Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Srpska i ukrajinska privreda zainteresovane za sporazum o slobodnoj trgovini
Cilj poslovnog foruma Srbija-Ukrajina je potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, rekao je u ponedeljak, 15. maja 2017. godine, potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić.

Treći po redu poslovni forum "Srbija-Ukrajina" održan je u Privrednoj komori Vojvodine, a tema je bila proizvodnja i trgovina poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, kao i poljoprivredom mehanizacijom.

- Imajući u vidu značaj manifestacije, ovo je prilika da se govori o načinu kako pospešiti poslovnu saradnju, ali ujedno i odlična prilika da se institucijama ukaže na određene probleme koji usporavaju poslovanje, i uvoz i izvoz, između kompanija sa obe strane. Verujem da ćemo posle ovog foruma biti na korak ka potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, što je praktično i krajnji cilj - rekao je Miletić.

Potpredsednik Ukrajinske trgovinsko-industrijske komore Valerij Korolj očekuje da će ovaj forum biti uspešan i da će povezati poslovanja privrednika iz obe zemlje.

- Ovim forumom pospešićemo trgovinsku razmenu između Srbije i Ukrajine. Ukrajina sada daje mogućnosti, privlači velike investicije i to je velika šansa i za srpske privrednike da dođu u Ukrajinu - naglasio je Korolj.

Predstavnik Ukrajinske trgovinsko-industrijske komore u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori Vladimir Ribić je istakao da će fokus aktivnosti te komore biti usmeren na podršku pre svega sektoru malih i srednjih preduzeća.

Treći po redu poslovni forum Srbija-Ukrajina, održan je u organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), Privredne komore Vojvodine (PKV), Ukrajinske trgovinsko-industrijske komore i Vojvođanskog metal klastera (VMC), a pod okriljem 84. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu.


Investitori iz Slovačke zainteresovani za ulaganja u Srbiji
Nakon kompanije Koliba, koja će u Rekovcu otvoriti fabriku za prozvodnju mlečnih proizvoda, u Srbiju bi trebalo da stigne još nekoliko slovačkih kompanija. Za našu zemlju zainteresovani su i Tami (prerada mleka), Ming (betonski elementi), Sofa (nameštaj) i Patip (mete i panciri), a investitori su u potrazi za lokacijama, saznaje eKapija.

Krajem prošle godine, srpska delegacija boravila je u Slovačkoj, i tada su postignuti načelni dogovori.

Najbliža realizaciji je Koliba, koja je već odabrala lokaciju - Rekovac. Ta kompanija je u januaru ove godine poslala pismo o namerama, a time su počele pripreme za jedan od najvažnijih projekata u levačkom kraju u poslednjih deset godina. Mlekara u Srbiji, gde će se prerađivati ovčije i kozije mleko, zvaće se Koliba Levač, a za početak će zaposliti oko 40 ljudi. Osim prerade mleka, u planu je i prerada mesa kao i otkupni centar za preradu vune.

U početku će se u Rekovcu dnevno prerađivati 1.000 litara mleka, a kasnije će se kapacitet povećati na 5.000 litara. Ukupno bi tamo trebalo da bude zaposleno 80 do 100 radnika. Slovaci imaju obavezu da otkupljuju mleko od domaćih proizvođača, tako će uposliti domaćinstva koja se bave ovčarstvom i kozarstvom.

Predsednik Saveta za podsticaj i razvoj privrede Jagodine Nikola Radosavljević, koji je predvodio našu delegaciju prilikom posete Slovačkoj, za portal eKapija kaže da su se izvestitori iz te zemlje za Srbiju zainteresovali iz više razloga.

- Slovaci su zainteresovani za ulaganja u Srbiju zbog postojanja sirovina, mogućnosti izvoza u Rusiju bez carina i subvencija države - kaže za eKapiju Nikola Radosavljeć.

Načelni dogovor postignut je i sa kompanijama Tami, Ming, Sofa i Patip, kao i farmom za uzgoj nojeva Oaza. Radosavljević kaže da su sve navedene kompanije posetile Srbiju i da su u potrazi za adekvatnom lokacijom.

Osim Kolibe, za proizvodnju mleka u Srbiji zainteresovana je i kompanija Tami.

- Hteli smo da dovedemo Tami u Jagodinu, ali lokacija još nije definisana. U Jagodini nemamo nijednu mlekaru ali imamo dva proizvodna pogona. Pitanje je zato da li će kompanija Tami doći u Jagodinu ili će se odlučiti za neku lokalnu samopravu na jugu ili severu Srbije, gde je veća proizvodnja mleka - objašnjava Radosavljević.

Prema dogovoru, fabrika Tami u Srbiji u početku će proizvodi 100 do 120 hiljada litara mleka dnevno i zaposli 200 ljudi, dodaje naš sagovornik. Kako je navedeno na kompanijskom sajtu, njihovi proizvodi se zasad mogu kupiti u Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj. Preduzeće je osnovano krajem 70-ih godina prošlog veka, a u međuvremenu je privatizovano. Proizvode širok spektar mlečnih proizvoda.

U Srbiji bi mogle da se proizvode i mete, mehanizmi za mete, kao panciri kompanije Patip čiji proizvodi se koriste u specijalnim jedinicama policije i NATO-a u Slovačkoj, Češkoj, Austriji, Mađarskoj i SAD-u. Želja kompanije Patip je da dolaskom u Srbiji počne izvoz i u Rusiju, kaže Radosavljević.

Firma Ming iz Slovačke zainteresovana je da pravi betonske elemente u Srbiji, a u početku bi zaposlila oko 30 ljudi u proizvodnji, dodaje naš sagovornik.

Slovačka kompanija Sofa namerava da proizvodi delove za nameštaj, koje bi potom slala u Slovačku i sklapala, a potom i plasirala u EU.

Delegacija iz Srbije razgovarala je i sa predstavnicima farme nojeva Oaza iz Slovačke koji su nakon toga došli u našu zemlju da pronađu adekvatnu lokaciju. Kako Radosavljević kaže ponuđeno zemljište u Rekovcu ovoj farmi nije odgovaralo, tako da je nastavila dalju potragu za lokacijom.

Srbija je sa Slovačkom u 2016. godini imala ukupnu spoljnotrgovinsku robnu razmenu u iznosu od 497,7 mil EUR. Ukupan izvoz u 2016. godini iznosio je 271,5 mil EUR i predstavljao je 1,3% ukupnog izvoza Srbije. Na listi zemalja u koje Srbija izvozi, Slovačka se našla na 16. mestu sa rastom od 36,8% u poređenju sa godinom ranije. S druge strane, uvezeno je 226,2 mil EUR robe (povećanje od 0,7% u odnosu na prethodnu godinu), sa udelom u ukupnom uvozu od 1,3%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 120%. Na listi zemalja iz kojih Srbija uvozi Slovačka je na 21. mestu.


Investors from Slovakia interested in investing in Serbia
After the Koliba company, which is to open a milk product factory in Rekovac, several other Slovakian companies should arrive to Serbia. The companies interested in Serbia are Tami (milk processing), Ming (concrete elements), Sofa (furniture) and Patip (targets and personal armor), and the investors are looking for locations, eKapija learns.

Late last year, a Serbian delegation visited Slovakia, on which occasion general agreements were reached.

The company closest to realizing the investment is Koliba, which has already chosen the location – Rekovac. The company sent a letter of intent this January, marking the beginning of the preparations for one of the most important projects in the Levac region in the past ten years. The dairy in Serbia, in which sheep and goat milk is to be processed, will be called Koliba Levac, and it will initially employ around 40 people. Aside from processing milk, the plan is to also process meat and have a collection center for wool processing.

Initially, 1,000 liters of milk will be processed in Rekovac daily, whereas the capacity is to increase to 5,000 liters later on. In total, 80 to 100 workers should be employed there. The Slovaks are obliged to buy milk from local producers, thereby providing work for local sheep and goat farms.

The president of the Council for Stimulation and Development of Economy of Jagodina, Nikola Radosavljevic, who headed the Serbian delegation during the visit to Slovakia, says for eKapija that investors from the country became interested in Serbia for several reasons.

– Slovaks are interested in investing in Serbia thanks to the presence of raw materials, the possibility of export to Russia free of customs duties and state subsidies – Radosavljavic says for eKapija.

A general agreement has also been reached with Tami, Ming, Sofa and Patip, as well as with the ostrich farm Oaza. Radosavljevic says that all those companies have visited Serbia and that they are looking for adequate locations.

Aside from Koliba, the company Tami is also interested in milk production in Serbia.

– We wanted to bring Tami to Jagodina, but the location has not yet been defined. We don"t have a single dairy in Jagodina yet, but we do have two production facilities. It remains to be seen, then, whether Tami is to arrive to Jagodina or opt for a local self-government in the south or the north of Serbia, where there"s a bigger production of milk – Radosavljevic explains.

According to the agreement, Tami will first be producing 100 to 120 thousand liters a milk a day and employ 200 people in Serbia, our interviewee adds. As stated on the company"s website, their products can be found in Slovakia, the Czech Republic and Hungary at the moment. The company was founded in the late 1970s and has been privatized since. They produce a wide range of milk products.

The products of the company Patip, which produces targets, target mechanisms, as well as personal armor, used by special police and NATO units in Slovakia, the Czech Republic, Austria, Hungary and the USA, might be produced in Serbia as well. The company wants to start exporting to Russia by coming to Serbia, Radosavljevic says.

The Slovakian company Ming is interested in producing concrete elements in Serbia, and it would initially employ around 30 people in production, our interviewee adds.

Sofa intends to produce furniture components, which are then to be sent to Slovakia to be assembled and then exported to the EU.

The delegation from Serbia also talked to representatives of the Oaza ostrich farm, following which they visited Serbia in order to find an adequate location. As Radosavljevic says, the company didn"t find the land offered in Rekovac to be suitable and has continued looking for the right location.

Serbia had EUR 497.7 million worth of foreign trade with Slovakia in 2016. The exports in 2016 amounted to EUR 271.5 million, making up 1.3% of Serbia"s total exports. Slovakia was 16th on the list of countries Serbia exports to, with a growth of 36.8% compared to a year before. On the other hand, EUR 226.2 million worth of goods was imported (an increase of 0.7% compared to the previous year), with a share of 1.3% in the total imports. The export-import coverage ratio amounted to 120%. Slovakia placed 21st on the list of countries Serbia imports from.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta