Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 8,5 odsto


Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 8,5 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 8,5 odsto.

Međugodišnja inflacija kreće se ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i očekujemo da se do kraja godine vrati u granice cilja. Takvom kretanju doprineli su niski inflatorni pritisci, pre svega kao rezultat niske agregatne tražnje i još uvek prisutnog dezinflatornog uticaja cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, relativne stabilnosti kursa dinara i inflacionih očekivanja.

Međutim, imajući u vidu očekivano iscrpljivanje efekata niskih cena hrane i rizike koji bi u narednom periodu mogli nepovoljno da utiču na ekonomska kretanja u zemlji, Izvršni odbor odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na sadašnjem nivou.

Pri donošenju odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu da su i dalje prisutne neizvesnosti iz međunarodnog okruženja, koje mogu da se negativno odraze na premiju rizika zemlje, kao i međunarodne tokove kapitala. Rizici daljeg zaoštravanja geopolitičkih tenzija vezani su i za odlaganje ili usporavanje započetog ekonomskog oporavka zone evra. Izvršni odbor očekuje da dosledno sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi u narednom periodu može doprineti ublažavanju eksternih rizika.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio avgustovski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen u sredu, 13. avgusta.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o referentnoj kamatnoj stopi biće održana 11. septembra.


Key Policy Rate Stays at 8.5 Percent
At its meeting today, the NBS Executive Board voted to keep the key policy rate at 8.5%.

Y-o-y inflation is moving below the lower bound of the target tolerance band and is expected to return within the target band by the year-end. Such movements are attributable to low inflationary pressures, reflecting mainly low aggregate demand and the continuing disinflationary impact of prices of primary agricultural commodities, relative stability of the dinar exchange rate and inflation expectations.

However, considering the expected depletion of effects of low food prices and the risks that may adversely affect economic developments at home in the coming period, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate on hold.

In taking the decision, the NBS Executive Board also took into account the persistent uncertainties emanating from the international environment, which may negatively impact the country’s risk premium and foreign capital flows. The risks of further heightening of geopolitical tensions also relate to the postponement or slowdown of the initiated economic recovery of euro area. The NBS Executive Board expects that consistent implementation of fiscal consolidation measures and structural reforms in the period ahead may contribute to the alleviation of external risks.

At its meeting today, the NBS Executive Board adopted the August Inflation Report, to be presented at the press conference on Wednesday, 13 August.

The next rate-setting meeting is scheduled for 11 September 2014.


Industrija mesa Matijević vodeća ekonomska celina u Srbiji
Industrija mesa "Matijević doo" Novi Sad bila je u 2013. godini vodeća ekonomska celina u Srbiji i prvu poziciju preuzela je od Delta Holdinga doo Beograd, koji je lidersku poziciju držao nekoliko godina uzastopno, objavila je danas Agencija za privredne registre (APR).

Industrija mesa "Matijević" ima kontrolu nad 70 zavisnih pravnih lica, što je za 12 pravnih lica više nego prethodne godine.
Na drugom mestu je Delta Holding, sa jednim zavisnim pravnim licem manje u odnosu na prethodnu godinu, odnosno sa ukupno 69 zavisnih pravnih lica u krugu konsolidacije.

Prema podacima APR-a, u privredi Srbije u 2013. godini poslovalo je 747 ekonomskih celina, što je za 54 manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj konsolidovanih zavisnih i pridruženih pravnih lica smanjen za 15.

Takođe je nastavljen opadajući trend broja zaposlenih u ekonomskim celinama, pa su one prošle godine zapošljavale 332.862 radnika, ili za 16.460 manje nego 2012.

Konsolidovani finansijski izveštaji obrađeni su za 743 matična pravna lica, koja konsoliduju 2.269 zavisnih i pridruženih pravnih lica.

Veliki broj konsolidovanih pravnih lica imaju i ekonomske celine - MK Grupa doo Beograd (31 zavisno i pet pridruženih pravnih lica), Verano motors doo Beograd (25 zavisnih pravnih lica), Koefik doo Beograd (22 zavisna pravna lica), EI Korporacija ad Niš (21 zavisno pravno lice), kao i novoosnovana ekonomska celina MK Holding doo Beograd (20 zavisnih pravnih lica).

Ekonomske celine su u 2013. zadržale obim aktivnosti na nivou iz prethodne godine sa ukupnim prihodima od 3.263 milijarde dinara i ukupnim rashodima od 3.242 milijardi dinara. Takođe, nastavile su sa neprofitabilnim poslovanjem iz prethodne godine, ali sa gubitkom znatno manjim (71,3 odsto) od prošlogodišnjeg, tako da na ukupnom nivou njihov negativan neto finansijski rezultat iznosi šest milijardi dinara.

Ukupan bilansni potencijal ekonomskih celina na kraju 2013. godine, nakon godišnjeg rasta od samo 1,9 odsto, iznosi 5.447 milijardi dinara i u iznosu od 2.383 milijardi dinara finansiran je iz sopstvenih izvora odnosno kapitala, koji je veći za 3,1 odsto u poređenju sa prethodnom godinom.

Pri tome, finansijsku sigurnost ekonomskih celina narušavaju rastući kumulirani gubici, koji su u iznosu od 1.106 milijardi dinara povećani za 14,5 odsto u odnosu na 2012. godinu.

Snažan uticaj ekonomskih celina na ukupna kretanja u domaćoj privredi pokazuje to što one zapošljavaju trećinu radnika u celoj privredi i prosečno učestvuju sa dve petine u osnovnim pozicijama svih privrednih društava.

Među ekonomskim celinama koje su uspešno poslovale u 2013. godini izdvaja se NIS ad Novi Sad, sa 15 zavisnih pravnih lica, od kojih osam posluje u inostranstvu.

Ova celina prednjači po ostvarenim poslovnim prihodima od 264 milijardi dinara i neto dobitku u iznosu od 48 milijardi dinara, a ističe se i po visokom iznosu bilansnog potencijala (346 milijardi dinara) i kapitala (169 milijardi dinara) kojima raspolaže.

Istovremeno, broj zaposlenih na nivou cele grupe je smanjen u odnosu na prethodnu godinu sa 9.004 na 7.629 radnika.
Posebno treba pomenuti i ekonomsku celinu JP EPS Beograd, koja ima kontrolu nad 13 zavisnih pravnih lica, a u 2013. je, posle negativnog rezultata prethodne godine, iskazala neto dobitak od 19 milijardi dinara i uevćala poslovne prihode za 15,4 odsto na 220 milijardi dinara.

Ova celina dominira po ukupnim sredstvima i kapitalu, koji iznose 1.096 milijardi dinara, odnosno, 800 milijardi dinara, ali nosi i visoke kumulirane gubitke od 112 milijardi dinara. JP EPS zapošljava najviše radnika, njih 31.569, od svih ekonomskih celina u srpskoj privredi.


Industry of meat Matijevic is the leading economic unit in Serbia
In 2013, the industry of meat Matijevic doo Novi Sad was the leading unit in Serbia and t took over the first ranked position from Delta Holding doo Beograd which was the first-ranked company for a few years successively, the Agency for Business Registries published.

The industry of meat Matijevic has control of over 70 dependant legal entities which is 12 legal entities more than in the previous year.

The second-ranked is Delta Holding with one dependant legal entity less compared to last year, i.e. with a total of 69 dependant legal entities within consolidation.

According to the data of the Agency for Business Registries, in 2013, in Serbian economy, 747 economic unit was operating which is 54 less compared to previous year while the njumer of consolidated dependant and merged legal entities decreased by 15.

Apart from that, there was a declining trend in headcount number in economic units so last year they employed 332.862 people or 16.460 less than in 2012.

Consolidated financial reports were processed for 743 mother legal entities which consolidate 2.269 dependants and merged legal entities.


Saša Vlaisavljević izabran za vd generalnog direktora Aerodroma "Nikola Tesla"
Na sednici Nadzornog odbora AD Aerodrom "Nikola Tesla", na predlog Vlade Srbije, izvršni direktor Saša Vlaisavljević u četvrtak (7. avgusta 2014. godine) je jednoglasno izabran za vršioca dužnosti generalnog direktora - predsednika Izvršnog odbora ovog preduzeća, saopštila je ta kompanija.

Saša Vlaisavljević je rođen 27. aprila 1968. godine u Bihaću. Diplomu saobraćajnog inženjera stekao je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za vazdušni saobraćaj i transport.

U nekadašnjoj nacionalnoj avio-kompaniji "Jat Airways" počeo je da radi u 1995. godine, i napredovao je do direktora sektora za zemaljsku kontrolu.

U oktobru 2007. godine Vlada Srbije ga je imenovala za generalnog direktora "Jata". Na toj funkciji je bio do početka 2009. godine, posle čega je do 2013. bio potpredsednik Privredne komore Srbije, a potom i direktor PKS.

Od 2009. do 2011. bio je i predsednik Upravnog odbora "Jat Airways".


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta