Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Metalac" ulaže milion evra u FAD
Nekada svetski poznata Fabrika automobilskih delova ima veće šanse za opstanak od kada ju je kupio "Metalac", koji inicijalno ulaže 1 mil EUR u proizvodnju.

Nakon perioda stečaja, opadanja proizvodnje, gubitaka mnogih ino kupaca i hapšenja većinskog vlasnika Dejana Babića zbog malverzacija "Metalac" je garancija za oporavak FAD-a.

"Metalac" je do potpisivanja kupoprodajnog ugovora uplatio svih 242 miliona dinara, za koliko mu je prodata fabrika auto delova iz Gornjeg Milanovca.

Iz "Metalca" već sagledavaju zateknuto stanje. "Veliki deo opreme je van stroja jer dugo nije održavana, proizvodnja u vreme stečaja bila je mala. Sada tamo nema ni materijala ni gotove robe. Postepeno ćemo vraćati FAD na izgubljena tržišta koja su zauzeli turska i italijanska proizvodnja. Za pokretanje proizvodnje odmah ćemo uložiti milion evra", najavljuje generalni direktor "Metalca", Petrašin Jakovljević.

Isplata poverioca FAD-a

U stečajnoj masi FAD-a ostaje 180 miliona dinara za isplatu poveriocima – prvenstveno Privrednoj i Čačanskoj banci, koje imaju hipoteke nad nekretninama FAD-a. Privredna banka, kojoj FAD duguje 246 miliona dinara, dobiće iz stečajne mase 26 miliona, a Čačanska, kojoj duguje 215 miliona, dobiće 24 miliona.

Direktor "Metalca" kaže da FAD sada ima oko 200 radnika, u obnovi proizvodnje radiće ih u početku stotinak, kasnije 300 do 350. Inače, u vreme prve privatizacije, FAD je imao 650 zaposlenih.

Akcije FAD-a ništa ne vrede

Ceo FAD je ukupno imao 128.000 akcija. Kad je 2006. prodat beogradskoj firmi ITH čiji vlasnik je Dejan Babić i još nekim firmama iz njegove poslovne orbite, svaka akcija je vredela oko 50 EUR, ali im je cena rapidno srozavana. Dva udruženja malih akcionara, koje vode mr Ljubisav Jovanović i Miroslav Miletić, koji je i predsednik Nezavisnog sindikata FAD a podržava prodaju fabrike Metalcu, ukupno raspolažu sa 31.000, to jest četvrtinom akcija – sada beskorisnih, jer zbog bankrota nema kapitala.


Referentna kamatna stopa smanjena za 0,5 procentnih poena
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu smanji za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 5,0 odsto.

Razmatrajući aktuelna monetarna i makroekonomska kretanja i projekcije, Izvršni odbor je konstatovao da su inflatorni pritisci i dalje niski, a inflaciona očekivanja usidrena u granicama cilja Narodne banke Srbije. Niskim inflatornim pritiscima doprinose pre svega niske cene primarnih proizvoda na svetskom tržištu, niska inflacija u međunarodnom okruženju, relativna stabilnost deviznog kursa i efekti fiskalne konsolidacije. Iako se sa avgustovskim povećanjem cene električne energije međugodišnji rast regulisanih cena vratio u pozitivnu zonu, doprinos regulisanih cena inflaciji bi ove godine trebalo da bude manji od uobičajenog. Uz dosadašnje ublažavanje monetarne politike i postepeno iščezavanje dezinflatornih efekata pada cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, inflacija u narednom periodu bi se održavala oko donje granice cilja od 2,5%, uz mogućnost ulaska u te granice krajem ove ili početkom naredne godine, a njeno približavanje cilju od 4% očekuje se od sredine 2016. godine.

Izvršni odbor je ocenio da povećanju otpornosti domaće privrede na prisutne rizike iz međunarodnog okruženja posebno doprinose fiskalna konsolidacija, povoljniji izgledi privrednog rasta od ranije očekivanih, smanjenje spoljne neravnoteže i očekivana druga pozitivna ocena aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom.

Odlukom o daljem ublažavanju monetarne politike, ne samo smanjenjem referentne kamatne stope već i stope obavezne rezerve, a s obzirom na niske inflatorne pritiske, monetarna politika doprinosi započetom ekonomskom oporavku. Izvršni odbor je imao u vidu i da je Evropska centralna banka korigovala naniže projekciju privrednog rasta zone evra, kao i da postoji mogućnost da program kvantitativnog popuštanja bude produžen. U uslovima kada je sve izvesnije da će FED započeti povećanje referentne kamatne stope, program kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke povoljno utiče na likvidnost na međunarodnom finansijskom tržištu i umanjuje rizike u pogledu kretanja kapitala prema zemljama u usponu.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 15. oktobra.


Key Policy Rate Cut by 0.5 Percent
The NBS Executive Board decided in its meeting today to cut the key policy rate by half a percentage point, to 5.0 percent.

After reviewing current monetary and macroeconomic developments and projections, the Executive Board stated that inflationary pressures remain low and inflation expectations anchored within the NBS target. Subdued inflationary pressures reflect in particular low international prices of primary commodities, low inflation abroad, relatively stable exchange rate of the dinar and the effects of fiscal consolidation at home. Though the August increase in electricity prices has pushed y-o-y administered price growth into the positive territory, the contribution of administered prices to inflation this year should be smaller than in the previous years. As a result of past monetary policy easing and the gradual waning of the disinflationary effects of the fall in primary agricultural commodity prices, inflation is expected to revolve around the lower bound of the target band (2.5%) in the coming period, possibly entering the target band in late 2015 or early 2016. Inflation is expected to trend closer to the 4% target from mid-2016.

The Executive Board has assessed that the resilience of the domestic economy towards the risks stemming from the international environment has increased owing in particular to fiscal consolidation, improved economic growth prospects, reduced external imbalances, and the expectation of another positive assessment of Serbia’s arrangement with the IMF (second review).

In light of subdued inflationary pressures, the decision to continue monetary easing – by reducing both the key policy rate and the reserve requirement ratio, shall certainly contribute to Serbia's incipient economic recovery. When making the decision, the Executive Board was also bearing in mind the ECB’s downward revision of the euro area economic growth projection and the possibility that the quantitative easing programme will be extended. In an environment of increased certainty that the Fed will start raising its policy rate, the ECB’s quantitative easing programme has been having a positive impact on liquidity in the international financial market and has lessened the risks associated with capital flows towards emerging economies.

The next rate setting meeting of the NBS Executive Board will be held on 15 October 2015.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta