Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
RTB "Bor" predao UPPR Privrednom sudu
Rudarsko-topioničarski basen (RTB) "Bor" predao je danas Privrednom sudu u Zaječaru Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR), koji treba da omogući nastavak rada tog preduzeća uz zaštitu od poverilaca u narednih šest meseci.

Kako su rekli u preduzeću, taj sud u naredna četiri dana može da obavi sve neophodne administrativne procedure i da 20. maja, odnosno osam dana pre isteka zakonskog roka u kojem za sva domaća preduzeća u restrukturiranju prestaje da važi zaštita od poverilaca, donese privremenu meru koja će RTB "Bor" Grupi obezbediti pravnu zaštitu od prinudne naplate i u narednih šest meseci.

- Ovaj dokument ima novi "presečni" datum ukupnih obaveza kompanije, 31. mart, s drugačijim nivoom obaveza po svim klasama, kako prema tekućim poveriocima tako i prema onim istorijskim kojima je uračunata kamata za nov period- saopštio je RTB.

U okviru angažovanja profesionalnog menadžmenta kao nove mere reorganizacije kompanije, kako su rekli u borskoj kompaniji, predviđeno je da se u drugoj polovini ove godine raspiše javni tender za odabir kompanije koja će pružati usluge menadžmenta.

Taj kombinat naveo je da su za razliku od mera koje su bile predviđene prethodnim dokumentima, sada dodate i dve nove - uvođenje profesionalnog menadžmenta i smanjenje broja zaposlenih, što bi se odvijalo postepeno u narednih pet godina, počev od 2017.

- Ova racionalizacija, kao nova mera u UPPR-u, ostavlja mogućnost dodatne korekcije broja zaposlenih, odnosno ne ograničava prijem novih radnika, a ono što je sigurno, ove godine neće biti socijalnog programa - rekla je zamenica generalnog direktora RTB-a "Bor" Mirjana Antić.

Tom merom predviđeno je da će broj zaposlenih na kraju otplatnog perioda i završetka UPPR-a biti manji od 3.500.

- Ova mera je potpuno u skladu sa nivoom prirodnog odliva zaposlenih u tom periodu - navela je Antić.

Generalni direktor borskog basena bakra Blagoje Spaskovski kazao je da je u svemu veoma važno da RTB "Bor" izmiri obaveze prema poveriocima u roku i u iznosu koji su predloženi u UPPR-u.

- Prvorangirana takva obaveza je kredit EDC banke za izgradnju nove topionice i fabrike sumporne kiseline. Druge iz ove kategorije su garancije koje je RTB "Bor" dao u vidu hipoteke ili ručne zaloge - dodao je Spaskovski.


Mining and Smelting Combine Bor Submits Reorganisation Plan to Economic Court
The Mining and Smelting Combine Bor submitted today to the Economic Court in Zajecar its reorganisation plan, prepared in advance, expected to enable the company to continue working in the next six months, protected from its creditors.

The Court can apply all the necessary administrative procedures in the next four days and, by May 20, i.e. eight days before the expiry of the legal deadline after which all domestic companies being restructured will no longer be protected from their creditors, take a temporary measure guaranteeing the Bor Combine Group legal protection from debt enforcement in the next six months as well, company officials said.

“The document provides for a new "middle" date for the company-s total liabilities, namely, March 31, with a different liability level across classes, both as regards its current creditors as well as those in the past that will get an interest rate for the new period,” the officials said.

As part of the hiring of a professional management as a new measure for the company’s reorganisation, the plan is to launch a bid invitation in the second half of the year to select a company that will provide management services, the officials said.

Unlike the measures provided for by the previous documents, two new measures including hiring a professional management and cuts in employees have been added and the move would be implemented step by step in the next five years as of 2017, they said.

“The rationalisation, as a new measure provided for by the plan, leaves room for additional corrections in the number of employees, i.e. it does not limit the hiring of new people, and what is certain is that there will be no social programme this year, Bor Combine Deputy General Manager Mirjana Antic said.

The measure provides for reducing the number of employees at the end of the payment period and the completion of the plan implementation to under 3,500.

“The measure is completely in line with a natural employee drain in the said period”, Antic said.

Bor Copper Basin General Manager Blagoje Spaskovski said that what was really important was that Bor should settle its liabilities towards its creditors by the expiry of the deadline and in the amount defined under the plan.

“The first liability to be met is the loan granted by the EDC Bank to build a new smelting plant and a sulfuric acid plant. In this category, it is followed by the guarantees given by the Bor Combine in the form of a mortgage or a collateral,” he said.


Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 4,25 odsto.

Uprkos niskim inflatornim pritiscima, kao i nastavku poboljšanja makroekonomskih pokazatelja, ocenjeno je da i dalje prisutna neizvesnost na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu u ovom momentu nalaže opreznost monetarne politike. Smanjenju uticaja pomenutih spoljnih rizika doprinose domaći faktori, pre svega smanjenje unutrašnje i spoljne neravnoteže, a delom i ekspanzivna monetarna politika Evropske centralne banke.

Međugodišnja inflacija, koja u aprilu iznosi 0,4%, od maja bi trebalo da otpočne postepen rast i vrati se u granice cilja početkom sledeće godine.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji, koji će biti predstavljen javnosti u utorak, 24. maja. Tom prilikom će, pored ostalog, detaljno biti obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. juna.


Key Policy Rate Remains Unchanged
At its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate unchanged at 4.25%.

Though inflationary pressures are low and macroeconomic fundamentals continue to improve, the Board assessed that persistent uncertainties in the international commodity and financial markets warrant caution in running monetary policy. The potential adverse effect of these external risks is moderated by domestic factors, notably by the narrowed internal and external imbalances, and to a degree, also by the ECB’s accommodative monetary policy stance.

Year-on-year inflation measured 0.4% in April. Inflation is likely to start rising gradually as of May and make its way back within the target tolerance band early next year.

At its meeting today, the NBS Executive Board adopted the May Inflation Report, which will be presented to the public on Tuesday, 24 May. On that occasion, monetary policy decisions and the underlying macroeconomic developments will be explained in detail.

The next rate-setting meeting will be held on 9 June.


Mali interes za imovinu "Fidelinke" - Prodati objekti u Bajmoku, vrednost više od 8 miliona dinara
U Privrednom sudu u Subotici danas je nastavljena prodaja imovine nekadašnje renomirane mlinarske i pekarske kuće "Fidelinka", koja se od 2010. godine nalazi u stečaju. Na današnjoj licitaciji prodato je nekoliko objekata u Bajmoku po ukupnoj ceni većoj od 8 miliona dinara.

Javnim nadmetanjem u Privrednom sudu u Subotici na prodaju su ponuđeni i silos i mlin sa pratećim objektima i opremom u Bajmoku po početnoj ceni od preko 144 miliona dinara, kao i stambena zgrada u Subotici po početnoj ceni od 4,24 miliona dinara, ali za te dve celine nije bilo zainteresovanih kupaca.

Nove vlasnike su dobila četiri objekta u Bajmoku od kojih je tri za blizu 7 miliona dinara kupila firma "Ewas" iz Bajmoka, a jednu celinu Siniša Galijaš, takođe iz Bajmoka.

Prodaja objekata "Fidelinke" nastavlja se 27. maja, kada će se na licitaciji naći nekretnine u Čantaviru. Nakon toga preostaje prodaja najvažnijeg objekta, a to je sedište nekadašnje žitomlinske kuće u naselju Aleksandrovo u Subotici.

- Očekujem da će do kraja juna biti gotova procena. Nakon toga ćemo se sa kolegama stečajnim upravnicima organizovati kako bi se krenulo sa prodajom početkom jeseni. To je glavni deo "Fidelinke" - objašnjava Stana Salatić, stečajna upravnica.

"Fidelinka" je bankrotirala 2010. godine i tada je više stotina radnika ostalo bez posla. Nikada nije tačno utvrđeno ko je pre toga kupio akcije tog nekada renomiranog preduzeća, ali se formalno kao većinski vlasnici navode kompanije koje su proteklih godina povezivane za brojnim malverzacijama i zloupotrebama u zemlji i inostranstvu. Te kompanije su zadužile kompletnu imovinu subotičke mlinarske kuće raznim hipotekarnim kreditima.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta