Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5 odsto.

Donoseći odluku o zadržavanju referentne stope, Izvršni odbor je imao u vidu prisutne neizvesnosti, koje se u ovom trenutku najviše odnose na međunarodno okruženje. Pre svega je neizvesna reakcija tržišnih učesnika na očekivano povećanje referentne kamatne stope FED-a i njeni efekti na robna i finansijska tržišta, posebno na tokove kapitala prema zemljama u usponu. S druge strane, činjenica da je Evropska centralna banka u decembru dodatno ublažila monetarnu politiku i produžila trajanje nestandardnih mera monetarne politike do marta 2017. doprineće ublažavanju ovih efekata.

Pri donošenju odluke, Izvršni odbor je uzeo u obzir i moguć uticaj sezonskih faktora na kretanje likvidnosti u vezi sa uvozom energenata u zimskom periodu i dinamikom izvršenja fiskalnih rashoda. Međutim, napredak u fiskalnoj konsolidaciji i smanjenje spoljne neravnoteže, uz povoljne eksterne uslove finansiranja, doprineće relativnoj stabilnosti dinara u srednjem roku. Procenjuje se da će ove godine fiskalni deficit biti niži za oko 40 odsto, a tekući deficit platnog bilansa za oko četvrtinu u odnosu na prošlu godinu i u celini pokriven stranim direktnim investicijama. Očekivano postepeno smanjenje unutrašnje i spoljne neravnoteže u narednim godinama povećaće otpornost Srbije na šokove u međunarodnom okruženju.

Izvršni odbor je ocenio da će inflatorni pritisci i u narednom periodu biti niski usled domaćih i globalnih faktora. Međugodišnja inflacija je ispod cilja Narodne banke Srbije i u oktobru je iznosila 1,4 odsto, a inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede nalaze se ispod cilja za inflaciju od 4,0 odsto i za jednu i za dve godine unapred. Povratak inflacije u granice cilja očekuje se u drugoj polovini naredne godine.

S obzirom na to da dominiraju rizici u vezi s kretanjima na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu, stepen ekspanzivnosti monetarne politike Narodne banke Srbije u narednom periodu zavisiće pre svega od procene njihovog potencijalnog inflatornog uticaja.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. januara 2016.


Key Policy Rate Kept Unchanged
At its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate unchanged at 4.5%.

The decision was made in consideration of the prevailing uncertainties associated primarily with the international environment. Above all, the response of market participants to the expected increase in the Fed’s rate is uncertain, including the effects of such increase on commodity and financial markets, notably capital flows towards emerging economies. Even so, these effects will be mitigated by the ECB’s further monetary accommodation in December and the extension of quantitative easing until March 2017.

The NBS Executive Board also considered how seasonal factors may affect liquidity movements primarily with regard to energy imports during winter months and the dynamics of fiscal expenditure execution. However, progress in fiscal consolidation and narrowing in external imbalances, coupled with favourable external funding conditions, will contribute to the relative stability of the dinar in the medium run. Based on our estimate, this year’s fiscal deficit will be lower by around 40% relative to 2014. The current account deficit will be down by about one-fourth compared to last year and will be fully covered by FDI. The anticipated gradual narrowing of internal and external imbalances will boost Serbia’s resilience to shocks in the international environment in the years to come.

The Executive Board stated that inflationary pressures will remain subdued in the coming period due both to domestic and global factors. At 1.4% in October, year-on-year inflation is below the NBS target tolerance band, with inflation expectations of the financial and corporate sectors also trending below the 4.0% inflation target for one and two years ahead. Inflation is expected to return within the target tolerance band in the second half of 2016.

Given the risks associated with developments in the international commodity and financial markets, the degree of expansiveness of the NBS monetary policy in the period ahead will depend primarily on the assessment of their potential effect on inflation.

The next rate-setting meeting of the Executive Board will be held on 12 January 2016.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta