Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
KPMG procenjuje vrednost kapitala preduzeća "Jugoremedija"
Revizorska kuća KPMG obaviće novu procenu vrednosti kapitala fabrike lekova "Jugoremedija" u stečaju, čiji se stečajni postupak vodi pred zrenjaninskim Privrednim sudom. Prethodne dve procene vrednosti fabrike drastično se razlikuju, a sud nije želeo da ih usaglašava u postupku razmatranja predloženog plana reorganizacije, tako da će KPMG obaviti treće veštačenje. Prema prvom veštačenju, koje je obavio beogradski ogranak "Deloitte"-a, "Jugoremedija" je procenjena na 1,3 milijarde dinara dok je kasnije Gradski zavod za veštačenje iz Beograda u ponovljenom postupku fabriku procenio na 7,8 milijardi dinara.

- Predlagači plana reorganizacije i najveći poverioci, "Heta Real Estate" iz Beograda i novosadsko preduzeće "Union-medic" tražili su da se glasa o izmenjenom planu, uz procenu vrednosti koju je odredio "Deloitte" ili da se odredi novo veštačenje. Učinjeno je ovo drugo – objasnio je situaciju stečajni sudija Milan Pajtašev.

Stečajni upravnik Radovan Savić smatra da predlagači plana reorganizacije nisu uzeli u obzir najveću moguću likvidacionu vrednost imovine firme. Bivši radnici i akcionari "Jugoremedije" smatraju da je poslednji trenutak da se donese rešenje za fabriku, kako ne bi otišla u stečaj.

- Važno je da svi zajedno nađemo rešenje koje bi omogućilo reorganizaciju. Potrebno je vlasnicima, državi i malim akcionarima, nakon namirenja poverilaca, vratiti vlasništvo u skladu sa procenom Gradskog zavoda za veštačenje – kaže u ime bivših radnika Branislav Markuš.

Rok za novo veštačenje je utvrđen na 40 dana a troškove nove procene vrednosti osnovnih sredstava i intelektualne svojine snose podnosioci plana reorganizacije.


VUJOVIĆ: Zajam IBRD od 88,3 mil EUR za restrukturiranje preduzeća
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da će zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) omogućiti da se finansijski teret restrukturiranja preduzeća prebaci za pet do sedam godina, ali i da se ova preduzeća dovedu u stanje da mogu trajno da funkcionišu na tržištu.

- Ovaj zakon, pod vrlo povoljnim uslovima finansiranja, omogućava da se prvo odgovori na sva strukturna pitanja vezana za procese privatizacije i stečaja, a drugo, da se finansijski teret toga prebaci za pet do sedam godina u budućnost - rekao je Vujović u parlamentu prilikom obrazlaganja ovog sporazuma o zajmu koji poslanici treba da usvoje.

Naime, sporazumom o zajmu sa IBRD za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE-DPL predviđeno je da se Srbija zaduži kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu od 88,3 mil EUR na period trajanja od 20 godina, a grejs periodom osam godina. Kamatna stopa je šestomesečni euribor plus varijabilna marža koja trenutno iznosi 0,60%.

Vujović je rekao da je cilj ovog zajma da podrži i finansira jednokratne troškove restrukturiranja preduzeća.

- To su troškovi kojim se ova preduzeća pravno dovode u stanje da mogu da funkcionišu na tržištu. Neka od njih će naći nove vlasnike i novo mesto na tržištu, a neka će morati da prođu kroz stečaj i da u tom procesu nađu rešenje. Treće, da se otpišu potraživanja koja nisu naplativa - objasnio je Vujović.

On je rekao da je dopunska komponenta plaćanje otpremnina radnika. Na dnevnom redu Skupštine Srbije je još jedan sporazum o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji. Vujović je rekao da ovaj projekat podržava reformu katastra u Srbiji i njegovo dovođenje u sklad sa najsavremenijim svetskim dostignućima.

- Sprovođenjem ovog projekta ćemo za relativno mala sredstva dovesti Srbiju na nivo najrazvijenijih zemalja i najuređenijih zemalja u svetu sa stanovišta katastra - rekao je ministar finansija.

Sporazumom o zajmu predviđeno je da Srbija od IBRD za projekat zemljišne administracije dobije pozajmicu od 36,2 mil EUR. Period trajanja zajma je 15 godina, pri čemu je grejs period četiri godine, a kamatna stopa je šestomesečni euribor plus varijabilna marža koja trenutno iznosi 0,40%.


VUJOVIC: Favorable loan from IBRD for restructuring companies
Serbian Finance Minister Dusan Vujovic said today that the loan of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) would make it possible to postpone the financial burden of company restructuring process for five to seven years as well as to bring the companies undergoing restructuring to a state in which they are capable of operating in the market permanently.
- This loan, approved under very favorable terms, makes it possible to first respond to all structural issues related to privatization and bankruptcy and then to move the financial burden five to seven years into the future - Vujovic said in the Serbian Parliament while explaining the loan agreement MPs are supposed to adopt.
Namely, according to the agreement on the IBRD's SOE-DPL loan for developing and restructuring companies, Serbia shall take out a loan of EUR 88.3 million from the International Bank for Reconstruction and Development. Loan repayment period is 20 years, while the grace period is eight years. Interest rate equals the six-month Euribor plus a variable margin that is currently at 0.6%.
Vujovic stressed that the loan would also be used to support and cover one-off expenses of company restructuring.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta