Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Aleksandar Marković novi generalni direktor Metalca - Kompanija planira investicije od 10 mil EUR do
Na predlog predsednika kompanije, Nadzorni odbor je 30. marta doneo odluku o postavljenju Aleksandra Markovića za novog generalnog direktora Metalca iz Gornjeg Milanovca.

Marković, kako je saopštila ova kompanija, ima 25 godina stručnog i menadžerskog iskustva na raznim pozicijama u Metalcu, od kojih 12 godina na mestu direktora Metalac posuđa, sa kojeg i dolazi na čelo kompanije.

Marković je ugovor o postavljenju potpisao danas, a tim povodom Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije, je u prisustvu najšireg rukovodstva Metalca novom generalnom direktoru simbolično uručio i tri koverte, sa željom da se nikada ne pojavi potreba, u vidu velike krize, da ih otvara. Obelodanjen je samo sadržaj poslednje u kojoj piše: "piši nove tri koverte i predaj ih novom generalnom direktoru".

- Srećan sam što Metalac zaista ima mogućnosti da bira iz redova podjednako dobrih. Smatram da je tim iznad pojedinca i da svaki rukovodilac pre svega zavisi od kvaliteta i sloge u sopstvenom timu. Ja ću još dve godine pažljivo pratiti i biti podrška, kao što sam to uvek činio. Vi znate da su neka od najvažnijih merila za mene pravednost, poštenje, integritet ličnosti i, naravno, završni račun kompanije – rekao je Dragoljub Vukadinović, predsednik kompanije, predajući koverte Markoviću.

Markovića je na čelu najvećeg Metalčevog preduzeća, Metalac posuđe, zamenio dosadašnji direktor Metalac marketa Stojan Slović, a na njegovo mesto je sa pozicije komercijalnog direktora prešao Damir Pehrat.

Nadzorni odbor Metalca imenovao je i članove Izvršnog odbora na period od dve godine u sastavu: Aleksandar Marković, Radmila Trifunović, Vojin Vukadinović, Goran Mijatović i Stojan Slović.

Usvojena je i strategija razvoja Metalca a.d. i zavisnih društava. U odnosu na baznu 2018. godinu, navedeno je, predviđeno je da konsolidovani poslovni prihod do kraja 2021. poraste 16%, zarada će rasti svake godine po 5%, a konsolidovana dobit bi trebalo da bude 6,6 mil EUR, odnosno 20% više nego što je planirano za 2018.

- Kompanija Metalac će tokom ovog perioda u investicione projekte uložiti 10 mil EUR, a i svi ostali strateški aspekti vode održivom rastu i razvoju kompanije i, u krajnjem, zadržavanju odličnog kreditnog rejtinga Metalac Grupe - navedeno je u saopštenju.

Danas je inače, obeležen i Dan kompanije Metalac – 59. rođendan i ulazak u jubilarnu 60. godinu.


Aerodrom "Nikola Tesla" dobitnik zlatnog AAA sertifikata
Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd dobitnik je zlatnog AAA sertifikata bonitetne izvrsnosti za 2017. godinu, koju dodeljuje agencija za finansijski konsalting Bisnode.
BEOGRAD - Aerodrom "Nikola Tesla" Beograd dobitnik je zlatnog AAA sertifikata bonitetne izvrsnosti za 2017. godinu, koju dodeljuje agencija za finansijski konsalting Bisnode.

Sertifikat je v.d. generalnom direktoru Aerodroma "Nikola Tesla" Beograd Saši Vlaisavljeviću uručio regionalni direktor agencije Bisnode za južno tržište, Milan Dragić.


Akcije Komercijalne banke najprivlačnije investitorima
Oporavak indeksa Beogradske berze danas je zaustavljen i oba su zaključila trgovanje u "crvenom", a pažnja investitora na tržištu akcija bila je fokusirana na Komercijalnu banku.
BEOGRAD - Oporavak indeksa Beogradske berze danas je zaustavljen i oba su zaključila trgovanje u "crvenom", a pažnja investitora na tržištu akcija bila je fokusirana na Komercijalnu banku.

Ukupan promet na trgovanju iznosio je 188,2 miliona dinara (1,6 miliona evra), zahvaljujući državnim dužničkim hartijama.


Aleksandar Markovic new director general of Metalac – Company planning investments of EUR 10 million
At the proposition of the company"s president, the Supervisory Board reached the decision to appoint Aleksandar Markovic as new director general of Metalac Gornji Milanovac on March 30.

As the company announced, Markovic has 25 years of professional and managerial experience in various positions within Metalac, including 12 years in the position of the director of Metalac Posudje, from where he comes to the head of the company.

Markovic signed the appointment contract today, on which occasion the president of the company, Dragoljub Vukadinovic, symbolically handed over three envelopes to the new director general in the presence of the management, expressing the wish for there never to be a need to open them due to a crisis. It was only the last one that was revealed to say: "Write three new envelopes and hand them over to the new director general".

– I am happy that Metalac can truly pick from a pool of equally capable people. I believe that the team is above an individual and that each manager depends primarily on the quality and the cooperation within his own team. For two more years, I will continue closely monitoring the operations and providing support, as I have always done. You know that, to me, some of the most important criteria are justice, honesty, personal integrity and, of course, the company"s balance sheets – Dragoljub Vukadinovic said while handing over the envelopes to Markovic.

Markovic is succeeded in the position of the head of Metalac"s biggest company, Metalac Posudje, by Stojan Slovic, former director of Metalac Market, who is in turn succeeded by Damir Pehrat, former commercial director.

The Supervisory Board of Metalac also appointed the following members of the Executive Board for a period of two years: Aleksandar Markovic, Radmila Trifunovic, Vojin Vukadinovic, Goran Mijatovic and Stojan Slovic.

A development strategy for Metalac a.d. and its subsidiaries has also been adopted. Taking 2018 as the basis, it is said, the consolidated operating income by the end of 2021 is planned to grow by 16%, the earnings are to grow by 5% each year, and the consolidated profit should amount to EUR 6.6 million, 20% more than is planned for 2018.

– In this period, Metalac will make project investments of EUR 10 million, and all other strategic aspects also lead to a sustainable growth and development of the company and, finally, to maintaining the excellent credit rating of Metalac Group – the press release says.

The Day of Metalac – the company"s 59th anniversary – was also marked today.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta