Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Britanska kompanija Mineco otvara rudnik olova i cinka u Raškoj oblasti
 
Britanska kompanija Mineco Limited, jedan od najvećih investitora u rudarstvu na Zapadnom Balkanu, nastavlja da investira u rudarstvo u Srbiji otvaranjem još jednog rudnika olova i cinka, u Raškoj oblasti.

Na ovaj način Mineco sprovodi dugoročni plan razvoja u jugoistočnoj Evropi, gde trenutno, samostalno ili sa partnerima, poseduje pet aktivnih rudnika obojenih metala, od kojih se tri nalaze u Srbiji, dok su dva u Bosni i Hercegovini.

Pored ulaganja u dalji razvoj postojećih rudnika i geološka istraživanja na više lokacija na Balkanu u ovom trenutku, Mineco je akvizicijom srpske rudarske kompanije Vavrina Resources doo, obavio prve korake u nameri da otvori svoj četvrti rudnik u Srbiji.

U likvidacionom procesu nekadašnjeg rudnika Suva Ruda, kompanija Vavrina Resources ranije je otkupila zemljišne parcele neophodne za buduću proizvodnju cinkove i olovne rude i koncentrata. Parcele su prodate za račun ATB Banke iz Amsterdama, koja je jedan od najvećih poverioca bivšeg vlasnika rudnika Suva Ruda. Ova banka je parcele imala kao deo obezbeđenja za kredit od 25 mil EUR, koji nikada nije vraćen.

Uprkos izuzetno lošoj trenutnoj ekonomskoj situaciji na globalnom nivou, kao i nepredvidivoj dinamici oporavka svetskog tržišta sirovina, u Minecu su se odlučili za ovaj korak jer veruju da rudarski projekti u Srbiji i dalje imaju perspektivu za ulaganja.
Direktor britanske kompanije Mineco Limited Bojan Popović rekao je da je namera Mineca da sa svojim partnerima u narednih nekoliko godina, obimnim ulaganjima, izgradi neophodnu infrastrukturu na gore navedenim parcelama, kao i pogone za preradu rude u koncentrate koje izvoze krajnjim kupcima širom sveta.

- Prvi naredni koraci su vezani za dobijanje istražnog prava na našem zemljištu, i što pre to pitanje rešimo, brže ćemo doći u situaciju da ulaganjima doprinesemo privrednom rastu Raške, obnavljanjem proizvodnje koncentrata rude obojenih metala koju je nekada obavljao rudnik Suva Ruda - precizirao je Popović.

Popović je istakao da je nekadašnji rudnik, koji je pod prethodnim vlasnikom bio zatvoren i zapušten, zapošljavao u različitim periodima do 2002. godine od 250 do 350 ljudi iz Raške oblasti, te da je predstavljao značajan faktor za ekonomski razvoj ove sredine.

Kako je Popović podsetio, Mineco je uspešno pokrenuo, oporavio i učinio stabilnim Rudnik kod Gornjeg Milanovca, Veliki Majdan u Ljuboviji i Gross u Srebrenici, a takođe i sagradio dva potpuno nova rudnika - Bosil-Metal u Karamanici kod Bosilegrada i Geomet u Olovu, koji imaju ogroman značaj za lokalne zajednice tih opština.

Popović je naglasio da u Minecu veruju da će nadležni organi prepoznati potencijal koji se otvorio za ekonomski i društveni razvoj Raške oblasti, uz investitora koji ima dokazane reference za finansiranje i pokretanje sličnih rudnika u regionu i koji insistira na pridržavanju svih zakonskih propisa, očuvanju životne sredine i redovnom izmirenju finansijskih obaveza, kako prema zaposlenima, tako i prema budžetu Republike Srbije.


Mineco Group: Mineco has taken the first step towards opening a new lead and zinc mine in the Raška
The British company Mineco Limited, one of the largest investors in mining in the Western Balkans, continues to invest in mining in Serbia by opening another lead and zinc mine, within the municipality of Raška.

In this way, Mineco is implementing its long-term development plan for south-east Europe, where it currently owns five active non-ferrous metal mines independently or with partners, three of which are located in Serbia, while two are in Bosnia and Herzegovina.

Besides its current investment in the further development of its existing mines and geological research at several locations in the Balkans, Mineco has taken the first steps towards opening its fourth mine in Serbia with the acquisition of the Serbian mining company Vavrina Resources Ltd.

Vavrina Resources had previously bought the land required for the future production of zinc and lead ore and concentrate in the liquidation process of the former Suva Ruda mine. The plots were sold by ATB Bank in Amsterdam, one of the largest creditors of the former owner of the mine. This bank held the plots as part of the collateral for a loan of 25 million euros that was never repaid.

Despite the exceptionally bad current global economic situation and the unpredictable dynamics of the recovery of the world raw materials market, Mineco decided to take this step because they believe that mining projects in Serbia still have a future for investment.

The director of the British company Mineco Limited, Bojan Popović, said that Mineco and its partners intend to build the necessary infrastructure on these plots, together with a plant to process ore into concentrates for export to end customers around the world.

– The next steps concern obtaining the right to prospect on our land, and the sooner we resolve this, the sooner we will be able to contribute to the economic growth of Raška, by resuming the production of non-ferrous metal ore concentrate produced by the Suva Ruda mine – said Popović.

Popovic pointed out that the former mine, which was closed and neglected under the previous owner, had employed 250 to 350 people from the Raška district in various periods until 2002, and that it was a significant factor in the economic development of this area.

As Popović recalled, Mineco had successfully started, recovered and made stable the mine near Gornji Milanovac, the Veliki Majdan mine in Ljubovija and Gross in Srebrenica, and also built two completely new mines: Bosil-Metal in Karamanica near Bosilegrad and Geomet in Olovo, which are of great importance to the local communities in these municipalities.

Popovic emphasized that Mineco believes that the responsible authorities will recognize the potential that has opened up for the economic and social development of the Raška region, with an investor who has proven references for financing and launching similar mines in the region and who insists on complying with all legal regulations and on regular settlement of financial obligations, both to its staff and to the Republic of Serbia.


Svetska banka predviđa ekonomski pad od 5,2% na Bliskom istoku i severu Afrike u 2020.
Svetska banka je saopštila da su pandemija korona virusa i pad cena nafte pogodili sve aspekte ekonomija Bliskog istoka i severne Afrike i da se u 2020. godini u tim regionima očekuje ekonomski pad od 5,2%.

Nova projekcija Svetske banke je 4,1% niža od aprilske, a 7,8% lošija od one iz oktobra 2019. godine.

Prognoza odražava sve više pesimistične izglede za severnu Afriku i Bliski istok, koji su posledica pandemije korona virusa i oštrog pada cena nafte, navodi se u izveštaju.

Potpredsednik Svetske banke za region Bliskog istoka i severne Afrike Ferid Belhadž rekao je da je ta oblast "ekonomski zaostajala i pre udara pandemije koronavirusa".

- Posle šest meseci pandemije, jasno možemo da vidimo težinu uticaja na živote, sredstva za život i na prosperitet celog regiona - naveo je Belhadž.

Svetska banka sada predviđa da će javni dug zemalja tog regiona znatno porasti u narednih nekoliko godina, sa oko 45% bruto domaćeg proizvoda u 2019. godini na 58%.

Na sumorne prognoze najviše su uticali smanjenje prihoda od izvoza nafte, pad fiskalnih prihoda i veliko povećanje fiskalnih troškova usled suočavanja sa zdravstvenom krizom.


Belje preuzima proizvodnju od kompanije Meggle?
U osječkoj mlekari proizvodnja će se ipak nastaviti i nakon 1. januara 2021. godina, a prema pisanju medija Meggle i grupacija Fortenova postigli su dogovor. Naime, proizvodne pogone će nakon odlaska nemačke korporacije iz Hrvatske preuzeti Belje plus.

Obe strane službeno informaciju još nisu potvrdile, ali prema saznanjima Poslovnog dnevnika, dogovaraju se detalji ugovora koji bi trebalo da bude uskoro zaključen.

Vrednost transakcije preuzimanja Meggleove proizvodnje još nije poznata, a prema dostupnim informacijama Belje je spremno da nastavi saradnju sa svim postojećim kooperantima Megglea. Konkretno, reč je o 282 mlekara, a nameravaju da zadrže i najveći deo zaposlenih - odnosno 70% od postojećih 160.

Ostatku radnika, Meggle će isplatiti otpremnine i plate za njihov rad do 31. decembra. Iz sindikata su poručili da su zadovoljni otpremninama koje plaća dosadašnji poslodavac, jer je njihov iznos 25% iznad zakonske obaveze. Vlasnik je za otpremnine, prema dostupnim podacima, osigurao osam miliona kuna (oko 1 mil EUR) prenosi Poslovni.hr.


Belje to Take Over Production from Meggle?
The production at the Osijek-based dairy facility is to continue beyond January 1, 2021, after all, and according to the media, Meggle and Fortenova have reached an agreement. After the German corporation leaves Croatia, their production facilities will be taken over by Belje Plus.

Neither side has yet confirmed the information officially, but, according to the findings of Poslovni Dnevnik, the details of the agreement which should soon be signed are being negotiated.

The value of the transaction of the takeover of Meggles production is not yet known, and, according to available information, Belje is ready to continue cooperating with all of Meggles current subcontractors, namely 282 dairies, and they also intend to keep most of the employees – 70% of the current 160.

Meggle will pay the remaining workers severances and salaries for their work until December 31. The union says that they are satisfied with the severance payments made by the current employer, as they amount to 25% over the legal minimum. The owner has set aside eight million kunas (around EUR 1 million) for the severance payments, Poslovni.hr reports.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta