Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,5 odsto.

Donoseći odluku o zadržavanju referentne kamatne stope, Izvršni odbor je imao u vidu prisutne neizvesnosti u međunarodnom okruženju. Sa početkom normalizacije monetarne politike FED-a, neizvesnost se sada odnosi na tempo i obim povećanja referentne kamatne stope tokom 2016. godine, koji će u najvećoj meri opredeliti kretanja na robnim i finansijskim tržištima i tokove kapitala prema zemljama u usponu. S druge strane, ublažavanju ovih efekata doprineće Evropska centralna banka koja je u decembru dodatno povećala ekspanzivnost monetarne politike i produžila trajanje nestandardnih mera do marta 2017. godine. Uz jake geopolitičke tenzije, neizvesnost u međunarodnom okruženju povećavaju i turbulencije na finansijskom tržištu i usporavanje rasta u Kini.

Međutim, povećanju otpornosti domaće ekonomije na prisutne rizike iz međunarodnog okruženja u velikoj meri doprinose postignuti rezultati u oblasti fiskalne konsolidacije i obezbeđenja održivosti javnih finansija, unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta, kao i smanjenje spoljne neravnoteže.

Izvršni odbor je ocenio da će inflatorni pritisci i u narednom periodu biti niski. Međugodišnja inflacija je ispod cilja Narodne banke Srbije, a inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede i dalje se nalaze ispod njegove centralne vrednosti od 4%, ne samo za jednu, već i za dve godine unapred. U pravcu održavanja niske inflacije deluju niske cene primarnih proizvoda, naročito nafte, generalno niska inflacija u međunarodnom okruženju, restriktivna fiskalna politika, kao i još uvek niska agregatna tražnja, na koju bi moglo da utiče i usporavanje globalnog rasta. I pored prisutnih rizika, očekujemo postepen rast inflacije i njen povratak u granice cilja u drugoj polovini ove godine, čemu će doprineti i dosadašnje ublažavanje monetarne politike.

S obzirom da neizvesnost u pogledu kretanja inflacije prevashodno potiče iz međunarodnog okruženja, stepen ekspanzivnosti monetarne politike Narodne banke Srbije u narednom periodu zavisiće pre svega od procene inflatornog uticaja koji bi mogla da imaju dešavanja na međunarodnim robnim i finansijskim tržištima.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. februara 2016.


Key Policy Rate Kept Unchanged
At its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate unchanged at 4.5%.

The decision was made in consideration of the prevailing uncertainties in the international environment. With the start of normalization of the Fed’s monetary policy, uncertainties are now mostly associated with the pace and scale of policy rate increases during 2016, which will have a major impact on commodity and financial markets and capital flows towards emerging economies. Even so, these effects will be moderated by the ECB’s further monetary easing begun last December and the extension of non-standard measures until March 2017. Against a backdrop of strong geopolitical tensions, uncertainties in the international environment are further accentuated by turbulences in the financial market and Chinese growth slowdown.

However, progress in fiscal consolidation, sustainability of public finances, improvement in the business and investment environment and the narrowing of external imbalances have greatly contributed to increasing domestic economy’s resilience to risks in the international environment.

The Executive Board assessed that inflationary pressures will remain subdued in the period ahead. Y-o-y inflation is below the NBS target. Both one- and two-year ahead inflation expectations of financial and corporate sectors are still below the midpoint of 4%. Low prices of primary commodities, notably oil, low inflation in the international environment, restrictive fiscal policy at home and the persistently muted aggregate demand (which may also be affected by the slowdown in global growth) are conducive to low inflation. Despite the risks, we expect inflation to gradually rise and return within the target tolerance band in the second half of the year, aided also by past monetary policy easing.

Given that uncertainties surrounding movements in inflation emanate primarily from the international environment, the degree of monetary policy accommodation will depend mainly on the assessment of the inflationary effect of developments in international commodity and financial markets.

The next rate-setting meeting of the Executive Board will be held on 11 February 2016.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta