Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Zajednički projekti Svetske banke i Ministarstva finansija - U fokusu poljoprivreda i rudarstvo
Ministar finansija Srbije Siniša Mali razgovarao je sa šefom kancelarije Svetske banke u Srbiji Stivenom Ndegvom o realizaciji aktuelnih zajedničkih projekata i budućoj saradnji, saopšteno je posle sastanka.

Mali je rekao da je ta međunarodna finansijska institucija važan partner Srbiji, a reforma Poreske uprave i poreskog sistema je jedan od najvažnijih zadataka Svetske banke i Ministarstva finansija.

Na sastanku se govorilo i o zajedničkim projektima koji će se tek sprovoditi, a koji se odnose na poljoprivredu i rudarstvo.

Ocenjeno je da je važno da se nastavi sa strukturnim reformama i daljim unapređenjem zakonodavnog okvira u cilju daljeg rasta i razvoja privrede u Srbiji.

U ovoj godini počeće i pripreme novog partnerskog okvira sa Svetskom bankom za period od 2020. do 2024, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.


NBS tvrdi da je dinarska štednja isplativija od devizne
Imajući u vidu značaj koji depoziti u domaćoj valuti imaju za stabilnost čitavog finansijskog sistema, Narodna banka Srbije (NBS), zajedno sa Vladom Republike Srbije (Vlada) nastoji da svojim merama, aktivnostima i komunikacijom sa javnošću ukaže na prednosti dinarske štednje i podstakne njen rast, kao važan aspekt dinarizacije finansijskog sistema Srbije.

Kada se analizira isplativost štednje oročene na godinu dana, ali bez zanavljanja štednog uloga, analiza pokazuje da je štednja u dinarima bila isplativija od štednje u evrima u gotovo svim posmatranim potperiodima.

Takođe, i analiza isplativosti štednje oročene na tri meseca dovodi do istog zaključka - i u kratkom roku je bilo isplativije štedeti u dinarima.

Na veću isplativost dinarske u odnosu na deviznu štednje uticali su: niska i stabilna inflacija i relativno stabilan kurs dinara prema evru, relativno više kamatne stope na štednju u domaćoj valuti nego na deviznu štednju, povoljan poreski tretman dinarske štednje – činjenica da se na prihode od kapitala po osnovu kamate na dinarsku štednju ne plaća porez (porez na kamatu po osnovu devizne štednje plaća se po stopi od 15%).

Štediša koji je u decembru 2012. godine položio 100.000 dinara na dinarsku štednju i svake godine tokom posmatranog perioda obnavljao ugovor, dobio bi u decembru 2018. godine gotovo 26.500 dinara (225 EUR) više od štediše koji bi u istom periodu i uz iste pretpostavke položio 100.000 dinara u evrima na deviznu štednju. Dakle, u poslednjih šest godina bilo je isplativije štedeti u dinarima.

Uzimajući u obzir značaj koji depoziti u domaćoj valuti - i privrede i građana, imaju za stabilnost čitavog finansijskog sistema, kao i činjenicu da štednja građana predstavlja najsigurniji način očuvanja vrednosti novca i omogućava buduću potrošnju, NBS će i ubuduće, zajedno sa Vladom Srbije nastojati da svojim merama, aktivnostima i komunikacijom sa javnošću kreira okruženje koje podstiče njeno prikupljanje i kontinuirani rast.

Rezultati NBS

Narodna banka Srbije je u saradnji sa Vladom u proteklih šest godina postigla značajne rezultate u pogledu uspostavljanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti, smanjenja fiskalne i eksterne neravnoteže, obezbeđenja niske i stabilne inflacije, jačanja finansijske stabilnosti i održanja relativne stabilnosti deviznog kursa.

Međugodišnja inflacija je u tom periodu smanjena preko šest puta (sa 12,9% koliko je iznosila u oktobru 2012. godine, na 2,0% u decembru 2018. godine) i već pet godina se kreće na niskom i stabilnom nivou. Pri tom, uspešno je održana i relativna stabilnost deviznog kursa – dinara prema evru, što je doprinelo ne samo snižavanju i održanju inflacije na niskom nivou, već i uspešnoj primeni fiskalne konsolidacije, otvorilo prostor za rešavanje pitanja problematičnih kredita i podiglo izvesnost poslovanja i profitabilnost domaćih preduzeća.

Dinarska štednja je u periodu od 2012. godine povećana gotovo tri i po puta - sa oko 18 milijardi dinara (avgust 2012) na preko 61 milijardi dinara (decembar 2018), dok je devizna štednja povećana sa gotovo 8 mlrd EUR (oko 935 mlrd. dinara) na oko 10 mlrd EUR (oko 1.175 milijardi dinara), i to u uslovima smanjenja kamatnih stopa na oročene depozite stanovništva. Samo u 2018. godini dinarska štednja položena kod banaka u Republici Srbiji povećana je za preko 20%.

Prema novom Memorandumu o strategiji dinarizacije finansijskog sistema Srbije, koji su zaključile Vlada i NBS u decembru 2018. godine, jedno od sredstava komunikacije s javnošću je objavljivanje Analize o isplativosti dinarske i devizne štednje dva puta godišnje. Najnovija Analiza izrađena za period od avgusta 2012. do decembra 2018. godine, kao i sve dosadašnje analize, ukazuje na veću isplativost štednje u domaćoj valuti, kako u dugom, tako i u kratkom roku.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta