Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Deset kompanija zainteresovano Galeniku - Otvaranje ponuda 4. oktobra
Deset kompanija podnelo je zahtev za otkup tenderske dokumentacije za privatizaciju Galenike, a osam je već uplatilo 250.000 dinara za otkup. Rok za dostavljanje ponude za privatizaciju je 2. oktobar, a otvaranje ponuda je 4. oktobra.

Država je Galeniku ponudila za 25 mil EUR na ime otplate bankarskog duga, plus jedan evro, kao početna cena za javno nadmetanje za udeo od 93,7% Galenike.

Kupac na sebe preuzima i obavezu finansiranja socijalnog programa, ukoliko trenutni broj radnika premašuje njegove potrebe.

Početna cena Galenike je svega jedan evro, kako su nadležni objasnili, jer podrazumeva isplatu komercijalnih kredita, ali i zato što kapital ove kompanije negativan u iznosu od 152 mil EUR. Tako su ga procenili ovlašćeni procenitelji poslednjeg dana prošle godine. To se dešava kada razni krediti i obaveze premaše imovinu i vrednost neke firme.

U međuvremenu država je potraživanja prema Srbijagasu i Poreskoj upravi konvertovala u kapital. Na ime 14,7 milijardi dinara obaveza prema državnim poveriocima vlasništvo Srbije nad Galenikom je sa 85% povećano na blizu 94%. Učešće manjinskih akcionara je tako sa 15% smanjeno na malo više od 6%.

Država je dogovorila i da kompanija koja preuzme zemunski pogon na sebe preuzme i obavezu isplate socijalnog programa. Dogovorena je isplata 400 EUR po godini staža. Galenika trenutno broji 1.400 radnika, ali su zainteresovane kompanije iskazale spremnost za angažovanje između 700 i 900 ljudi.

U Galenici se danas (21. septembra 2017. godine) završava izjašnjavanje radnika o socijalnom programu. Kako stvari sada stoje, odziv nije bio veliki.

- Dosad se za dobrovoljni odlazak prijavilo oko 130 radnika, od 1.400. Verujem da će u toku dana stići i još 20 prijava. Odziv bi sigurno bio i veći da su nam ponudili veću otpremninu. Mi smatramo da bi 700 EUR po godini staža bilo prihvatljivo - kaže Zoran Pantelić, predsednik sindikata Nezavisnost u ovoj fabrici.


Ten companies interested in Galenika – Opening of bids on October 4
Ten companies have submitted requests for the purchase of the tender documentation for the privatization of Galenika, whereas eight of them have already paid RSD 250,000. The bid submission deadline is October 2, and the opening of the bids is to take place on October 4.

The state offered Galenika for EUR 25 million based on the repayment of the banking debt, plus one euro, as the starting price at the public auction for a 93.7% stake in Galenika.

The purchaser also obliges to finance the social program if the current number of workers exceeds their need.

The starting price of Galenika is only one euro, as the competent institutions explain, as it entails the payment of commercial credits, but also because the company has a negative capital of EUR 152 million, as estimated by authorized valuers on the final date of 2016. This happens when various credits and liabilities exceed the property and the value of a company.

In the meantime, the state has converted Srbijagas and Tax Administration claims into capital. Based on RSD 14.7 billion of liabilities towards state creditors, the ownership of the Republic of Serbia over Galenika has increased from 85% to close to 94%. The share of minority shareholders has thereby dropped from 15% to slightly over 6%.

The state also agreed for the company which is to take the Zemun facility to oblige to pay for the social program. The payment of EUR 400 per year of service has been agreed. Galenika currently has 1,400 workers, but interested companies are only prepared to hire between 700 and 900.

The deadline for the workers to opt for the social program is today, September 21, 2017. As things stand, not many have responded.

– So far, around 130 of the 1,400 workers have applied for voluntary leaving. I believe that another 20 applications will arrive today. The response would certainly be greater if the severance payment was greater. We believe that EUR 700 per year of service would be acceptable – says Zoran Pantelic, head of the Independence union at the factory.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta