Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Coca-Cola HBC započela proces akvizicije kompanije Bambi vredne 260 mil EUR
Coca-Cola HBC AG je započela proces akvizicije vodeće domaće konditorske kompanije Bambi od fonda Mid Europa Partners u vrednosti od 260 mil EUR, saopšteno je iz te kompanije.

Konačni sporazum će biti definisan kroz završna usaglašavanja, a akvizicija ostaje podložna uobičajenim uslovima i odobrenjima nadležnih organa zbog čega se očekuje da će proces biti okončan u drugom kvartalu 2019. godine. Naša strateška namera je da ova akvizicija omogući kompaniji nove razvojne mogućnosti u Srbiji i regionu, kao i mogućnost proširenja u komplementarne kategorije proizvoda.

- Ova akvizicija predstavlja izvrsnu priliku za stvaranje dodatne vrednosti za našu kompaniju, kupce i akcionare. U naš postojeći portfolio vodećih brendova napitaka dodaćemo potrošačima dobro poznate, komplementare brendove, kao i inovativne veštine i znanja. Ovo će dodatno ojačati našu relevantnost na tržištu i odnos sa kupcima i dati nam mogućnost da povećamo svoje prisustvo u ključnim prilikama za konzumaciju, kao što su početak dana, konzumacija u pokretu i užina i osveženje kod kuće - kazao je glavni izvršni direktor kompanije Coca-Cola HBC AG Zoran Bogdanović.

Ova akvizicija će portfoliju naše kompanije u Srbiji, koje je ujedno i jedno od najbrže rastućih tržišta kompanije Coca-Cola HBC globalno, dodati vodeće domaće tržišne brendove u veoma značajnoj i pre svega komplementarnoj kategoriji. Takođe, verujemo da ova akvizicija nudi mogućnost sinergije kroz zajedničke promocije i komplementarne inovacije. Značajna vrednost kompanije Bambi jeste i jaka distributivna mreža, uključujući rashladnu distribuciju u strateški važnim kanalima, kao što su tradicionalna maloprodaja i HoReCa.

- Nakon obeležavanja pola veka od početka proizvodnje koka-kole u Srbiji, nakon kontinuiranog rasta i osvajanja prestižnog Endru David kupa tri godine zaredom za najuspešniju poslovnu operaciju unutar Coca-Cola HBC grupe, sigurni smo da je naš tim spreman da podrži ovu važnu odluku kompanije da zakorači u kategoriju grickalica i konditorskih proizvoda. Ova akvizicija je potvrda da je Srbija vrlo atraktivno odredište za strane investicije, ali i dokaz odlučnosti naše kompanije, Coca-Cola HBC Srbija, da ostanemo integralni deo lokalne zajednice u kojoj poslujemo i nastavimo da razvijamo svoje poslovanje u ovoj zemlji. Siguran sam da će naši globalni brendovi, znanje stečeno na brojnim tržištima, kao i posvećenost lokalnoj zajednici, udruženi sa Bambijevim vodećim brendovima na tržištu konditorskih proizvoda, biti prava dobitna kombinacija! Dodatno, sa velikom radošću želimo dobrodošlicu svim novim kolegama iz Bambija u našu Coca-Cola HBC porodicu - izjavio je Svetoslav Atanasov, generalni direktor kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora.

Coca-Cola HBC AG je vodeća punionica kompanije Coca-Cola sa prodajnim volumenom od preko 2 milijarde jedinica. Kompanija poseduje širok geografski otisak sa poslovnim operacijama u 28 zemalja u kojima osvežava oko 590 miliona ljudi. Coca-Cola HBC je rangirana kao jedna od kompanija lidera u industriji napitaka na Dau Džons indeksu održivosti (DJSI) u Evropi i svetu, a uključena je i u FTSE4Good Indeks. U Srbiji, kompanija uspešno posluje od 1968, rastući od 30 zaposlenih i jedne proizvodne linije do 14 proizvodnih linija i više od 1.000 zaposlenih. Coca-Cola HBC Srbija je prisutna na ovom tržištu ne samo kroz poslovne aktivnosti, već i kroz različite investicije, kao i pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju i društvenu zajednicu. Do danas, kompanija Coca-Cola HBC Srbija je kroz dugoročne programe i CSR aktivnosti investirala u lokalnu zajednicu preko 3 miliona EUR.

Bambi, osnovan 1967, je lokani vodeći proizvođač konditorskih proizvoda iz Požarevca. Brendovi ove kompanije su Bambi, Plazma, Wellness, Zlatni Pek i Josh. Kompanijin vodeći brend biskvita, Plazma, poseduje 29% tržišnog udela u pomenutoj kategoriji i najprepoznatljiviji je brend u Srbiji.


Coca-Cola HBC begins process of acquisition of Bambi worth EUR 260 million
Coca-Cola HBC AG has begun the process of acquisition of the leading confectionery company Bambi from Mid Europa Partners, worth EUR 260 million, the company announced.

The final agreement will be defined later on, and the acquisition is subject to regular conditions and authorizations by the competent bodies, which is why the process is expected to be completed in the second quarter of 2019. The strategic intention of the company is for this acquisition to provide it with new opportunities for development in Serbia and the region and the possibility of expansion to complementary product categories.

– This acquisition is an excellent opportunity for creating added value for our company, customers and shareholders. To our portfolio of leading beverage brands, we will add complementary brands well-known to consumers, as well as innovative skills and knowledge. This will further strengthen our relevance in the market and our relationship with our customers, allowing us to increase our presence in key opportunities for consumption, such as the start of the day, consumption on the move and as a refreshment at home – said Zoran Bogdanovic, the CEO of Coca-Cola HBC AG.

The acquisition will add the leading brands in a very important complementary category to the portfolio of the company in Serbia, which is one of the fastest growing markets for Coca-Cola HBC globally. The company also believes that the acquisition offers the possibility of synergy through joint promotions and complementary innovations. An important value of Bambi is its strong distribution network, including the distribution through strategically important channels, such as traditional retail and HoReCa.

– After marking half a century from the beginning of the production of Coca-Cola in Serbia, after a continuous growth and the winning of the prestigious Andrew David Cup for three years in a row as the most successful operation within the Coca-Cola HBC Group, we are sure that our team is ready to support this important decision of the company to step into the category of snacks and confectionery. This acquisition confirms that Serbia is a very attractive destination for foreign investments, but also the proof of our companys determination to remain an integral part of the local community we operate within and to continue developing the business in this country. I am sure that our global brands, our knowledge, acquired in numerous markets, and our dedication to the local community, together with Bambis leading brands in the confectionery market will be the winning combinations. Furthermore, we are very happy to welcome all our new colleagues from Bambi to the Coca-Cola HBC family – said Svetoslav Atanasov, the general manager of Coca-Cola HBC Serbia and Montenegro.

Coca-Cola HBC AG is the leading filling plant of Coca-Cola, with a sales volume of over 2 billion units. The company operates in 28 countries, providing refreshment for around 590 million people. Coca-Cola HBC is one of the leading companies in the beverage industry in Europe and the world according to the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) and it is also included in the FTSE4Good Index. In Serbia, the company has been operating successfully since 1968. It has grown from 30 employees and one production line to 14 production lines and over 1,000 employees. Coca-Cola HBC Serbia is present in the market not just through business activities, but also through various investments and its positive impact on the local economy and the social community. So far, Coca-Cola HBC Serbia has invested over EUR 3 million in the local community through long-term programs and CSR activities.

Bambi, founded in 1967, is the leading local producer of confectionery from Pozarevac. The companys brands are Bambi, Plazma, Wellness, Zlatni Pek and Josh. The companys leading biscuit brand, Plazma, owns 29% of the market in the said category and is the most recognizable brand in Serbia.


Erste banka realizovala upis i uplatu obveznica od 3,87 milijardi dinara - Tražnja premašila ponudu
Druga emisija dugoročnih dinarskih obveznica Erste banke uspešno je završena, a interesovanje investitora premašilo je sva očekivanja. Kako je saopšteno iz banke, tokom trajanja javne ponude realizovan je upis i uplata obveznica u vrednosti od 3,87 milijardi dinara, čime je ponuđeni obim emisije od 3,5 milijardi dinara premašen za više od 10%.

U okviru emisije namenjene profesionalnim investitorima, izdato je 350.000 obveznica pojedinačne nominalne vrednosti 10.000 dinara, sa rokom dospeća od dve godine i jedan dan, i varijabilnom kamatnom stopom koja iznosi tromesečni BELIBOR plus 1%.

Među onima koji su ulaganjem u obveznice Erste banke želeli da doprinesu razvoju lokalnog finansijskog tržišta i daljoj dinarizaciji domaćeg finansijskog sistema nalaze se domaće banke, osiguravajuće kuće, penzioni fondovi i jedna od vodećih međunarodnih razvojnih banka – Evropska banka za obnovu i razvoj.

- Verovali smo da će ponuđeni uslovi privući investitore, a veliko interesovanje i lista onih koji su odlučili da ulože u obveznice Erste banke govori u prilog tome da nas tržišni učesnici percipiraju kao stabilnu i perspektivnu banku - izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke.

Novac prikupljen prodajom obveznica Erste banka će iskoristiti za finansiranje i dalje unapređenje svog poslovanja u sektoru stanovništva i privrede.

- Pored toga što smo obezbedili stabilne i dugoročne izvore finansiranja u domaćoj valuti i dalju diversifikaciju izvora sredstava banke, pokazali smo da postoji interesovanje za ulaganje u korporativne hartije od vrednosti u dinarima, što je veoma značajno za dalji razvoj domaćeg tržišta kapitala - dodao je Carić.

Obveznice će biti listirane na Beogradskoj berzi, a sekundarno trgovanje će biti moguće na regulisanom tržištu Beogradske berze i na vanberzanskom tržištu.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta