Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Pošta Slovenije želi sve akcije dobanovačke Intereurope
Dobanovci -- Pošta Slovenije dala je ponudu za preuzimanje akcija AD Intereuropa - logističke usluge iz Dobanovaca.
Kako je objavljeno, po akciji je ponuđena cena od 57.100 dinara.

Ponuda je data zajedno sa koparskom Intereuropom - globalnim logističkim servisom, a planirano je preuzimanje 26,3 odsto akcija firme iz Dobanovaca, odnosno 5.032 akcije.Ponuda Pošta Slovenije za preuzimanje akcija važi do 3. februara 2020. godine.

Pošta Slovenije preko koparske Intereurope od novembra već kontroliše 73,6 odsto akcija dobanovačke firme.

Shodno tome, ponuda je data u cilju otkupa i kontrole nad svim akcijama ove firme.


Novi set poreskih zakona (6) - Olakšice za banke i investicione fondove
Nove izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica uglavnom će se primenjivati na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze za poreski period koji počinje u 2020. godini, dok jedina odredba čija primena počinje u 2019. je odredba po kojoj je izvršeno usklađivanje sa Zakonom o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Naime, kako objašnjavaju iz Računovodstvene agencije Unija BG prošireno je priznavanje troškova bankama i po osnovu umanjenja duga (trošak koji snosi banka) u visini koja je obračunata u skladu sa zakonom kojim je uređena konverzija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Na ovaj način država je izašla u susret bankama i dozvolila da rashod koji banke imaju po osnovu umanjenja duga bude priznat trošak i ne uvećava poresku osnovicu za porez na dobit.

Prema njihovim rečima najznačajnije izmene koje se odnose na nove olakšice za poreske obveznike će se primenjivati od 2020. godine.

- Jedna od njih se odnosi opet na banke i konverziju duga. Naime, banci, kao poreskom obvezniku priznaje se pravo na poreski kredit u iznosu od 2% preostalog duga (glavnica + nenaplaćena dospela kamata). Poreski kredit koristi se za umanjenje poreza na dobit i banka ga može koristiti u dva uzastopna poreska perioda, u iznosu od 50% kredita. Ukoliko ga banka ne iskoristi u ovim periodima, on se može preneti na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 10 godina.

- Od velikog značaja su olakšice za obveznike koji su osnovani u skladu sa propisima kojima se uređuju investicioni fondovi – ovi obveznici praktično su oslobođeni od poreza na dobit po osnovu prihoda koji ostvare od prodaje nepokretnosti koje su koristili ili su u izgradnji, dugoročnih hartija od vrednosti, investicionih jedinica i prava intelektualne svojine. Osim toga, po ovom osnovu predmetni obveznici neće utvrđivati kapitalni dobitak, tako da će taj prihod ostati neoporezovan - objašnjavaju iz Unije.

Izmenama je obuhvaćeno i pravo na korišćenje poreskog kredita po osnovu poreza po odbitku plaćenog u drugoj državi na prihod od usluga izvršenih u toj drugoj državi, navodi Lela Ignjatović iz Advokatske kancelarije Lilegal.

- Izmenama je obuhvaćen i način primene poreskog podsticaja iz člana 50a Zakona, za ulaganja u osnovna sredstava – poreski podsticaj obveznik primenjuje počev od poreskog perioda u kojem je ostvario računovodstvenu dobit, a ne oporezivu dobit, i na kraju se definišu odredbe u vezi sa poreskom konsolidacijom, pa se propisuje da su pravna lica koja su prestala da ispunjavaju uslove za poresku konsolidaciju pre isteka roka od pet godina, ili su se opredelila da prestanu da primenjuju poresku konsolidaciju, dužna da u poreskoj prijavi koja se podnosi za poreski period u kojem su prestali uslovi za poresko konsolidovanje utvrde i srazmerno plate razliku na ime poreske privilegije koju su iskoristili - navodi Ignjatović.


BAS otkupio 10.325 akcija od svojih akcionara
Akcionarsko društvo BAS - Beogradska autobuska stanica otkupila je 10.325 sopstvenih akcija od akcionara koji nisu bili saglasni sa donošenjem odluke o zaduživanju za izgradnju nove autobuske stanice, navodi se u dokumentu koji je objavila Beogradska berza.

Cena ostvarena u otkupu bila je 2.617 dinara po akciji i sada ova firma poseduje 3,31% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Do nesaglasnosti je, inače, došlo krajem oktobra na vanrednoj sednici Skupštine akcionara pri odlučivanju oko podizanja 12 mil EUR kredita za izgradnju nove glavne autobuske stanice u Beogradu.

Prema podacima Centalnog registra hartija od vrednosti Akcionarski fond i Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja najveći su akcionari BAS-a koji zajedno imaju kontrolu na 40,3% akcija ove firme, a BAS je sada na trećem mestu sa 3,3% akcija.


Beogradski Baumeister želi sve akcije novosadskog Bačkaputa
Beogradski Baumeister ponudio je da preuzme više od 178.000 akcija AD Vojvodinaput-Bačkaput iz Novog Sada po ceni od 100 dinara po akciji, objavljeno je na Beogradskoj berzi.

Baumeister deluje samostalno i poseduje 83,3% akcija Bačkaputa a želi da kupi sve preostale akcije.

Kako je navedeno u ponudi o preuzimanju akcija, Baumeister namereva da unapredi poslovanje Bačkaputa kojem će zadržati delatnost, nastaviće sprovođenje plana razvoja, a radiće na unapređenju uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih.

Registar akcija i udela drži 12,1% akcija Bačkaputa a preduzeće za puteve Niš - 4,1% akcija. Ponuda za preuzimanje akcija Vojvodinaput-Bačkaputa iz Novog Sada otvorena je do 15. januara 2020. godine.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta