Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i majsku projekciju inflacije, prema kojoj će se inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena.

Inflacija je od početka godine u granicama cilja i u aprilu je iznosila 4,0 odsto međugodišnje. Na takvo kretanje inflacije, kao i u drugim zemljama, očekivano je uticao oporavak svetske cene nafte u drugoj polovini 2016. Više od sezonski uobičajenog bilo je poskupljenje voća, povrća i ogreva zbog lošeg vremena početkom godine, kao i poskupljenje svežeg mesa u aprilu. Sa izlaskom ovih jednokratnih poskupljenja iz međugodišnjeg obračuna inflacije, početkom naredne godine očekujemo nižu inflaciju u odnosu na sadašnji nivo, a zatim njeno kretanje na tom nivou do kraja perioda projekcije. Kretanje inflacije od početka ove godine posledica je delovanja jednokratnih faktora, na šta ukazuje niska i relativno stabilna bazna inflacija, koja je u aprilu iznosila 2,0 odsto međugodišnje.

Izvršni odbor pažljivo prati dešavanja u međunarodnom okruženju, a prvenstveno kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i svetske cene primarnih proizvoda. Neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u najvećoj meri proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji. Pored toga, neizvesnost postoji i u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte. Međutim, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim izgledima, a pre svega smanjenju fiskalne i spoljne neravnoteže, što doprinosi i nižoj premiji rizika i povoljnijem kreditnom rejtingu zemlje.

Na današnjoj sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji, koji će javnosti biti predstavljen u petak, 19. maja. Tom prilikom biće detaljno obrazložene odluke monetarne politike i makroekonomska kretanja koja ih opredeljuju.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. juna.


Key Policy Rate Kept on Hold
At its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate at 4.0 percent.

In making the decision, the NBS Executive Board was guided by inflation factors, the effects of past monetary easing and the May inflation projection according to which inflation will continue to move within the target tolerance band of 3.0%±1.5 percentage points in the next two years.

Since the start of the year, inflation has moved within the target tolerance band, equalling 4.0 % y-o-y in April. Similarly to other countries, such inflation movements were driven, as expected, by the recovery of global oil prices in the second half of 2016. The increase in fruit, vegetable and firewood prices caused by adverse weather conditions early this year and the rise in fresh meat prices in April were higher than seasonally expected. As these one-off price increases will be dropping out from the annual comparison, we expect inflation early next year to be below its present level and to continue to move at that level until the end of the projection horizon. Since the beginning of this year, inflation movements were under the influence of one-off factors, as indicated by low and relatively stable core inflation of 2.0% y-o-y in April.

The NBS Executive Board is carefully monitoring the developments in the international environment, notably in the international financial market and trends in global commodity prices. Uncertainties in the international financial market emanate mainly from the divergence of monetary policies of the leading central banks – the Fed and the ECB, which may affect global capital flows to emerging economies, including Serbia. Uncertainties also relate to movements in global prices of primary commodities, particularly oil. However, as underscored by the NBS Executive Board, the resilience of our economy to potential negative shocks from the international environment increased owing to more favourable macroeconomic prospects, primarily the narrowing in fiscal and external imbalances, which contributes to a lower risk premium and improved credit rating of the country.

At its meeting today, the NBS Executive Board adopted the May Inflation Report, which will be presented to the public on Friday, 19 May, when monetary policy decisions and the underlying macroeconomic developments will be discussed in more detail.

The next rate-setting meeting will be held on 8 June 2017.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta