Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Air Serbia doprinosi srpskoj privredi sa 1 mlrd USD u 2016?
Nacionalna aviokompanija Air Serbia će u 2016. godini podržati 100.000 radnih mesta u Srbiji i doprineti privredi sa jednom milijardom dolara, pokazuju prognoze britanske konsultantske kuće Oxford Economics. Kako je saopštila ta aviokompanija, Air Serbia će omogućiti zaposlenje za 13.230 ljudi i doprineti srpskoj privredi sa 210 mil USD obavljajući svoju osnovnu delatnost, koja podrazumeva i potrošnju goriva, troškove održavanja i rad sa domaćim dobavljačima.

Air Serbia je, kako navode, direktno zaslužna za 1.650 radnih mesta u Srbiji, indirektno podržava 5.450 radnih mesta kroz nabavku proizvoda i usluga, kao i 6.130 dodatnih radnih mesta koje podržavaju zaposleni Air Serbia kroz domaću potrošnju.

Studija predviđa da će tokom 2016. godine aviokompanija u Srbiju dovesti gotovo 550.000 stranih posetilaca, uglavnom iz Evrope i Severne Amerike, čija će potrošnja na smeštaj, hranu, rekreaciju i druge aktivnosti vezane za turistički boravak ukupno iznositi 810 mil USD, što će podržati 87.000 radnih mesta.

Oxford Economics je procenio da će vrednost ekonomske koristi koja nastaje kao posledica unapredjenih vazdušnih veza između Srbije i ostatka sveta, usled poslovne delatnosti Air Serbia, ove godine iznositi 640 mil USD, što predstavlja 1,7% nacionalnog BDP-a i odgovara broju od 33.250 radnih mesta.

Air Serbia je počela sa radom kao nacionalni avioprevoznik Srbije, naslednik Jat Airways-a, u oktobru 2013. godine.


Galenika bids opened – Inspection of the documentation and ranking of strategic partners to follow
The envelopes containing the documentation of three potential strategic partners of Galenika were opened on July 29 at the Ministry of Economy. The bids were submitted by companies from India and Brazil and by a British-Russian consortium. After the documentation is determined to be valid, the commission will select the best bidder. Negotiations with the selected bidder may last no longer than 90 days.

The three interested investors are Cadila Pharmaceuticals Limited from India, EMS S.A. from Brazil and the consortium of Frontier Pharma Limited from Great Britain i LLC NPA Petrovax Pharm from Russia.

What follows is the analysis of the documentation in order to determine its validity, and the next stop is the opening of financial bids.

The final ranking list will be made by the commission, and the companies offering the strategic partnership will be ranked by the number of employments they offer in Galenika.

– The ranking procedure also takes into consideration the offered amount of capital increase of Galenika for 25% of the capital and the offered amount to be paid to the state budget in the sale of the capital following the expiration of the strategic partnership – the Ministry of Economy says.

The final list is to be adopted by the Government of Serbia, which will also pronounce the best bidder.

The Galenika privatization procedure is being carried out through a model of strategic partnership through a capital increase in the amount of at least EUR 7 million, by which the strategic partner acquires 25% of the shares capital. The strategic partnership may last up to five years, and the partner is expected to carry out the operational and financial restructuring of Galenika, by which, through the increase of the value of the company, a surplus amount will be created to be paid to the budget of the state, which remains the majority owner.

Following the expiration of the strategic partnership and the successful operational and financial restructuring of Galenika, a joint sale of the majority capital of the pharmaceutical company will be organized.


Otvorene ponude za Galeniku - Sledi provera dokumentacije, pa rangiranje strateških partnera
U Ministarstvu privrede danas (29. jula) su otvorene koverte sa dokumentacijom tri potencijalna strateška partnera Galenike. Ponude su dostavile kompanije iz Indije i Brazila i britansko-ruski konzorcijum, a posle procene da li je dokumentacija validna komisija će utvrditi ko je najbolji ponuđač. Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem mogu da traju najduže 90 dana.

Tri zainteresovana investitora koja su dostavila ponude za strateško partnerstvo sa Galenikom su Cadila Pharmaceuticals Limited iz Indije, EMS S.A. iz Brazila i konzorcijum Frontier Pharma Limited iz Velike Britanije i LLC NPA Petrovax Pharm iz Rusije.

Procedura je takva da sledi analiza dokumentacije kako bi se utvrdila njena valjanost, a sledeći korak je otvaranje finansijskih ponuda.

Konačnu rang listu utvrđuje komisija, a ponude za strateško partnerstvo biće rangirane tako da će prednost imati ona kompanija koji ponudi zaposlenje za najveći broj radnika u Galenici.

- Prilikom rangiranja uzeće se u obzir i ponuđeni iznos dokapitalizacije Galenike za 25% kapitala i ponuđeni prihod države prilikom prodaje kapitala nakon isteka strateškog partnerstva - naveli su u Ministarstvu privrede.

Konačnu rang listu usvaja Vlada Srbije i proglašava najpovoljnijeg ponuđača sa kojim pregovori traju najduže 90 dana.

Postupak privatizacije Galenike sprovodi se modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije novčanim ulogom u minimalnom iznosu od 7 mil EUR, čime strateški partner stiče 25% akcijskog kapitala. Strateško partnerstvo može trajati najduže pet godina, a od partnera se očekuje da sprovede operativno i finansijsko restrukturiranje Galenike čime će, kroz povećanje vrednosti te kompanije, biti stvorena dodatna vrednost za državu koja ostaje većinski vlasnik.

Po okončanju strateškog partnerstva, a nakon uspešnog operativnog i finansijskog restrukturiranja Galenike organizovaće se zajednička prodaja većinskog kapitala farmaceutske kompanije i očekuje se da će privatizacioni prihodi za državu biti maksimizovani.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta