Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Klasterima do uspešnog natupa na stranom tržištu
U Srbiji postoji oko 40 klastera – poslovnih udruženja građana. Njihov osnovni cilj je gransko i regionalno udruživanje malih i srednjih preduzeća, radi lakšeg i uspešnijeg nastupa na stranim tržištima.

Klasteri rade na boljem korišćenju evropskih fondova, koje je u Srbiji ispod 15%, kažu u Asocijaciji Srpskih klastera ASKA. Klastersko udruživanje kompanija podstiče i Privredna komora jer strani partneri uvažavaju tržišta na kojima mogu da sarađuju sa više firmi.

Vojvodina metal klaster ima 136 članica sa 7.500 zaposlenih i ukupnim prometom od 500 mil EUR, od kojih 120 mil EUR čini izvoz. U poslednjih pet godina organizovali su 200 obuka i seminara gde je profesionalne sertifikate dobilo više od 4.000 ljudi.

- Mi smo u preko 20 naših kompanija uveli poslovno informacione sisteme, u preko 80 naših preduzeća subvencionisali uvođenje ISO standarda kao jednog od oblika konkurentnosti u domaćoj privredi - kaže Zoran Pekez iz Vojvodina metal klaster.

Asocijacija Srpskih klastera, osnovana prošle godine, okuplja devet klastera koji su već su postigli određene uspehe.

- Od edukacije, kako bi smo povećali broj ljudi koji imaju kompetencije i znanja kako bi se Evropskim projektima bavili, do mehanizama koji će pomoći od strane države entitetima, preduzećima, malim srednjim preduzećima, neprofitnim organizacijama, da ta sredstva uzmu - objašnjava Milan Šolaja iz Vojvođanskog ICT Klastera.

Privredna komora Srbije pomaže i podstiče klasterizaciju, jer tako privrednici unutar grane ili regiona dobiju bolju cenu za nabavku sirovina za proizvodnju, i druge pogodnosti.

- Mi upravo promovišemo model klasterizacije u Srbiji jer je onda nama lakše da pomognemo internacionalizaciju srpskih kompanija kada one mogu da postignu i da zajednički proizvedu veću količinu proizvoda. To je posebno važno za neka tržišta koja mogu da apsorbuju veću količinu robe - rekao je Aleksandar Kemeriš iz Privredne komore Srbije.

Uvoz u Rusiju bez carine i povoljne carinske stope za izvoz u Tursku pogoduju da naši klasteri postanu ono što su u Evropskoj Uniji – pokretači privrednog razvoja i stvaraoci nove vrednosti.


Poljoprivrednicima sredstva iz IPARD fondova u drugoj polovini 2017.
Srbija bi prvi novac iz pretpristupnih IPARD fondova EU za razvoj poljoprivrede mogla da počne da koristi u drugoj polovini 2017. godine, izjavio je član tima Vlade Srbije za pregovore sa Evropskom unijom o poljoprivredi Danilo Golubović.

On je za Betu rekao da je za Srbiju predviđeno da u periodu od 2014. do 2020. godine iskoristi 175 mil EUR iz IPARD fondova.

- Da bi novac mogao da se povuče mora da se završi akreditacija Uprave za agrarna plaćanja i taj posao je u toku. Vlada je našla mogućnost da zaposli dodatnih 106 ljudi, kako predviđaju standardi EU, i otkloni još neke nedostatke da bi osposobila instituciju koja će biti ovlašćena za procedure u distribuciji tog novca - objasnio je Golubović.

Kako je istakao, ozbiljniji poljoprivrednici moći će da konkurišu za pomoć iz IPARD fondova tako što će obezbediti i projekat i novac za njegovu realizaciju koji ne sme biti iz državnih fondova, već iz ličnih ili bankarskih izvora.

- Tek kada se, na primer, podigne farma i ispune svi uslovi iz projekta, poljoprivrednik stiče pravo da dobije povraćaj do najviše 50% uloženih sredstava. Takvi projekti do ulaska u EU ne moraju da ispunjavaju evropske, dovoljno je da su dostignuti nacionalni standardi - rekao je Golubović.

On je naglasio da trenutkom ulaska u EU poljoprivrednici koji žele pomoć IPARD fondova moraju da ispune i standarde koji se tiču dobre poljoprivredne prakse, ekologije, zaštite zdravlja životinja i ljudi i dobrobiti životinja.

Uslov za korišćenje IPARD sredstava bio je da Srbija preuzme nadležnost za procedure za trošenje fondova kroz takozvani decentralizovani sistem i da se Uprava za agrarna plaćanja osposobi i pojačaju njeni kapaciteti.

Srbija je 2014. dobila akreditaciju za takozvani decentralizovani sistem korišćenja novca EU, a on se prvi put primenjuje na delu projekata iz IPA fondova za 2013. godinu, koji se i dalje sprovode.


Agriculturists to receive IPARD funds in 2017
Serbia might receive the money from the IPARD funds of the EU for the development of agriculture in the second half of 2017, stated Danilo Golubovic, member of the Government of Serbia-s team for negotiations with the EU about agriculture.

He said for Beta that Serbia stood to use EUR 175 million from the IPARD funds from 2014 till 2020.

– In order for the money to be withdrawn, the Directorate for Agrarian Payments needs to be accredited, which is currently being carried out. The government has found the way of employing an additional 106 people, in line with the EU standards, and resolving certain issues in order to make the institution capable of carrying out the money distribution procedures – Golubovic explained.

As he pointed out, serious agriculturists will be able to apply for the IPARD funds by providing a project and the money for its implementation, which mustn-t originate in state funds, but must be provided personally or through a bank.

– It is only when, for example, a farm is established and all the requirements met that the farmer acquires the right of receiving returns of up to 50% of funds invested. Before the accession to the EU, such projects do not need to meet the European standards and must only meet the national ones – Golubovic said.

He emphasized that, with the accession to the EU, agriculturists applying for the IPARD funds will also need to meet the standards regarding good agricultural practice, ecology and human and animal health protection and welfare.

The requirement for utilizing the IPARD funds was for Serbia to take over the responsibility for procedures for spending the funds through a so-called decentralized system and for the Directorate of Agrarian Payments to be strengthened and its capacities expanded.

Serbia received the accreditation for the decentralized system of utilizing the EU funds in 2014, and it was first implemented on a part of IPA funds 2013 projects which are still being carried out.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta