Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Javni poziv i ponuda za otkup sopstvenih akcija - Imlek a.d. , Beograd
Izdavalac koji stiče sopstvene akcije: Imlek a.d. Beograd

Broj akcija koje Izdavalac ima nameru da stekne: 5.000 običnih akcija, odn. 0,0622% od ukupnog broja izdatih akcija.

Datum otvaranja ponude: 21.05.2014.
Datum zatvaranja ponude: 05.06.2014.

Cena koju se ponuđač obavezuje da plati: 3.510,00 dinara po akciji


Planirani konsolidovani prihod "Energoprojekta" 239,3 mil EUR u 2014.
"Energoprojekt holding" objavio je kvartalne rezultate na svom sajtu kao i na sajtu Beogradske berze. Rezultati se odnose samo na matično društvo, te stoga nisu najrelevantniji za procenu poslovanja kompanije kakva je "Energoprojekt", u čijem sistemu posluje veći broj zavisnih društava sa različitim delatnostima i na različitim geografskim područjima.

U okviru napomena tog izveštaja, "Energoprojekt" je objavio da je ostvaren konsolidovani prihod za prvi kvartal 2014. godine u iznosu od 53,3 mil EUR, što je 15% više od planiranih 46,2 mil EUR. Ostvareni konsolidovani bruto dobitak (EBT) iznosio je 1,6 mil EUR, što je nekoliko puta više od planiranih 124.000 EUR. Na nivou grupe, "Energoprojekt" očekuje ukupne prihode od 239,3 mil EUR i profit pre poreza od 7,2 mil EUR za celu 2014. godinu.

Planirano je ugovaranje novih poslova u iznosu od 293,3 mil EUR na nivou celog sistema tokom 2014. godine i to u zemlji 62,4 mil EUR (21%) i u inostranstvu 230,9 mil EUR (79%). Kompanija je saopštila da je u prvom kvartalu 2014. ugovoreno 230,1 mil EUR novih poslova, što je 78% od godišnjeg plana ugovaranja. Od toga, 131,7 mil EUR (57%) se odnosi na domaće tržište, dok se 98,3 mil EUR (43%) odnosi na inostrano.


"Jedinstvo" ostvarilo 360,5 miliona dinara profita u 2013.
Montažno-građevinsko preduzeće, "Jedinstvo Sevojno" (JESV) objavilo je konsolidovane izveštaje za 2013. godinu na Beogradskoj berzi. Prema njima, konsolidovani prihod od prodaje iznosio je 8,1 milijardi dinara, što predstavlja rast od 35% prema prethodnoj godini. Usled toga došlo je do skoka operativne dobiti za 59,2% na godišnjem nivou na 486,7 miliona dinara. Ipak, konsolidovani profit video je manji rast od 15,3% i iznosio je 360,5 miliona dinara u 2013. godini.

Kompanija je takođe objavila poziv za skupštinu akcionara za 17. jun. Pored standardnih tačaka dnevnog reda, kao što su usvajanje godišnjih izveštaja, jesu i predlog odluke o isplati dividende i sticanju sopstvenih akcija. Predložena bruto dividenda iznosi 294 dinara, odnosnog 250 dinara neto, a isplata će se vršiti u tri rate, kvartalno, najkasnije poslednjeg dana u kvartalu, saopštila je kompanija. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija ovlašćuje nadzorni odbor da vrši izbor o broju, ceni i vremenu kada će se akcije kupovati.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta