Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
PKS će pomoći firmama da dobiju novac iz EU fondova
Privredna komora Srbije pokrenula je projekat obuke 25 ljudi, koji bi pomagali malim i srednjim firmama u Srbiji, da konkurišu za projekte EU, čime bi se kroz dostupnost Evropskih fondova podigla konkurentnost tih firmi.

PKS je ovaj projekat "ACCESS" pokrenula sa nemačkim "GIZ-om", a na ovakvu vrstu pomoći od Privredne komore firme mogu da računaju u 2016. godini.

Marija Ašković Matić iz PKS rekla je danas da su ta organizacija i privreda Srbije učestvovali u sedam odsto IPA prekograničnih fondova, u periodu od 2007. do 2013. godine.

"Naši članovi su indirektno u tome učestvovali, ali i dalje naše kompanije ne učestvuju dovoljno u Evropskim projektima, a cilj nam je da unapredimo kapacitete i znanja naših firmi, da se to poveća", rekla je Ašković Matić.

Prema njenim rečima, PKS nastoji da obuči što više zaposlenih, sada konkretno njih 25, kako bi se kroz komorski sistem povećala apsorpcija EU fondova u Srbiji, što direktno utiče i na povećanje konkurentnosti domaćih firmi.

"Tih 25 kandidata mogu da budu budući treneri u korišćenju EU fondova", rekla je Ašković Matić.

Prema njenim rečima, plan je da se, za početak, kroz ovaj sistem napravi 25-30 predloga projekata, sa kojima će se aplicirati za EU fondove.

Na predstavljanju ovog projekta u PKS rečeno je da će prilikom obuke "trenera" Privredna komora imati i stručnu pomoć eksperata "GIZ-a"

Jirgen Kapenman iz "GIZ-a" rekao je danas da će ovaj projekat ACCESS- "podrška razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji u skladu sa procesom pridruživanja Srbije EU" biti podržana od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.


"Actavis" i "Allergan" udružili snage - Od 1. juna posluju kao jedinstvena kompanija
Farmaceutski giganti "Allergan" i "Actavis" poslovaće u Srbiji od 1. juna kao jedinstvena kompanija, saopštio je "Actavis". Ovim spajanjem pacijentima u Srbiji postaće dostupne i najnovije terapije u lečenju velikog broja bolesti i poremećaja: migrene, hronično suvog oka, povišenog introkularnog pritiska, problema sa mokraćnom bešikom, raznih neuroloskih poremećaja i akutnih bakterijskih infekcija.

"Actavis" će u Srbiji nakon ovog spajanja postati i lider u proizvodnji preparata koji se koriste u tretmanu problema starenja kože i u druge estetske svrhe.

Dr Pavle Marjanović, direktor "Actavisa" za Srbiju i Adria regiju istakao je da će tokom 2015. ova jedinstvena kompanija uložiti značajna sredstva u istraživanje i razvoj lekova, kako bi pacijentima, obezbedili nove inovativne lekove, ali i kako bi proširili portfolio pristupačnijih generičkih lekova.

Sjedinjavanje dve kompanije otvara nove mogućnosti i za fabriku "Zdravlje" iz Leskovca, koja je uspešnim poslovanjem po svim poslovnim parmetrima u svojoj kategoriji osvojila nagradu Actavisove "Fabrike godine" u 2014. godini.

- Zahvaljujući uvođenju novih proizvoda, značajno smo povećali obim proizvodnje i otvorili radna mesta za više od 100 novih zaposlenih u Leskovcu kako bismo odgovorili na zahteve domaćeg, ali i sve brojnijih međunarodnih tržišta na koja izvozimo oko 70% naše ukupne proizvodnje - istakao je Bojan Jović, generalni direktor fabrike "Zdravlje Actavis".


"Actavis" and "Allergan" joined forces - As of June, they will operate as a single company
Pharmaceutical giants "Allergan" and "Actavis" will operate in Serbia as of June 1 as a single company, "Actavis" announced. This merge will provide patients in Serbia with the latest therapies in treatment of a large number of diseases and disturbances:.

"Actavis" will, in Serbia, after this merge, become a leader in production of preparation u used in treatment of skin aging problem and other aesthetic purposes.

Dr.Pavle Marjanovic, the head at "Actavis" for Serbia and the Adriatic region outlined that during 2015 this unique company will invest significant funds in research and development of drugs so that patients would be provided new with new innovative drugs and so that they would also expand portfolio of more accessible generic drugs.

Merge of these two companies opens new options for Lekovac-based "Zdravlje" which, with its successful operations in line with all business indicators in its category, won the Actavis’ Plant of the year award in 2014

- Thanks to new products, we have significantly increased production scope and opened vacancies for more than 100 newly hired in Leskovac so that we could respond to demands of local and increasing international markets where we export 70% of our total production - Bojan Jovic, GM at "Zdravlje Actavis" said.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta