Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Sertić: Neće biti produžen rok za privatizaciju
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je danas da rok za privatizaciju preduzeća neće biti produžavan.

Sertić je novinarima u Privrednoj komori Srbije rekao da se razmatraju različiti modeli za odredjen broj kompanija kojima 31. maja ističe zaštita od poverilaca, a jedan deo tih kompanija je u velikim problemima.

Ministar privrede je naveo da, ukoliko bi država dozvolila da 31. maja taj rok stupi na snagu, 1. juna bi svi bili blokirani.

''Radimo na tome da taj rok ispoštujemo, ali da to uradimo na takav način da 1. juna ne bude kolapsa'', rekao je Sertić.


Referentna kamatna stopa smanjena na nivo od 7,5 odsto
Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici, nakon razmatranja aktuelnih ekonomskih kretanja i procena za naredni period, odlučio da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 7,5 odsto.

Donoseći ovu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu da u uslovima povećanja globalne likvidnosti usled kvantitativnog popuštanja ECB-a, dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i zaključenje aranžmana iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom utiču na povećano interesovanje investitora za ulaganja u Srbiju. O tome svedoči pad premije rizika zemlje i veća tražnja nerezidenata za državnim hartijama od vrednosti. Ovakva kretanja, kao i inflaciona očekivanja koja se kreću oko cilja od 4%, otvaraju prostor da monetarna politika da doprinos dugoročno održivom oporavku domaće ekonomije.

Izvršni odbor je konstatovao da je međugodišnja inflacija, nakon istorijskog minimuma u januaru koji je pre svega posledica visoke prošlogodišnje baze uzrokovane povećanjem stope PDV-a i akciza, u februaru započela rast i postepeni povratak u granice cilja (4±1,5%). Očekuje se da se inflacija u drugoj polovini godine vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, čemu će, po oceni Izvršnog odbora, doprineti mere monetarne politike i iscrpljivanje efekta faktora sa privremenim dezinflatornim uticajem, pre svega niskog rasta regulisanih cena i niskih cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu.

Kretanje referentne kamatne stope u narednom periodu i dalje će u najvećoj meri zavisiti od ostvarivanja rizika u međunarodnom okruženju i njihovog uticaja na inflaciju, kao i efekata cena primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu na ostale cene, ocenio je Izvršni odbor.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. aprila 2015.


Key Policy Rate Cut to 7.5 Percent
After reviewing current economic developments and considering the outlook for the period ahead, the NBS Executive Board decided in its meeting today to cut the key policy rate by 0.5 percentage points, to 7.5 percent.

In making this decision, the Executive Board was guided by the fact that consistent implementation of fiscal consolidation and structural reforms at home and the recent conclusion of a precautionary SBA with the IMF have helped increase investor interest in Serbia in conditions of ample global liquidity unleashed by the ECB’s quantitative easing. The rise in investor interest is evidenced by the fall in the country risk premium and increased non-resident demand for government securities. These movements, as well as inflation expectations which have been revolving around the 4% target, have opened up the room for monetary policy to contribute to long-term sustainable recovery of the domestic economy.

The Executive Board concluded that year-on-year inflation, following a historical low in January due mainly to the high base effect caused by an increase in VAT and excise rates, began to rise towards the target tolerance band (4±1.5%) in February. Inflation is expected to return within the target tolerance band in the second half of the year, as a result of monetary policy measures and the waning effect of factors with a temporary disinflationary impact – notably low administered price growth and low prices of primary commodities in the international and domestic markets.

Movements in the key policy rate in the coming period will continue to depend primarily on the materialisation of risks in the international environment and their influence on inflation, including the effect of international and domestic prices of primary commodities on other prices, assessed the Executive Board.

The next rate-setting meeting of the Executive Board will be held on 9 April 2015.


"Uniprom" uplatio 10 mil EUR za imovinu KAP-a
Vlasnik kompanije "Uniprom", Veselin Pejović, uplatio je drugu ratu za kupovinu imovine Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) u iznosu od 10,02 mil EUR, saopštio je stečajni upravnik Veselin Perišić.

Perišić i Pejović potpisali su u sredu novi aneks ugovora o kupoprodaji podgoričke fabrike, kojim je predviđeno da kupac u narednih pet dana na ime kapare uplati 10.020.000 EUR, a da najkasnije u roku od šest meseci izmiri preostali iznos od 13.880.000 EUR, prenosi danas portal Cdm, pozivajući se na pisanje "Dnevnih novina".

Pejovićev "Uniprom" upravlja KAP-om od 19. jula prošle godine, a za kupovinu imovine fabrike ranije je uplatio četiri od dogovorenih 28 mil EUR.

Potpisivanje drugog aneksa ugovora u utorak su odobrili članovi Odbora poverilaca KAP-a, glasovima predstavnika Vlade i EPCG.

Oni su ocenili da su sudski sporovi koje protiv KAP-a i "Uniprom"-a vodi bivši vlasnik podgoričkog kombinata - Centralnoevropska aluminijumska kompanija (CEAC) i njemu bliske kompanije, kao i problematičan pristup delu imovine kombinata, opravdani razlozi za odlaganje plaćanja pune cene.

Sa druge strane, kako se navodi u tekstu, predstavnici CEAC-a su saopštili da su ohrabreni rezolucijom u kojoj Evropski parlament eksplicitno poziva crnogorsku vladu da reši trgovinske sporove sa stranim investitorima koji su važni za Crnu Goru.

Rezolucija o Izveštaju o napretku Evropske komisije o Crnoj Gori usvojena je juče, a u njoj su evropski zvaničnici izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog kašnjenja u rešavanju stečajnog postupka u KAP-u i pozvali vladu na održivo rešenje spora.

Nikšićka kompanija "Uniprom" javila se pre godinu dana na tender za kupovinu Kombinata aluminijuma u Podgorici za 28 miliona evra, koliko je iznosila početna cena.


Srbiji još 400 miliona dolara kredita od Svetske banke
Svetska banka bi do kraja 2015. trebalo da odobri za budžet Srbije ukupno 400 miliona dolara kredita za završetak privatizacije i korporativizaciju javnih preduzeća, izjavio je u četvrtak šef kancelarije te banke u Srbiji Toni Verheijen.

On je novinarima nakon panel-diskusije o preduzećima u restrukturiranju u organizaciji časopisa Nova ekonomija rekao da se radi o dva dela kredita od po 100 miliona dolara za privatizaciju i još 200 miliona dolara za Železnice Srbije, Puteve Srbije i Elektroprivredu Srbije (EPS).

"Stekli su se uslovi da Odobr direktora Svetske banke 24. marta odobri prvu ratu od 100 miliona dolara kredita za privatizaciju", rekao je Verheijen.

On je rekao da je polovinom februara Vlada Srbije ispunila uslove za odobravanje tog kredita koji su se odnosili na usvajanje novih zakona o privatizaciji i stečaju, pokretanje stečaja u preduzećima za koje ne postoje zainteresovani kupci, početak prodaje imovine preduzeća za koja ne postoji interesovanje i produženje programa za isplate otpremnine radnicima.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta