Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Na prodaju 16% kapitala "C marketa"
Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za prodaju kapitala trgovinskog akcionarskog društva "C market" iz Beograda metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje čini Paket akcija sastavljen od 32.412 akcije CFI kod ESVUFR, koji predstavlja 70% društvenog kapitala, odnosno 16,26275% ukupnog kapitala subjekta privatizacije. Ukupna procenjena vrednost kapitala na dan 31.12.2014. godine iznosi 11.816.766,96 EUR.

Početna cena iznosi 100% procenjene vrednosti kapitala subjekta privatizacije koji se nudi na prodaju sa stanjem na dan 31. decembra poslednje poslovne godine - 11.816.766,96 EUR.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u postupku najkasnije do 25. novembra 2015. godine do 11 časova, a otvaranje ponuda zakazano je za 27. novembar 2015. godine u 11 časova, u prostorijama Agencije za privatizaciju.


Turski tekstilci žele direktnu saradnju sa Srbijom
Privrednici Gaziantepa predstavili su u četvrtak, 22. oktobra 2015. godine, u Privrednoj komori Beograda potencijale ovog grada na jugoistoku Turske i upoznali se sa investicionom ponudom Beograda i Srbije. Posetu je organizovala Asocijacija turskih privrednika u Srbiji SITA, koja već šest godina, u saradnji sa beogradskom Komorom, organizuje poslovne forume srpskih i turskih privrednika.

- Želimo da uspostavimo saradnju sa srpskim partnerima i zato smo došli direktno u Beograd umesto da idemo preko Istanbula - izjavio je vođa privredne delegacije turskog grada Gaziantepa, Mehmet Haskaja, saopšteno je na sajtu Privredne komore Beograda.

Haskaja, koji je predsednik Udruženja proizvođača tekstila u Privrednoj komori Turske i vlasnik kompanije u toj oblasti, rekao je da je Gaziantep šesti po veličini industriijski grad u Turskoj i centar tekstilne industrije.
On je istakao da ceo svet dolazi u Tursku, a Turska dolazi u Gaziantep da pazari ćilime, odeću i konfekciju, i naveo da se oko 50% turske konfekcije i tkanina proizvodi baš u ovom gradu.

Izvršni direktor Privredne komore Beograda, Svetozar Krstić, pozvao je turske privrednike da investiraju u Srbiji podsećajući na pogodnosti koje im se nude, kao i na dobru investicionu poziciju Srbije na Balkanu.

Sličan poziv uputio je i predsednik Upravnog odbora asocijacije SITA Omer Šimšek koji je ocenio da Srbija i Beograd imaju velike privredne i investicione potencijale. Turska, koja je geografski blizu Srbije još ne može u dovoljnoj meri da shvati potencijale koje Srbija ima za inostrane investitore. Srbija sarađuje i ima najbolje privredne veze sa Evropskom unijom, Ruskom Federacijom i celim regionom jugoistočne Evrope, a to je potencijalno tržište od pola miliona stanovnika, podsetio je Šimšek.


Plan reorganizacije "Zastava kovačnice" nije prihvaćen - Izlazak iz stečaja "koči" Poreska uprava
Nasuprot očekivanjima u samoj fabrici, plan reorganizacije "Zastava kovačnice" u stečaju na poverilačkom ročištu u Privrednom sudu ipak nije usvojen. Razlog je taj što je Poreska uprava, kao najveći poverilac, insistirala da se dodatno preciziraju način i dinamika otplate poreskih obaveza kragujevačke fabrike otkovaka, koje iznose oko 320 miliona dinara.

Taj dug je, prema predlogu plana reorganizacije "Kovačnice", trebalo da bude otplaćen u narednih pet godina, u 48 jednakih rata, s počekom od godinu dana... Za razliku od Poreske uprave, svi ostali poverioci "Zastava kovačnice" su, saznaje "Danas", prihvatili ponuđeni plan reorganizacije.

Privredni sud je predlagaču plana, bugarskoj firmi "Intertrans", naložio da dopunjeni plan reorganizacije dostavi u roku od 30 dana, koji će onda, najverovatnije krajem ove ili početkom naredne godine, biti razmatran na novom ročištu. Ukoliko i tada ne bude usvojen, u "Zastava kovačnici" će biti proglašen bankrot, a fabrika i njena imovina će potom biti ponuđeni potencijalnim kupcima u delovima.

Uprkos svemu ovom i stečaju, koji je u "Kovačnici" pokrenut 30. septembra prošle godine, u toj fabrici se intenzivno radi. Proizvodnja praktično nije ni prekidana posle pokretanja stečaja, dok trenutno 180 radnika proizvodi i za "Zastava oružje", te partnere u Nemačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Rumuniji i Bosni i isporučuje oko 160 tona otkovaka mesečno.

Stečajni upravnik "Kovačnice" Predrag Janković tvrdi da bi, vrlo brzo posle usvajanja plana reorganizacije i izlaska "Kovačnice" iz stečaja, proizvodnja u toj fabrici dostigla obim od 230 tona mesečno, što bi omogućilo da se još nekoliko desetina "kovača" vrati na svoja radna mesta.

Podsetimo da je stečajni postupak u ovom preduzeću uveden pošto je račun fabrike, krajem septembra prošle godine, bio u neprekidnoj blokadi više od 90 dana zbog dugova teških oko 100 miliona dinara.

Uvođenju stečaja prethodio je višenedeljni štrajk zaposlenih, koji nisu pristajali na novo smanjenje zarada i koji su optuživali tadašnjeg većinskog vlasnika fabrike Valentina Zaharijeva, da je prebacivanjem profita u Bugarsku, a ostavljanjem dugova firme u Kragujevcu, uništio fabriku otkovaka koja je lane obeležila 160 godina postojanja i neprekidnog rada, te su tražili i poništenje njene privatizacije.

Uvođenjem stečaja bez posla je automatski ostalo svih 270 radnika "Kovačnice", kojima nije pomoglo ni obećanje ministra rada Aleksandra Vulina da "imaju podršku države".


Prodaje se "Industrija obuće Beograd"
Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za prodaju kapitala "Industrije obuće Beograd" AD iz Beograda. Kako je navedeno, prodaja će se obaviti metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, a predmet prodaje čini 70% društvenog kapitala, što predstavlja 68,509315% ukupnog kapitala subjekta privatizacije.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 6. avgusta 2015. godine donela Zaključak o izmeni Zaključka o uslovnom otpisu duga kojim su državni poverioci dužni da "Industriji obuće Beograd" otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembra poslednje poslovne godine, ako se u postupku privatizacije proda kapital Subjekta privatizacije.

Početna cena kapitala koji se nudi na prodaju iznosi 264.060,68 EUR.

Zainteresovana lica mogu podneti prijave za učešće u postupku najkasnije do 24. novembra 2015. godine do 15 časova. Otvaranje ponuda zakazano je za 26. novembar 2015. godine u 11 časova.


Industrija obuce Beograd under hammer
The Agency for privatization announced the public call for sale of capital at Industrija obuca Beograd AD from Belgrade. As communicated, sale will be carried out through the method of public bids collection and the subject of sale makes 70% of social capital which is 68,509315% of total capital of privatization subject.


The Government of the Republic of Serbia at the meeting August 6, 2015 made Decision on change of the Conclusion on basic debt write off which state trustees owe to Industrija obuce Beograd to write off debts on December 31 of the last if the subject of privatization is sold in privatization.


The initial capital under hammer totals EUR 264.060,68.

Interested entities can apply until November 24, 2015 latest until 15. Opening of bids is scheduled for November 6, 2015 at 11.


Za "Budimku" još postoji šansa - Prodaja ili reorganizacija iz stečaja
Ni treći pokušaj prodaje požeške fabrike "Budimka", koja se bavi proizvodnjom i preradom voća, nije uspeo, a jedini način da se ona proda preostao je još eventualno kroz stečajni postupak ili da se pokrene program reorganizacije preduzeća kroz stečaj, izjavio je državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović.

- "Budimka" će zbog neuspešnog postupka privatizacije deliti sudbinu kao i ostale kompanije koje su trebale da se prodaju do 31. oktobra, a koje su ostale bez potencijalnog investitora, odnosno kupca - rekao je Stevanović za Tanjug ističući da drugačijeg modela nema, jer "ako privatizacija ne uspe stečaj je jedini put".

On je kazao da je jedini način da se kompanija prodaja kroz stečaj, odnosno stečajni postupak ili eventualno da se pokrene program reorganizacije.

Stevanović je kazao da ukoliko poverioci budu smatrali neophodnim, mogu da posle 31. oktobra pokrenu prinudno izvršenje odnosno naplatu potraživanja čime bi to preduzeće ušlo u blokadu.

Državni sekretar je podsetio da je za ovaj, nekada požeški gigant, bila zainteresovana jedna kompanija koja je u roku otkupila dokumentaciju, ali nije uplatila depozit.

Zastupnik fabričkog kapitala, Rade Tanasković rekao je ranije da je za "Budimku" jedino bila zainteresovana kompanija "Feman", koja je u roku otkupila dokumentaciju, ali nije uplatila depozit.

- Mi smo imali sastanak sa predstavnicima Agencije za privatizaciju, Ministarstva rada i drugim nadležnim službama koji su nam dali uputstva šta treba da radimo u narednom periodu, jer, praktično 31. oktobra za 43 firme ističe zaštita države - kazao je Tanasković.

Prema njegovim rečima, ukoliko se nešto ne promeni u međuvremenu, račun "Budimke" će već 2. novembra biti u blokadi, a da se pojavio kupac, ostali bi samo komercijalni dugovi.

"Budimka" je 2008. godine privatizovana, da bi 2010. privatizacija bila raskinuta. Trenutno broji 75 radnika čija je sudbina u ovom trenutku neizvesna.


ALSU preuzima nadležnosti Agencije za privatizaciju
Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o agenciji za licenciranje stečajnih upravnik (ALSU), kojima ta agencija preuzima nadležnosti Agencije za privatizaciju u pogledu obavljanja poslova stečajnog upravnika.

“U prilog tome govori i činjenica da Agencija vrši nadzor nad radom stečajnih upravnika u postupcima nad privrednim subjektima sa privatnim kapitalom i da u velikom broju slučajeva nema povratnu informaciju o tome kako stečajni upravnici postupaju u postupcima stečaja gde su kao treća lica angažovani od strane Agencije privatizaciju”, navela je Vlada Srbije u obrazloženju.

U usvojenom aktu piše da danom njegovog stupanja na snagu Agencija preuzima od Agencije za privatizaciju sva prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u fiunkciji obavljanja posla utvrđenih zakonom, kao i potreban broj zaposlenih.

Takođe, novčana sredstva sa podračuna Agencije za privatizaciju, koja su ostvarena po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, prenose se na račun Agencije.

Usvojen je i Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju, kojim se stvaraju uslovi koji omogućavaju privrednim subjektima u finansijskim teškoćama restrukturiranje dugova, odnosno reorganizaciju nihovog odnosa sa najvećim poveriocima, pre svega kreditorima.

Cilj zakona je da se u što kraćem roku obezbedi jedinstveno upravljanje stečajnim postupcima, poveća efikasnost u sprovođenju stečajnih postupaka, omogući adekvatno praćenje stanja u toj oblasti, veća transparentnost podataka, jedinstvena baza podataka, unapređenje kontrole...

Ratifikovan je i sporazum Srbije i Češke o razvojnoj saradnji.


IMF Completes Second Review of Stand-By Arrangement
On 23 October, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) completed the second review of the Republic of Serbia’s economic performance under the precautionary Stand-By Arrangement (SBA).

As assessed by the IMF, Serbia continues to make good progress in the implementation of the agreed economic programme. Growth has turned positive despite significant fiscal tightening, and the current account deficit has narrowed to a sustainable level. Decisive implementation of all programme measures is regarded as essential for achieving public debt sustainability, bolstering financial sector resilience and improving competitiveness of the Serbian economy.

Fiscal performance is encouraging and sets the stage for implementing the measures that will place public debt firmly on a downward path. The space for pension and public sector wage increases should be considered in the context of public sector rightsizing. At the same time, execution of capital expenditure should be improved in order to support Serbia’s growth potential.

The gradual easing of monetary policy by the NBS has been appropriate in view of still low inflation and ongoing fiscal consolidation. The IMF welcomes the NBS’s commitment to the inflation targeting regime and exchange rate flexibility.

Advancement of the financial sector agenda opens a window of opportunity to improve financial sector resilience. The IMF recommends that the Serbian authorities should follow up on the special diagnostic studies of banks, using all analytical methods to upgrade the supervisory and regulatory framework. Critical importance is attached to the implementation of the NPL resolution strategy and the strategy for state-owned banks.

The IMF judges that further successful implementation of the structural reforms identified under the programme is key for reducing fiscal risks and supporting competitiveness and growth.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta