Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Telekom Srbija postao vlasnik kablovskog operatora Kopernikusa
Najveća telekomunikaciona kompanija u Srbiji "Telekom Srbija" zvanično je postala vlasnik 100 odsto udela, drugog po veličini kablovskog operatora u Srbiji, "Kopernikus technology".

Realizovanom akvizicijom "Telekom Srbija" povećao je svoju televizijsku korisničku bazu za oko 30 odsto i time povećao svoje učešće na tržištu televizije za sedam odsto. Od sada će i korisnici "Kopernikus Technology" imati pristup najnovijim tehnologijama i sadržajima koje pruža "Telekom Srbija", a kao paket dobrodošlice dobiće 27 novih televizijskih kanala.

"Kopernikus Technology" ima više od 200.000 televizijskih i internet korisnika, posluje u 60 gradova širom Srbije i pruža usluge televizije, interneta i fiksne telefonije, sa kvalitetnom infrastrukturom koja omogućava pružanje najsavremenijih usluga u više od 300.000 domaćinstava. Intenzivan rast korisničke baze od preko 25 odsto u poslednje dve godine, ubrzana digitalizacija i izgradnja optičke infrastrukture stvorila je od ove kompanije najperspektivnijeg kablovskog operatora u regionu. Odličan potencijal za dalji brzi rast korisničke baze izdvaja "Kopernikus Technology" u odnosu na druge kablovske operatore na tržištu.

"Telekom Srbija" radiće na tome da pored postojećih kanala dodatno obogati ponudu televizijskih sadržaja dosadašnjim korisnicima "Kopernikus Technology". Podsećamo da su poslovni planovi "Telekoma", koji predviđaju i akviziciju kablovskih operatora, usmereni ka pozicioniranju kompanije kao regionalnog lidera u oblasti telekomunikacija i deo su globalnog trenda ukrupnjavanja telekomunikacionog tržišta.


JUBMES banka ostvarila najviše stope rasta bilansne sume, depozita i prinosa na aktivu u prvih devet
JUBMES banka zauzima prvo mesto u bankarskom sektoru Srbije prema ostvarenoj stopi rasta bilansne sume, depozita i ostalih obaveza prema komitentima, kao i ostvarenom prinosu na aktivu, u prvih devet meseci 2018. godine, a na osnovu objavljenih nerevidiranih finansijskih izveštaja banaka na tržištu. U istom periodu ostvarena je stopa rasta prihoda od kamata i dobit pre oporezivanja koje banku rangiraju na veoma visoko drugo mesto u bankarskom sektoru, dok se prema stopi prinosa na kapital i stopi rasta kredita i potraživanja od komitenata nalazi među prvih pet banaka na tržištu.

U prvih devet meseci 2018. godine banka beleži rezultate koji potvrđuju izuzetne pozitivne trendove u poslovanju. Zabeležen je značajan rast profitabilnosti i u prva tri kvartala 2018. godine iskazana je dobit pre oporezivanja u iznosu od 430,1 miliona dinara, što predstavlja rast dobiti od 7,3 puta u odnosu na isti period prethodne godine. Visok rast bilansne sume zabeležen je i ove godine, te je u prva tri kvartala uvećana za 27,7%. Ostvarenim rastom bilansne sume, odnosno obima poslovne aktivnosti, u 2018. godini prebačeni su čak i strategijom banke definisani ciljevi za 2020. godinu. Značajan rast obima poslovne aktivnosti, pored ostvarenog rasta kapitala banke samo u 2018. godini od 10,6% (cca. 3,6 mil EUR), svakako je rezultat kontinuiranog trenda rasta poverenja deponenata u banku, kako stanovništva, tako i privrednih društava.

Nakon veoma visokog porasta depozitnog potencijala banke u 2017. godini, u prva tri kvartala 2018. zabeležen je rast depozita i ostalih obaveza prema komitentima od 41,0%, uz nastavak rasta štednih uloga fizičkih lica. To je uticalo na dalji progresivni rast plasmana klijentima banke koji su od početka 2016. godine uvećani za više od tri puta. Rezultat toga je porast prihoda od kamata u prva tri kvartala 2018. u odnosu na isti period 2017. godine od čak 37,3%, uprkos nastavku kontinuiranog trenda smanjenja kamatnih stopa na plasmane banaka na bankarskom tržištu, a posledično i u banci. Bitno je navesti da sa krajem trećeg kvartala 2018. godine procentualno učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditnim potraživanjima banke iznosi 3,95%, što je daleko ispod proseka bankarskog tržišta.

Na osnovu rezultata poslovanja banke u prva tri kvartala 2018. godine može se očekivati da će banka u 2018. ostvariti dobit pre oporezvanja od oko pola milijarde dinara, kao neosporne potvrde stabilnosti i profitabilnosti njenog poslovanja. Ovakvi rezultati stvaraju i realnu mogućnost da, nakon više godina, akcionari po osnovu poslovanja u 2018. godini ostvare i dividende.

- Vrlo sam zadovoljan postignutim rezultatima u prva tri kvartala 2018. godine i kontinuitetom pozitivnih trendova u poslovanju banke u poslednjih nekoliko godina. Ostvareni rezultati potvrđuju uspeh specifičnog strateškog koncepta poslovanja banke bez širenja mreže – posebno danas, u eri sve više prisutnog online bankarstva i procesa smanjivanja mreža drugih banaka. Činjenica da smo banka sa manjim tržišnim učešćem upravo jeste izvor naše konkurentske prednosti i dozvoljava nam drugačiji pristup, uz veću posvećenost svakom klijentu. U prethodnom periodu prepoznali smo i iskoristili pozitivne makroekonomske trendove u vidu rastućih potreba privrednih društava za finansijskom podrškom, uslovljene rastućim obimom poslovne aktivnosti generalno prisutne u privredi Republike Srbije u ovom periodu. Pozitivni trendovi u poslovanju banke u poslednjih nekoliko godina, odnosno od početka 2016. godine, rezultirali su istorijski najvišim nivoom aktivnih plasmana klijentima, nivoa depozita, ukupnih i stanovništva, na šta sam posebno ponosan, kao i visinom bilansne sume banke od početka poslovanja kao banke univerzalnog tipa, odnosno u poslednjih 20 godina. Kao rezultat ovakvih trendova, broj klijenata banke u navedenom periodu uvećan je za više od 40%. Sve ovo ostvareno je uz zadržavanje tradicionalno veoma stabilne i visoke likvidnosti banke koja našim deponentima pruža osnovnu garanciju – izjavio je predsednik Izvršnog odbora JUBMES banke, dr Miloš Vujnović i dodao:

- Drago mi je što je jedna mala banka pokazala da je moguće uspešno poslovati na vrlo konkurentnom tržištu i pored svih izazova sa kojima se susreće. Veličina banke i njena vlasnička struktura ne mora biti isključivi osnov dobrog poslovanja. U susret jubilarnoj 40. godini postojanja, JUBMES banka ostaje posvećena da svoju jedinstvenost očuva i unapređuje, doprinoseći daljem uspešnom poslovanju i stvaranju vrednosti za svoje akcionare i klijente.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta