Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Simpo" potpisao ugovor sa bankama, sledi izlazak iz blokade
Kompanija "Simpo" potpisala je sa bankama ugovor o mirovanju dugova do 31. oktobra, kojim se reguliše mirovanje svih dospelih rata kredita, kamata i ostalih naknada koje "Simpo" duguje bankama, izjavio je Tanjugu generalni direktor kompanije Slađan Disić.

Ugovor je potpisan sa mogućnošću produženja važenja do 31. decembra ove godine.

- Na osnovu potpisanog ugovora banke će povući blokadu tekućeg računa "Simpa" i njegovih povezanih društava, a to isto će uraditi i Poreska uprava nakon donošenja zaključka Vlade - precizira Disić.

On dodaje da je ugovor o mirovanju duga prvi i veliki korak u pravcu konsolidacije "Simpa" koji će omogućiti da u septembru otpočne prozvodnja u značajnijem obimu.

- Ugovor će važiti kad ga verifikuje Vlada Srbije sto se očekuje na jednoj od narednih sednica, a tada će i sledeća faza izlaska iz krize, a to je završetak procesa konverzije obaveza koje "Simpo" ima po osnovu poreza i doprinosa i ostalih javnih prihoda, čime će taj dug biti pretvoren u trajni ulog Republike Srbije u vranjsku kompaniju, pa će vlada tako postati njen većinski vlasnik - naveo je Disić.

Ugovor o mirovanju duga potpisale su Banka Poštanska štedionica, banka Intesa, Hypo Alpe Adria, Srpska banka, Univerzal banka, NLB InterFinanz AG Cirih, Nova Agrobanka Beograd i na drugoj strani "Simpo" i njegova povezana lica kao dužnici.

Dospele rate kredita, kamate i ostale bankarske naknade su, kako precizira Disić, 11 mil EUR.

U periodu mirovanja dugova, kako on objašnjava, "Simpo" će sa svakom bankom uz posredovanje neke od nezavisnih konsultantskih kuća, dogovoriti odgovarajući grejs period kao i nove uslove otplate kredita.

Uslov za potpisivanje ugovora o mirovanju duga, prema njegovim rečima, bio je da "Simpo" dostavi bankama, ali i ministarstvima plan poslovne konsolidacije i predlog za održivo poslovanje kompanije.

- Naš plan poslovne konsolidacije predviđa da postepeno do kraja ove godine uđemo u potpuno korišćenje kapaciteta, a to znači da plasman robe u decembru bude 5 mil EUR - navodi Disić.

Plan za period od 2015. do 2018. između ostalog podrazumeva i da do kraja godine rešavajući nagomilane probleme sa bankama, državom, brojem zaposlenih i ostalim poveriocima, "Simpo" počne da ostvaruje rezultate koji će omogućiti održivo tržišno poslovanje i već 2016. pozitivan saldo, pa i značajniji dobitak.

Disić je objasnio da je od formiranja vlade u Ministarstvu privrede bilo nekoliko uspešnih sastanaka o načinima rešavanja problema u "Simpu" s obzirom da je društvo u blokadi u dužem vremenskom periodu i nije u mogućnosti da organizuje proces proizvodnje.

Dug "Simpa" za neisplaćene poreze i doprinose koje će država preuzeti na sebe kada postane većinski vlasnik kompanije iznosi 5,7 milijardi dinara.

Kompanija "Simpo" zapošljava 4.413 ljudi.


"Simpo" signed agreements with banks, account blockade to be terminated
Company "Simpo" and banks have signed an agreement on debt settlement by 31 October, which regulates all credit rates, interest rates and other costs which "Simpo" owes to those banks, said for the Tanjug CEO of the company Sladjan Disic.

The agreement is signed with the possibility to extend its validity by 31 December this year.

- According to the agreement, banks will withdraw an account blockade of "Simpo" and its related companies. The same will be done by Tax Administration after the Government’s decision – specifies Disic.

As he continues, the debt settlement agreement is the first big step towards "Simpo" consolidation that would provide commencement of production in September.

The Agreement will be valid when verified by Serbian Government, which is expected in the weeks to come. At the same time process of "Simpo’s" debt conversion will be transformed into permanent stake of Serbian Government, therefore, the Government will become its majority shareholder – said Disic.

The Debt settlement agreement has been signed between Postal Savings Bank, Bank Intesa, Hypo Alpe Adria, Serbian Bank, Universal Bank. NLB Inter Finance AG Zurich, New Agrobank Belgrade on one hand and "Simpo" company and its related entities, as debtors, on the other hand.

Credit rates, interest rates and other bank payments are valued at EUR 11 million, specifies Disic.

During the period of debt settlement, as he explains, "Simpo" will arrange certain grace period and new conditions on credit repayment with each bank, with intermediation of some independent consultant companies.

- Our plan of business consolidation includes gradual use of full capacities by the end of the year, which means that sale of goods in December is EUR 5 million – says Disic.

The debt for unpaid taxes and contributions that will be taken over by the Government, when it is a majority shareholder, is RSD 5.7 billion.

"Simpo" company employs 4,413 people.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta