Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 4,0 odsto.

Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu faktore inflacije, efekte dosadašnjeg ublažavanja monetarne politike, kao i očekivani nastavak kretanja inflacije u granicama cilja od 3,0 odsto ± 1,5 procentnih poena u naredne dve godine.

Inflacija se od početka godine kreće u granicama cilja. U skladu sa očekivanjima, njeno kretanje u posmatranom periodu, kao i u drugim zemljama, bilo je pod uticajem oporavka svetske cene nafte, koji je započet u drugoj polovini 2016. Međutim, poskupljenja povrća i ogreva zbog lošeg vremena početkom godine bila su viša od sezonski uobičajenih, a u aprilu i voća i svežeg mesa usled rasta njihovih cena na svetskom tržištu. Da je inflacija od početka godine vođena jednokratnim faktorima, ukazuje niska i relativno stabilna bazna inflacija, koja se kreće oko 2% međugodišnje.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja. Naviše će delovati postepen oporavak domaće tražnje i inflacije u međunarodnom okruženju, dok će visoka baza kod cena naftnih derivata usporavati inflaciju. Pritom, izlazak jednokratnih poskupljenja neprerađene hrane i ogreva iz međugodišnjeg obračuna inflacije uticaće na to da se inflacija od početka naredne godine stabilizuje na nižem nivou od trenutnog, ali i da ostane u granicama cilja.

Međunarodno okruženje i dalje karakteriše neizvesnost u pogledu kretanja na međunarodnom robnom i finansijskom tržištu. Neizvesnost postoji u pogledu kretanja svetskih cena primarnih proizvoda, a posebno nafte, na koju utiču i pojačane geopolitičke tenzije. Pored toga, neizvesnost na međunarodnom finansijskom tržištu u najvećoj meri proističe iz divergentnosti monetarnih politika vodećih centralnih banaka, FED-a i Evropske centralne banke, što može da utiče na globalne tokove kapitala prema zemljama u usponu, a time i Srbiji. Izvršni odbor ističe da je upravo zahvaljujući znatnom smanjenju unutrašnje i spoljne neravnoteže i povoljnim makroekonomskim izgledima za naredni period Srbija danas otpornija na potencijalno negativne uticaje iz međunarodnog okruženja.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 10. jula.


Key Policy Rate Kept on Hold
In its meeting today, the NBS Executive Board decided to keep the key policy rate at 4.0 percent.

In making the decision, the NBS Executive Board was guided by inflation factors, the effects of past monetary easing and inflation projection according to which inflation will continue to move within the target tolerance band of 3.0%±1.5 percentage points in the next two years.

Since the start of the year, inflation has moved within the target tolerance band. Similarly to other countries, such inflation movements were impacted, as expected, by the recovery of global oil prices which began in the second half of 2016. However, the increase in vegetable and firewood prices caused by adverse weather conditions early this year, as well as the rise in fruit and fresh meat prices in April triggered by the price hikes in the global market, were higher than seasonally expected. Since the beginning of this year, inflation movements have been under the influence of one-off factors, as indicated by low and relatively stable core inflation of 2.0% year-on-year.

The NBS Executive Board expects inflation to continue to move within the target tolerance band in the coming period. Upward pressure will come mainly from the gradual recovery of domestic demand and inflation abroad, while the high base effect for petroleum product prices will slow inflation down. As the one-off unprocessed food and firewood price hikes drop out from the annual comparison, inflation will stabilise at a lower level than currently as of the start of next year, but will stay within the target tolerance band.

The international environment is still fraught with uncertainties as to the developments in international commodity and financial markets. Uncertainties also surround global primary commodity prices, particularly oil prices, which are under the impact of strengthened geopolitical tensions. In addition, uncertainties in the international financial market stem largely from the diverging monetary policies of the leading central banks, the Fed and ECB, which may impact global capital flows to emerging economies, including Serbia. As underscored by the NBS Executive Board, it is owing to the significant narrowing in internal and external imbalances and more favourable macroeconomic prospects going forward that Serbia is today more resilient to potentially adverse influences from the international environment.

The next rate-setting meeting will be held on 10 July 2017.


Dobitak privrednih društava 3,4 puta veći nego 2016.
Privredna društva u Srbiji su u 2016. ostvarila pozitivan neto finansijski rezultat od oko 229,3 milijardi dinara i on je 3,4 puta veći u odnosu na dobitak iskazan u prethodnoj godini, podaci su Agencije za privredne registre (APR).

Na konferenciji za novinare u APR-u povodom objavljivanja publikacije "Saopštenje o poslovanju privrede u 2016.", rečeno je da je 57.160 privrednih društva u prošloj godini poslovalo profitabilno i da je ukupan neto dobitak koji su ostvarili bio oko 534 milijardi dinara, odnosno za 17,5 odsto je bio veći nego dobitak ostvaren u prethodnoj godini.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta