Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Država preuzela otplatu 105 mil EUR duga Petrohemije
Dugovi Petrohemije do kraja godine biće "lakši" za 105 mil EUR, koliko je Vlada spremna da plati njenim poveriocima, ali to ne znači da su finansijski bilansi "sređeni". Naime, stari dugovi ove pančevačke fabrike iznosiće, posle državne intervencije, još oko 400 mil EUR, a njih će Petrohemija morati da se reši - kroz unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR). On će trajati najkasnije do početka 2018. godine, a ostatak duga će se rešiti pretvaranjem u vlasništvo poverilaca.

Iako trenutno nema zainteresovanih za Petrohemiju, celokupna finansijska konstrukcija pravi se kako bi se dugovi u narednih nekoliko godina što više smanjili i u međuvremenu fabrika "doterala" za potencijalnog investitora.

- UPPR mora što pre da se realizuje da bi Petrohemija bez dugova počela pregovore o partnerstvu. Bez isplate barem dela duga niko neće ni da je pogleda - kaže izvor Novosti.

Petrohemija duguje oko 400 mil EUR, i to najviše NIS-u i Srbijagasu, Fondu za razvoj, EPS-u i Lukoilu. Prema predloženom planu reorganizacije, za deo tih dugova poverioci će dobiti vlasništvo u pančevačkoj fabrici, a najveći deo bi trebalo da pripadne upravo NIS-u. Ova kompanija sada poseduje skoro 12% akcija, a njen dugoročni plan je da u fabrici ima do 33% vlasništva.

U sindikatu pogona kažu da misle da je državni otpis duga od 105 mil EUR zapravo staro obećanje, iz vremena kada NIS još nije bio privatizovan.

- Pre 15 godina, kada je NIS prodavan, govorilo se o tome da će Petrohemiji biti otpisano 80 mil USD. Kako se to nije dogodilo, potencijalno je ovo državna nadoknada - kažu u sindikatu ove fabrike.

Dugovi su zapravo zaostali neplaćeni računi koji su napravljeni većinom tokom devedesetih godina prošlog veka.

- Fabrika već dve godine funkcioniše "u plusu" zbog niske cene nafte na međunarodnom tržištu, tako da Petrohemija može dobro da posluje - kaže Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

- Evropi je ova fabrika potrebna jer ne želi kod sebe sličnu štetnu industriju, tako da bi pogon mogao dobro da radi. Ipak, bilo bi dobro da počne sama da otplaćuje dugove iz prošlosti ili da ih konvertuje u vlasništvo.


Bank of China počinje da radi u Srbiji početkom 2017. godine - Kinezi će kreditirati domaće firme
Kineska državna banka Bank of China osniva banku u Srbiji, koja će početi da radi početkom sledeće godine. Ova banka, koja je peta najveća banka na svetu, finansiraće kineske i srpske kompanije koje će zajednički nastupati i trećim tržištima.

Kako navode Novosti, osnivač nove banke na teritoriji Srbije Bank of China (Hungary) Ltd 19. oktobra je preko svojih pravnih zastupnika podneo zahtev Narodnoj banci Srbije (NBS) za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke u Srbiji.

U NBS rekli su Novostima da su planovi osnivača da se svi postupci, kao i registracija, završe do kraja ove godine, kako bi banka počela da radi početkom 2017. godine.

Taj list navodi da se zasad ne zna da li će Bank of China odmah raditi sa stanovništvom, ali da je sigurno da će kreditirati i domaće i strane firme.


Ukupna robna razmena premašila BDP - Dvocifreni rast izvoza imaju IT usluge, voće i povrće
Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež rekao je danas da je ukupna robna razmena prvi put posle više godina premašila vrednost bruto domaćeg proizvoda i ocenio da to govori o rastu otvorenosti domaće ekonomije.

- To je pozitivan signal za celokupnu privredu, koji govori o tome da su došle investicije, ali da nisu došli strani investitori da samo eksploatišu naše tržište, već da izvoze iz naše zemlje na druga tržišta - naglasio je Čadež.

Istakao je da je ovo po prvi put da je ukupna robna razmena koja uključuje robe i usluge premašila BDP posle dugog niza godina.

Prema njegovim rečima, u izvozu stalni dvocifreni rast imaju IT usluge, kao i izvoz voća i povrća.

Govoreći o novim tehnologijama Čadež je kazao da je osnovna uloga PKS da gleda u budućnost, sagleda šta privredu očekuje i da daje određene savete, instrumente kako ekonomija, a tako i poljoprivreda budu uspešnije i prisutnije na drugim tržištima.

On je, povodom konferencije o primeni novih tehnologija u poljoprivredi, naglasio da postoji već jedna kritična masa mladih koji se bave inovacijama u poljoprivredi. Oni izrađuju sisteme za strana trzišta i trebalo bi, kako smatra, da se te tehnologije primenjuju u našoj poljoprivredi.

- Najviše izvozimo te tehnologije, a nama je cilj da ih povežemo sa našim poljoprivrendim proizvođačima kako bi se primenjivale što više kod nas - objasnio je Čadež.
Prema njegovim rečima, zadatak je Komore da doprinese većem korišćenju novih tehnologija u poljoprivredi.


Stanje u budžetu Srbije bolje za 150 milijardi dinara od planiranog
Ministar finansija Dušan Vujović je izjavio danas da je budžet trenutno u suficitu 30 milijardi dinara, što je za oko 150 milijardi bolje od plana.

- Planirali smo da ćemo imati sa današnjim danom 120 milijardi dinara deficit, što je 1 mlrd EUR, a mi smo u suficitu 30 milijardi. To znači da smo 150 milijardi bolji od plana - rekao je Vujović u parlamentu.

U poređenju sa 1. januarom, prema njegovim rečima, stanje duga je smanjeno za 650 mil EUR.

- Sa 24,8 mlrd EUR na 24,15 mlrd EUR, što je rezultat bolje fiskalne situacije, to jest boljeg deficita od planiranog. Mi smo smanjili potrebu za dodatnim zaduživanjem radi finansiranja deficita za više od milijarde - rekao je Vujović.

On je naglasio da to ne znači da imamo para za bacanje i da ne moramo da refinansiramo obaveze koje dospevaju.


Srbija napredovala 12 mesta na Duing biznis listi
Srbija se na upravo objavljenoj Duing biznis (Doing business) listi Svetske banke sa 54. popela na 47. mesto, i nalazi se među zemljama koje su ostvarile najveći napredak.

U ovogodišnjem izdanju Duing biznis liste, odnosno Izveštaja Svetske banke o lakoći poslovanja, Srbija je svrstana među prvih 10 zemalja u svetu, od ukupno rangiranih 189 zemalja, koje su u ovoj oblasti ostvarile najveći napredak.

Regionalni menadžer IFC, ogranka Svetske banke, za Zapadni Balkan Tomas Lubek, ističe da je Srbija u prethodnoj deceniji kontinuirano radila na unapređenju poslovnog okruženja za lokalne privrednike.

- Srbija bi i ubuduće trebalo da bude odlučno posvećena ovom cilju, kako u pogledu poboljšanja zakonodavnog okvira, tako i u pogledu povećanja efikasnosti vladinih agencija. To će doprineti uspostavljanju ravnopravnijih uslova za lokalne privrednike - poručio je Lubek.

Od Srbije je, prema ovogodišnjoj listi, više napredovala samo Albanija, koja je zabeležila skok od 32 pozicije, kao i Srbija na prošloj listi.

Na ovogodišnjoj listi, kad je reč o regionu, napredovale su Srbija - za sedam pozicija (na 47. mesto), Makedonija - za šest pozicija (10. mesto).

Nazadovale su Hrvatska - za četiri pozicije (43. mesto), Crna Gora - za tri (51. mesto), a Bosna i Hercegovina - za dve pozicije na listi (81. mesto).

Za napredak Srbije na ovogodišnjoj listi, kako piše u "Izveštaju o uslovima poslovanja 2017: jednake mogućnosti za sve", najviše su zaslužne tri privredne reforme - izdavanje građevinskih dozvola, registracija imovine i započinjanje biznisa.

U oblasti građevinskih dozvola, Srbija je uspostavila sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola i time povećala efikasnost procesa. Zahvaljujući ovom sistemu, privrednik u Beogradu sada može da izgradi skladište u roku od 156 dana, u odnosu na ranijih 327 dana.

Takođe, postupak prenosa prava svojine na nepokretnosti je ubrzan uvođenjem efektivnih rokova za izdavanje lista nepokretnosti. Zahvaljujući tome, sada postupak prenosa prava svojine u Beogradu traje 21 dan, što je više nego upola manje u poređenju sa globalnim prosekom od 51 dan, dodaje se u saopštenju.

Postupak za pokretanje biznisa je pojednostavljen, a vreme potrebno za registraciju je znatno skraćeno, sa 12 na sedam dana. Ovo je dobar rezultat u poređenju sa globalnim prosekom, koji iznosi 21 dan.

Iako je u pogledu regulatornog okruženja postignut napredak, u Izveštaju je navedeno i nekoliko oblasti koje bi Srbija eventualno mogla dalje da unapredi. Na primer, za dobijanje priključka za struju, sada je potrebno je 125 dana, što je više u poređenju sa globalnim prosekom od 93 dana. Takođe, potrebno je 226 sati za ispunjavanje poreskih obaveza, što je nešto više u odnosu na regionalni prosek od 222 sata.

Ovogodišnja lista prvi put uključuje i rodnu dimenziju u tri oblasti - započinjanje biznisa, registracija imovine i izvršenje ugovora, a region Evrope i centralne Azije, u koji spada i Srbija, jedini je u kojem ne postoje nikakve barijere za žene u oblastima koje prati Izveštaj.

Proširen je i skup pokazatelja koji se odnosi na plaćanje poreza, tako što su obuhvaćeni i postupci koji slede nakon podnošenja poreske prijave, u vezi sa poreskom kontrolom i ostvarivanjem prava na povraćaj PDV-a.

U ovoj oblasti, Srbija je ostvarila značajno bolje rezultate od drugih zemalja u regionu. Na primer, za ostvarivanje prava na povraćaj PDV-a potrebno je četiri sata, što je čak brže nego u Australiji ili Singapuru.

Srbija je prošle godine napredovala čak 32 pozicije, sa 91. na 59. mesto na listi. Prema izmenjenoj metodologiji poslednju listu, Srbija se ipak nalazila na 54. poziciji, sa koje je napredovala na 47. mesto.


Serbia advanced 12 positions on the Doing Business List
At the recently published Doing Business list of the World Bank, Serbia climbed from the 54th to the 47th place, and it is among the countries that have made the greatest progress.

In this year-s edition of the Doing Business list, the World Bank-s Report on the ease of doing business, Serbia is ranked among the top 10 countries in the world out of 189 countries, which have made most progress in this area.

Regional Manager of IFC, the World Bank-s branch for the Western Balkans, Thomas Lubek, pointed out that in the past decade Serbia has been continually working to improve the business environment for local entrepreneurs.

- Serbia should be in the future firmly committed to this goal, both in terms of improving the legislative framework, and in terms of increasing the efficiency of government agencies. This will contribute to establishing more equal conditions for local businesses - said Lubek.

According to this year-s list, the only country which progressed more than Serbia was Albania, which recorded a jump of 32 positions, like Serbia did on the previous list.

When looking over the region, at this year-s list, the countries which progressed are Serbia – for seven positions (to 47th place), Macedonia – for six positions (10th place).

The countries which regressed were Croatia – for four positions (43rd place), Montenegro – for three positions (51st place) and Bosnia and Herzegovina – for two positions on the list (81st place).

The most deserving for Serbia-s progress on this year-s list, as stated in the "Report on business conditions in 2017: Equal Opportunities for All", are the three economic reforms - the issuance of building permits, registration of property and starting a business.

In the area of building permits, Serbia has established an electronic system for issuing building permits and thus increased the efficiency of the process. Thanks to this system, a businessman in Belgrade can now build a warehouse in a period of 156 days, compared to the previous 327 days.

Also, the process of transfer of property rights on real estate has been accelerated with introduction of effective deadlines for the issuance of immovable assets excerpts. As a result, now the procedure of transfer of property rights in Belgrade is 21 days, which is more than half as compared with the global average of 51 days, the statement added.
The procedure for starting a business is simplified and the time required for registration is significantly reduced, from 12 to seven days. This is a good result compared to the global average, which is 21 days.

Although the progress has been made in terms of the regulatory environment, the Report noted several areas which Serbia could possibly continue to improve. For example, for obtaining connections for electricity, now it takes 125 days, as compared to the global average of 93 days. Also, it takes 226 hours for the fulfillment of tax obligations, which is slightly higher compared to the regional average of 222 hours.
For the first time, this year-s list includes the gender dimension in three areas - starting a business, registering property and enforcing contracts, and Europe and Central Asia, which includes Serbia, is the only one in which there are no barriers for women in areas that the Report monitors.

A set of indicators relating to the payment of taxes has been expanded, in a way that covers the procedures which follow after the filing of the tax return, related to tax control and the realization of the right to a VAT refund.

In this area, Serbia has achieved significantly better results than other countries in the region. For example, for the realization of the right to a refund of VAT requires four hours, which is even faster than in Australia or Singapore.

Last year, Serbia has progressed as much as 32 positions, from 91st to 59th place on the list. According to the amended methodology of the last list, Serbia is still located at the 54th position from which it was promoted to 47th place.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta