Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Odluka o prodaji Želvoza do 24. maja - Za kupovinu smederevskog preduzeća stigle dve ponude
Odbor poverilaca stečajnog dužnika FŽV Želvoz doneće odluku o prodaji Želvoza u roku od osam dana, a možda već na sednici u četvrtak, potvrđeno je Danasu u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika.

Kako za ovaj list rečeno posle jučerašnjeg otvaranja ponuda (16. maja 2017. godine), odluka o konačnoj prodaji Želvoza nije doneta, zato što su obe ponude bile ispod 50% procenjene vrednosti. Stečajni upravnik preduzeća Želvoz iz Smedereva oglasio je 21. aprila petu prodaju ovog stečajnog dužnika kao pravnog lica neposrednom pogodbom uz prikupljanje pisanih ponuda.

Najvažniju imovinu dužnika čine nekretnine u fabričkom krugu, ukupne površine 95.500 m2, postrojenje i oprema za remont vagona, stoprocentni udeli u preduzećima Želvoz – Ugostiteljstvo i turizam, Želvoz – Zaštitna radionica, Sportsko društvo Železničar, Železnička industrijska škola u Smederevu.

Procenjena vrednost dužnika je oko 1,15 milijardi dinara, ali procenjena vrednost imovine nije minimalno prihvatljiva vrednost, niti je na drugi način bila obavezujuća ili opredeljujuća za ponuđača prilikom određivanja visine ponude.

Novčani iznos za učešće u prodaji je 115,3 miliona dinara, dok je za otkup prodajne dokumentacije bilo potrebno izdvojiti 100.000 dinara.

Podsećamo, Agencija za privatizaciju je 2011. godine poništila kupoprodajni ugovor za smederevski Želvoz sa većinskim rumunskim vlasnikom zbog neispunjavanja kupoprodajnih obaveza. Fabrika, koja je tada zapošljavala oko 1.450 radnika, bila je prodata 2007. godine rumunskom konzorcijumu Grampet-Remar za 1,15 mil EUR. Nekada uspešni remonter šinskih vozila, koji je svojevremeno upošljavao čak 2.200 radnika, urušavan je godinama i ozbiljno uzdrman mnogobrojnim aferama rukovodećeg kadra, sa sudskim procesima koji traju i danas. Sunovrat Želvoza traje sve do 2015. godine, kada je stavljena tačka i otvoren stečajni postupak.

Prema rešenju Privrednog suda u Požarevcu, stečajni dužnik je u trenutku otvaranja stečaja bio u neprekidnoj blokadi u trajanju od oko hiljadu dana, a neizmirene obaveze daleko su prevazilazile vrednost imovine stečajnog dužnika.


Decision on sale of Zelvoz by May 24 – Two bids for purchase of Smederevo company
The Board of Creditors of the bankruptcy debtor FZV Zelvoz will reach the decision on the sale of Zelvoz within eight days, possibly as soon as Thursday, when a session is to be held, it was confirmed to Danas at the Bankruptcy Supervision Agency.

As said for the newspaper after the opening of the bids on May 16, the decision on the final sale of Zelvoz was not reached, as both bids were below 50% of the estimated value. The bankruptcy supervisor of Zelvoz Smederevo opened the fifth sale of this bankruptcy debtor as a legal entity through direct bidding with collection of written bids on April 21.

The most important pieces of property are real estate within the factory, of the total area of 95,500 m2, the rail car repair facility and equipment, 100% stakes in Zelvoz – Ugostiteljstvo i Turizam, Zelvoz – Zastitna Radionica, Zeleznicar Sports Society and the Railway Engineering and Industrial School in Smederevo.

The estimated value of the debtor is around RSD 1.15 billion, but the estimated value of the property is not the minimum acceptable value nor is it in any other way binding or defining for the bidder in setting the height of the offer.

The amount needed for taking part in the sale is RSD 115.3 million, whereas the sale documentation costs RSD 100,000.

Let us remind that the Privatization Agency terminated the sales and purchase agreement on Zelvoz Smederevo with the majority Romanian owner in 2011, due to failure to comply with the sales and purchase obligations. The factory, which employed around 1,450 people at the time, had been sold in 2007 to the Romanian consortium Grampet-Remar for EUR 1.15 million. The formerly successful rail vehicle repair company, which used to employ as many as 2,200 workers, had been deteriorating for years and had been seriously shook up by numerous affairs of its management, leading to court procedures which are still in progress. The downfall of Zelvoz lasted until 2015, when the bankruptcy proceedings were initiated.

According to the decision by the Commercial Court of Pozarevac, the bankruptcy debtor had been constantly blocked for around a thousand days at the moment of the initiation of the bankruptcy proceedings, and unsettled liabilities far exceeded the value of the bankruptcy debtor.


Agenciji za osiguranje depozita dozvola da ulaže i u državne devizne hartije od vrednosti
Vlada Srbije je predloženom dopunom Zakona o osiguranju depozita omogućila Agenciji za osiguranje depozita da devizna sredstava ulaže i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.

Ta ulaganja su predviđena u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka.

Po sadašnjim propisima Agencija za osiguranje depozita dinarska sredstva Fonda za osiguranje depozita ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, a devizna sredstva u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu sa politikom upravljanja deviznim rezervama.

Procena Vlade Srbije je da će se uvođenjem nove mogućnosti za ulaganje deviznih sredstava Fonda za osiguranje depozita smanjiti troškovi Fonda koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u evrozoni.

Time bi se, kako je obrazloženo, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija, omogućilo efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvarila zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi.

Imajući u vidu valutnu strukturu sredstava Fonda u kojoj devizna sredstva čine 85 odsto, postojeće zakonsko rešenje može otežati poslovanje Fonda i značajno uticati na smanjenje sredstava neophodnih za isplatu potencijalnog osiguranog slučaja ili finansiranja restrukturiranja, navela je Vlada Srbije u obrazloženju dopune zakona.

Istaknuto je da su procene da će se trend negativnih kamatnih stopa nastaviti i u narednim godinama, te će predložena dopuna omogućiti smanjenje troškova Fonda nastalih po tom osnovu.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta