Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
NIS i dalje najprofitabilnije preduzeće u Srbiji
Naftna industrija Srbije (NIS) i dalje je najprofitabilnije preduzeće u Srbiji, iako je njen profit u 2014. godini smanjen sa 48,3 milijarde dinara, koliko je iznosio u 2013. godini, na 27,8 milijardi dinara.

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), drugi na listi najupešnijih preduzeća u prošloj godini Telekom Srbija, svoj profit uvećao je sa 15 na 16,8 milijardi dinara.

Elektromreže Srbije (EMS) su profit u 2013. godini od 1,6 milijardi dinara uvećale na tri milijarde, a Elektroprivreda sa 1,96 na 2,67 milijardi dinara.

U APR je agenciji Beta rečeno da će uskoro biti objavljena kompletna analiza poslovanja srpske privrede u 2014. godini.

Ove godine je kasnilo dostavljanje finansijskih izveštaja preduzeća za 2014. godinu jer je promenjena njihova sadržina i uvedena obaveza dostavljanja putem kvalifikovanog elektronskog potpisa.


Na prodaju "Naftna industrija Beograd"
Agencija za privatizaciju objavila je poziv za prodaju kapitala preduzeća "Naftna industrija Beograd" metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Pravo na učešće u postupku imaju domaća i strana pravna lica, kao i konzorcijumi lica koja ispunjavaju uslov da je on ili njegov osnivač ostvario poslovni prihod od najmanje 3 mil EUR u poslednjoj poslovnoj godini, samostalno ili na konsolidovanom nivou. Ako je zainteresovani ponuđač konzorcijum, neophodno je da se ugovorom o konzorcijumu odredi član koji ima najmanje 51% ukupnog učešća u konzorcijumu.

Predmet prodaje čini paket akcija koji predstavlja 100% ukupnog kapitala preduzeća.

Prema izveštaju ovlašćenog procenitelja, ukupna procenjena vrednost kapitala koji je predmet prodaje iznosi 2.413.790 EUR. Početna cena iznosi jednu trećinu procenjene vrednosti, odnosno 804.596,67 EUR.

Rok za prijave je 16. novembar u 10 časova, a otvaranje je zakazano za 18. novembar u isto vreme.


Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 4,5 odsto
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 4,5 odsto.

Izvršni odbor je konstatovao da je međugodišnja inflacija nastavila da se kreće ispod donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i da je u septembru 2015. iznosila 1,4 odsto. Inflatorni pritisci i dalje su niski i potiču od niske inflacije u međunarodnom okruženju i niskih cena primarnih proizvoda, kao i relativne stabilnosti kursa dinara, kojoj doprinose popravljanje makroekonomskih performansi zemlje, a pre svega povoljna fiskalna i platnobilansna kretanja. U prilog tome govori primarni fiskalni suficit u prvih osam meseci 2015. i potpuna pokrivenost tekućeg deficita platnog bilansa prilivom stranih direktnih investicija. Inflaciona očekivanja usidrena su u granicama cilja Narodne banke Srbije, a u slučaju finansijskog sektora i privrede ona su i niža od cilja od 4 odsto.

Dosadašnje ublažavanje monetarne politike i postepeno iščezavanje dezinflatornih efekata pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda trebalo bi da utiču na povratak međugodišnje inflacije u granice cilja početkom naredne godine, dok se njeno približavanje cilju od 4 odsto očekuje od sredine 2016.

Izvršni odbor očekuje da će nastavak ublažavanja monetarne politike, kroz smanjenje referentne kamatne stope i postepeno smanjenje stope obavezne rezerve, doprineti daljem snižavanju kamatnih stopa banaka na kredite, kao i oporavku kreditne aktivnosti.

Prilikom donošenja odluke o referentnoj kamatnoj stopi Izvršni odbor je imao u vidu usporavanje privrednog rasta na svetskom nivou, što bi moglo uticati na to da monetarne politike razvijenih zemalja ostanu ekspanzivne duže nego što se do sada očekivalo. To bi povoljno uticalo na likvidnost na međunarodnom finansijskom tržištu i umanjilo rizike u pogledu kretanja kapitala prema zemljama u usponu.

Izvršni odbor je ocenio da povoljnijoj makroekonomskoj perspektivi zemlje doprinose fiskalna konsolidacija i strukturne reforme, smanjenje spoljne neravnoteže i očekivana druga pozitivna ocena aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. novembra.


Key Policy Rate Cut to 4.5 Percent
The NBS Executive Board decided at its meeting today to cut the key policy rate by half a percentage point, to 4.5 percent.

The Executive Board stated that y-o-y inflation continued moving below the lower bound of the target tolerance band, measuring 1.4 percent in September 2015. Inflationary pressures remain subdued as a result of low inflation abroad and low prices of primary commodities, but also relative stability of the dinar exchange rate underpinned by the country’s improved macroeconomic performance, notably in terms of favourable fiscal and balance of payments developments. This is evidenced by the primary fiscal surplus in the first eight months of the year and by the full coverage of the current account deficit by the inflow of foreign direct investments. Inflation expectations remain firmly anchored within the NBS target band, and even lower than the 4 percent target in the case of the financial sector.

Past monetary policy easing and gradual waning of disinflationary effects of the drop in primary agricultural commodity prices should help steer y-o-y inflation back within the target tolerance band early next year, while inflation’s return to the 4 percent target is expected from mid-2016.

The Executive Board expects that continued monetary easing through key policy rate cuts and gradual trimming of the required reserves ratio will encourage further lowering of bank lending rates and the recovery of lending activity.

In deciding on the key policy rate, the Executive Board took account of the global slowdown in economic growth, which could result in longer-than-expected pursuit of accommodative monetary policies by advanced economies. This would have a positive impact on liquidity in the international financial market, mitigating risks regarding capital flows to emerging economies.

The Executive Board has assessed that the improved macroeconomic outlook of the country is sustained by fiscal consolidation and structural reforms, reduced external imbalances and the anticipated second positive review of the arrangement with the IMF.

The next rate-setting meeting of the Executive Board will be held on 12 November 2015.


Li: Kineske kompanije zainteresovane za ulaganja u Srbiju
Ambasador Kine u Srbiji Li Mančang izjavio je danas u Jagodini da su kineske kompanije veoma zainteresovane za ulaganja u Srbiji.

"Moja poseta Jagodini je trenutak da upoznam što više konkretnih situacija u ovom gradu i da ih (investitore) dovedem ovamo", istakao je ambasador Li, na zajedničkoj konferenciji za medije sa domaćinom, predsednikom Skupštine grada Draganom Markovićem - Palmom.

On je dodao da će, kao ambasador, učiniti sve da se unapredi saradnja Srbije i Kine.

"Zahvaljujem Markoviću na ponudi da stipendira tri studenta iz Kine na Fakultetu pedagoških nauka, a ja ću razgovarati sa našim organima da u Jagodinu pošalju jednog našeg profesora da o našem trošku predaje kineski u osnovnim ili srednjim školama, to je moja želja", istakao je on.

Ambasador je rekao da će se na taj način zbližiti i upoznati dva naroda.

"A da Kinezi vole Jagodinu, pokazaću vam na primeru jednog Kineza koji je došao u Jagodinu posle Drugog svetskog rata i oženio se Jagodinkom kojoj je ime Spomenka. Nju ću posetiti danas posle zvanične posete Jagodini", dodao je Li.

Marković je istakao da je na sastanku sa ambasadorom Kine razgovarano o nekoliko tema.

"Konstatovali smo da je Kina veliki prijatelji Srbije i da je uvek podržavala Srbiju, što je bilo od velikogo značaja posleđih godina, a isto tako Srbija kao jedna mala država sa malo stanovnika, a velikim srcem podržavala Kinu", rekao je Marković.

On je dodao da mu je drago što ima dosta kineskih prodavnica, radnji i preduzeća u Srbiji, i napomenuo da je ambasadora upoznao sa izgradnjom u industrijskoj zoni, "gde imamo 10 sigurnih investitora".

Njegova ekselencija mi je rekao da će u Srbiju doći nekoliko invetitora iz Kine i da će im on ponuditi našu lokaciju u Jagodini, istakao je Marković i ocenio da je Kina tehnološki veoma razvijena zemlja, čiji je kapital dobro došao u Srbiju i Jagodinu.

U Srbiji postoji politička stabilnst, što je veoma poznato ambasadoru Liju, ali i veoma važno za dolazak investitora, "i očekujem u skorom vremenskom periodu da će neko doći i od kineskih investitora u Jagodinu", dodao je Marković.

Li je u pratnji domaćina posetio Industrijsku zonu na "koridoru 10" i Turistički kompleks "Potok".


NIS still Serbia-s most profitable company - 2014 profit at RSD 27.8 billion
The Petroleum Industry of Serbia (NIS) is still the most profitable company in Serbia, although its profit dropped from RSD 48.3 billion in 2013 to RSD 27.8 billion in 2014.
According to the data provided by the Business Registers Agency (BRA), Telekom Srbija, which ranks second on the list of the most profitable companies in 2014, increased its profit from 15 billion in 2013 to 16.8 billion dinars in 2014.
The profit of Elektromreze Srbije (EMS) grew from RSD 1.6 billion in 2013 to RSD 3 billion in 2014, while the profit of Electric Power Company of Serbia (EPS) went up from 1.96 to 2.67 billion dinars in the same period.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta