenost tih institucija u domaćim i stranim tokovima plaćanja.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta