Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Propala prodaja Jugoremedije - Nema licenci, nema kupaca
Privredni sud u Zrenjaninu doneo je zaključak kojim se usvaja prigovor poverilaca i otkazuje javno nadmetanje za prodaju fabrike lekova Jugoremedija zakazano za 16. oktobar ove godine.

U obrazloženju tog zaključka stečajni sudija Aleksandar Stoiljkovski naveo je između ostalog da se u prigovoru poverilaca ukazuje da je prodaja preuranjena i nezakonita, kao i da bi bolji metod prodaje bio prikupljanjem ponuda jer bi se ostvarila najpovoljnija cena i namirenje stečajnih poverilaca.

Poverioci su ukazali i da procenom nisu obuhvaćene dozvole za stavljanje lekova u promet, a one, navode, predstavljaju najveću vrednost, već da je stečajni sudija oglasio prodaju parnice za povraćaj dozvola, pa smatraju da je odluka stečajnog upravnika u suprotnosti sa stavom odbora poverilaca.

Kako se u obrazloženju sudije još navodi, odbor poverilaca zatražio je odlaganje prodaje, jer smatraju i da sada "samo uzurpator dozvola Union medic Novi Sad ima pravni interes za kupovinu", pa bi se tako postigla niža cena.

Stečajni sudija je naveo da je prigovor o metodu prodaje neosnovan, ali da je činjenica da bivši zakupac Union medic odbija da vrati dozvole za promet lekova i da je stečajni sudija pokrenuo postupak radi vraćanja tih dozvola i da se tužbom traži da Agencija za lekove i medicinska sredstva prenese dozvole na Jugoremediju.

Stečajnom upravniku naloženo je da u roku od 15 dana predloži nov vremenski okvir za prodaju.

Biće u obavezi da dopuni procenu Jugoremedije i za vrednost parnice koja je pokrenuta ili da pred Agencijom za lekove okonča započeti postupak za oduzimanje dozvole Union medicu, ukoliko za to postoje osnovi.

Stečajni upravnik fabrike lekova Jugoremedija Radomir Savić oglasio je prodaju tog preduzeća javnim nadmetanjem po početnoj ceni od 1,9 milijardi dinara. Zainteresovanim kupcima je ponuđena Jugoremedija kao pravno lice čija najvažnija imovina su fabričke hale, oprema za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, žigovi, vozila i zalihe.

Privredni sud u Zrenjaninu proglasio je bankrot te fabrike u novembru 2016. godine, četiri godine posle otvorenog stečaja.

Jugoremedija je 2002. bila prodata makedonska firma Jaka 80, čiji je vlasnik Jovica Stefanović, ali je posle višemesečnog štrajka dela zaposlenih i sudskog spora koji je trajao četiri godine raskinut ugovor o privatizaciji.


Sale of Jugoremedija fails – No licenses, no buyers
The Commercial Court of Zrenjanin has reached the decision by which the complaint by the creditors is upheld and the public bidding for the sale of pharmaceutical factory Jugoremedija, scheduled for October 16, 2017, canceled.

In the explanation, the bankruptcy judge, Aleksandar Stoiljkovski, states, among other things, that the complaint filed by the creditors points to the fact that the sale is premature and illegal, as well as that a collection of bids would be a better method of sale, as it would achieve getting the most favorable price and the settlement of the creditors" claims.

The creditors also point out that the evaluation does not encompass the permits for the marketing of medical drugs, which, they say, comprise the biggest value of the property, and that the bankruptcy judge has advertised the sale of the litigation for the reacquiring of the permits, for which reason they believe that the decision of the bankruptcy trustee runs counter to the position of the board of creditors.

As the explanation further states, the board of creditors has asked for the sale to be postponed, as they believe that now “only the usurper of the permits, Union Medic Novi Sad, has a legal interest in making this purchase”, thereby achieving a lower price.

The bankruptcy judge says that the complaint about the method of the sale is unfounded, but that the fact is that the former lessee Union Medic refuses to return the medical drug marketing permits and that the bankruptcy judge has initiated an action for the returning of those permits and that the lawsuit asks for the Medicines and Medical Devices Agency of Serbia to transfer the permits to Jugoremedija.

The bankruptcy trustee has been given 15 days to propose a new timeframe for the sale.

He is also obliged to adjust the evaluation of Jugoremedija taking into consideration the value of the initiated litigation or to end the initiated procedure for stripping Union Medic of its permit at the MMDA, if there are grounds for it.

The bankruptcy trustee of the pharmaceutical factory Jugoremedija, Radomir Savic, advertised the sale of the company through a public auction at the initial price of RSD 1.9 billion. Interested bidders were offered the company as a legal entity, whose the most important property consists of factory halls, equipment for manufacture of pharmaceutical products, trademarks, vehicles and inventory.

The Commercial Court of Zrenjanin declared the factory bankrupt in November 2016, four years after the initiation of bankruptcy proceedings.

Jugoremedija was sold in 2002 to the Macedonian company Jaka 80, owned by Jovica Stefanovic, but the agreement on privatization was terminated after the strike of several months of a part of the workers and the court case which lasted for four years.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta