Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
"Dunav osiguranje" ponovo među prvih deset osiguravača u jugoistočnoj Evropi
Kompanija "Dunav osiguranje" je najbolje rangirana srpska osiguravajuća kuća na listi TOP 100 osiguravača po bruto fakturisanoj premiji u zemljama jugoistočne Evrope u 2018. godini i nalazi se na devetom mestu.

S premijom od 233,9 miliona evra, "Dunav osiguranje" zauzelo je deveto mesto, što je skok s desete pozicije na kojoj je Kompanija bila 2017. godine. U periodu između dva rangiranja (2018/17. godine) "Dunav" je zabeležio rast bruto fakturisane premije od 10,59 odsto i ostao jedina domaća osiguravajuća kuća među prvih deset osiguravača jugoistočne Evrope.
Prvih sto osiguravača iz zemalja jugoistočne Evrope generisali su premiju od od 8,1 milijarde evra u 2018. godini, premašivši tako prethodni maksimum od 7,5 milijardi evra ostvaren 2017. godine.


Luka Sremska Mitrovica mogla bi da ima i terminale za naftu i žitarice, deponije peska i šljunka...
Ako Komisija Svetske banke odobri projekat za proširenje i izgradnju Luke u Sremskoj Mitrovici, vredan više od 20 mil EUR, taj grad dobio bi Luku u kojoj bi bili terminali za naftu, žitarice, deponije peska i šljunka, a tu bi bila smeštena i carina i rečna policija. Sve to doprinelo bi da taj grad postane logistički centar za rečni transport i doprinelo bi razvoju ove grane saobraćaja.

Agencija za upravljanje lukama pokrenula je 11. septembra javnu nabavku za usluge izrade studije opravdanosti sa idejnim projektom za proširenje i izgradnju Luke Sremska Mitrovica, a rok za podnošenje prijava istekao je 14. oktobra.

- Agencije za upravljanje lukama pozvala nas je da učestvujemo kao partner u tom procesu. Ono što je Grad Sremska Mitrovica već preduzeo jeste izrada plana detaljne regulacije za tu zonu, plan izrađuje naše javno preduzeće i to se sve odvija dobrim tempom. Paralelno s tim, Agencija za luke treba da izradi idejni projekat i studiju opravdanosti Luke i sa ta dva dokumenta i lokacijskim uslovima pojavili bismo smo se pred Komisijom Svetske banke s projektom vrednim više od 20 mil EUR - izjavio je gradonačelnik Sremske Mitrovice Vladimir Sanader.

On objašnjava da bi u Luci bili smešteni terminali za naftu, žitarice, deponije peska i šljunka i carina i rečna policija.

- Tako bismo zaokružili priču vezanu za reku Savu i iskoristili sve prednosti rečnog transporta, s obzirom na to da smo ušli u Strategiju izgradnje Luka na Dunavu i Savi. Ova priča trebalo da bi da zaživi 2020. godine. Kao grad bismo i sa strane rečnog transporta ponovo postali mesto dobrog logističkog centra i zaokružili priču u samom gradu - rekao je Sanader.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović ranije je najavila da će Vladauložiti oko 200 mil EUR u razvoj vodnog saobraćaja, čime se "posle više od 30 godina realizuju ozbiljne investicije u modernizaciju luka".

Vlada Srbije, objasnila je ministarka Mihajlović, uložiće više od 200 mil EUR u rečnu infrastrukturu, pre svega u uređenje rečnih korita Save i Dunava i modernizaciju luka.

Posle Luke Novi Sad, sledi izgradnja Luke Smederevo, koje bi trebalo da počne u martu 2020. godine, a osim toga biće urađena projektna dokumentacija za Luku Beograd i Luku Sremska Mitrovica.


Port of Sremska Mitrovica might get terminals for oil and grains, sand and gravel disposal sites...
Home >>
Source: Tanjug | Friday, 18.10.2019.| 08:56Highlight an article Print out the news srpski deutschPort of Sremska Mitrovica might get terminals for oil and grains, sand and gravel disposal sites...
(Photo: Youtube screenshot)
If the World Bank Commission approves the project of expansion and building of the Port of Sremska Mitrovica, worth more than EUR 20 million, the city would get a port with terminals for oil, grains, sand and gravel disposal sites, as well as customs and river police. All this would help the city become a logistics center for river transport and contribute to the development of this form of transport.

The Port Governance Agency opened the public procurement procedure for the services of preparation of a feasibility study with a preliminary design for the expansion and building of the Port of Sremska Mitrovica on September 11, and the bid submission deadline expired on October 14.

– The Port Governance Agency has invited us to take part in this process as a partner. The City of Sremska Mitrovica has already started preparing the Detailed Regulation Plan for that zone, the plan is being prepared by our public enterprise and everything is going as planned. Parallel with this, the Port Governance Agency should prepare the preliminary design and the feasibility study for the port. With those two documents and location requirements, we would present the project worth over EUR 20 million to the World Bank Commission – stated the mayor of Sremska Mitrovica, Vladimir Sanader.

He explains that the port would feature terminals for oil, grains, sand and gravel disposal sites, as well as customs and river police.

– That would help us use all the advantages of river transport, seeing how we’ve initiated the Strategy of Building of Ports on the Danube and the Sava. This should be implemented in 2020. That would make this city a good logistics center for river transport – Sanader said.

Serbian Deputy Prime Minister and Minister of Construction, Transport and Infrastructure, Zorana Mihajlovic, announced earlier that the Government would invest around EUR 200 million in development of water transport, leading to “the realization of serious investments in the modernization of ports after more than 30 years”.

The Government of Serbia, as Minister Mihajlovic explained, will invest more than EUR 200 million in river infrastructure, primarily in developing the river beds of the Sava and the Danube and in the modernization of ports.

After the Port of Novi Sad, the construction of the Port of Smederevo is to follow. It should begin in March 2020. Furthermore, project documentation will be prepared for the Port of Belgrade and the Port of Sremska Mitrovica.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta