Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Izmene Zakona o stečaju predviđaju veću transparentnost i izvesnije troškove postupka
Predlog izmena i dopuna Zakona o stečaju, koji je ušao u skupštinsku proceduru, predviđa veću transparentnost i izvesnost po pitanju troškova, kao i mogućnost da poverioci na početku stečajnog postupka učestvuju u izboru stečajnog upravnika. Zakon se donosi po hitnom postupku, kako bi se poboljšala pozicija Srbije na Doing Business listi Svetske banke o uslovima poslovanja.

Izmenama i dopunama tog zakona poboljšava se pravni okvir za zaštitu prava poverilaca, omogućava veća transparentnost podataka i razmena informacija između stečajnog upravnika i poverilaca. Takođe, obezbeđuje se veća izvesnost u pogledu troškova stečajnog postupka kroz propisivanje kriterijuma za određivanje predujma - iznosa sredstava koje sud odredi da bi se pokrenuo stečajni postupak koji se isplaćuje prioritetno iz stečajne mase.

U postojećem zakonu nisu utvrđeni kriterijumi za određivanje visine predujma, što utiče na neodređenost troškova postupka stečaja i destimuliše poverioce na pokretanje stečajnog postupka.

Prema predlogu izmena i dopuna Zakona o stečaju, iznos predujma ne može biti veći od 50.000 dinara za mikro preduzeća, 200.000 dinara za mala, 600.000 dinara za srednja i milion dinara za velika. Prema trenutno važećim odredbama zakona visinu predujma određuje stečajni sudija na osnovu diskrecione ocene.

Svi poverioci će, prema izmenama i dopunama, imati pravo da zatraže i od stečajnog upravnika blagovremeno dobiju sve informacije koje se odnose na stečajnog dužnika, na tok stečajnog postupka i na imovinu i upravljanje imovinom stečajnog dužnika.

Stečajni sudija prilikom izbora stečajnog upravnika će razmatrati i predlog poverioca za imenovanje stečajnog upravnika, ukoliko je stečajni postupak pokrenut na predlog poverioca i ukoliko sadrži predlog za imenovanje stečajnog upravnika. Takođe, ovlašćena organizacija je dužna da listu aktivnih stečajnih upravnika objavi na svojoj internet stranici.

Po zaključenju ispitnog ročišta, na predlog odbora poverilaca za razrešenje i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika za koji se izjasnilo najmanje tri četvrtine članova odbora, a po prethodno dobijenoj saglasnosti skupštine poverilaca, stečajni sudija će razrešavati stečajnog upravnika i kada ne postoje razlozi za razrešenje i istim rešenjem imenovati predloženog stečajnog upravnika, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika.

Na prvoj sednici skupštine poverilaca stečajni poverioci, za čija potraživanja se učini verovatnim da iznose više od 50% ukupnih potraživanja stečajnih poverilaca, daju saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika. Ukoliko saglasnost izostane, predlažu razrešenje imenovanog i istovremeno imenovanje novog stečajnog upravnika.

Stečajni sudija razrešava imenovanog stečajnog upravnika i istim rešenjem imenuje predloženog stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda, osim u slučaju kada je za stečajnog upravnika imenovana organizacija koja je posebnim zakonom određena da obavlja poslove stečajnog upravnika.

Skupština poverilaca odlučuje većinom glasova prisutnih poverilaca, osim u slučaju glasanja o bankrotstvu stečajnog dužnika na prvom poverilačkom ročištu i o razrešenju i istovremenom imenovanju novog stečajnog upravnika na prvoj sednici skupštine poverilaca. Skupština poverilaca daje saglasnost na izbor imenovanog stečajnog upravnika odnosno predlaže imenovanje novog.

Ukoliko se stečajni postupak pokreće na predlog poverioca, predlog za pokretanje stečajnog postupka može sadržati i predlog za imenovanje stečajnog upravnika sa liste aktivnih stečajnih upravnika za područje nadležnog suda.

Plan reorganizacije mogu podneti stečajni upravnik, razlučni poverioci, stečajni poverioci, kao i lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika, ako na prvom poverilackom ročištu nije doneto rešenje o bankrotstvu.

Izmene i dopune Zakona o stečaju stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Stečajni postupci koji do dana stupanja na snagu izmena i dopuna nisu okončani biće završeni po starom zakonu.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta