Dobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzistaDobrodosli na sajt Medjunarodnog centra za razvoj finansijskog trzista
O namaUsluge CentraProizvodi CentraSavetovanja i seminariNasi rezultatiNasi klijenti
Arhiva vesti
Komercijalna banka prodata za 387 mil EUR - NLB kupovinom 83,23% udela postaje treća najveća bankars
Nova Ljubljanska banka (NLB) juče je potpisala kupoprodajni ugovor sa Republikom Srbijom o kupovini 83,23% vlasničkog kapitala Komercijalne banke a.d. Beograd, po ceni od 387 mil EUR.

Finalizacija transakcije očekuje se u četvrtom kvartalu 2020. godine i podleže obaveznim regulatornim dozvolama od strane, između ostalog, Evropske centralne banke, Banke Slovenije i Narodne banke Srbije, navodi se u saopštenju NLB-a.

- Naknada za 83,23% vlasništva iznosi 387 miliona EUR, koja se plaća u gotovini po zatvaranju transakcije. U skladu sa propisima o privatizaciji banaka u Srbiji, NLB nije obavezna da pokrene tender za obavezan otkup akcija od manjinskih akcionara u KB-u - ističu iz Banke.

U dopisu objašnjavaju i da navedena cena "podrazumeva procenu od 465 mil EUR za stopostotni vlasnički udeo, što predstavlja 0.77 puta vlasnički kapital KB-a na konsolidovano osnovu prema zahtevima međunarodnih računovodskih standarda MSFI na dan 30. juna 2019. godine i 6-puta procene dobiti Komercijalne banke za 2019. godinu".

Cena će, kako se navodi, biti podložna dvopostotnoj godišnoj kamatnoj stopi od 1. januara 2020. do zatvaranja transakcije. U tom periodu, NLB će imati korist od dobiti Komercijalne u skladu sa tzv. mehanizmom zaključane kutije ("locked-box mechanism").

Pod uslovom izdavanja dozvole od strane Narodne banke Srbije, dodeljena ali još neisplaćena dobit i primanja radnika iz prošlih finansijskih godina biće isplaćena pre zatvaranja transakcije. Postojeći akcionari KB-a takođe će dobiti dividendu u iznosu od 50% neto prihoda u 2019. godini, do maksimalno 38 mil EUR pre zatvaranja transakcije.

Kako su istakli iz NLB-a, Srbija ovom transakcijom postaje najveća strana filijala NLB Grupe, doprinoseći sa 24% povećanju imovine:

- Komercijalna banka donosi više od 770.000 aktivnih klijenata fizičkih lica i najveću prodajnu mrežu u zemlji, sa 203 ekspoziture uz postojeće NLB-ove ekspoziture u Srbiji. Filijale u Bosni i Hercegovini i Crnoj gori takođe će doprineti poslovanju NLB-a na tim tržištima.

Blaž Brodnjak, predsednik Uprave NLB-a, izjavio je prilikom potpisivanja ugovora da će akvizicija Komercijalne banke rezultirati porastom tržišnog učešća NLB-a u Srbiji na više od 12,1% prema bilansnoj sumi.

- Time će NLB postati treća največa bankarska grupa u zemlji - kazao je Brodnjak.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali, izjavio je da je Srbija zadovoljna cenom koju je dobila.

- Taj novac će država uložiti na pametan način, i to pre svega u investicioni plan "Srbija 2025", što će dalje doprineti poboljšanju kvaliteta života naših građana i daljem rastu BDP-a. Komercijalna banka je odlično radila ali može da radi i mnogo bolje, i verujem da će to biti moguće zahvaljujući novom strateškom partneru. Kada je reč o finansijskim uslugama, gde imate otvoreno tržište, smatramo da privatni partner može da bude mnogo bolji vlasnik od države. NLB je ozbiljna banka, koja ima jasnu strategiju i viziju, i koja je jedina regionalna finansijska institucija listirana na Londonskoj berzi sa GDR. Nadamo se da će se transakcija uspešno zatvoriti u narednih nekoliko meseci - kazao je Mali. .


Komercijalna Banka sold for EUR 387 million – NLB to become the third largest bank in Serbia through
On February 26, 2020, Nova Ljubljanska banka (NLB) entered into a share purchase agreement with the Republic of Serbia for the acquisition of an 83.23% ordinary shareholding in Komercijalna Banka a.d. Beograd at the price of EUR 387 million.

The closing of the transaction is expected in Q4 2020 and is subject to mandatory regulatory approvals from, among others, the European Central Bank, Bank of Slovenia and the National Bank of Serbia, NLB says in a press release.

– The consideration for the 83.23% shareholding amounts to EUR 387 million, which will be payable in cash on completion. In accordance with Serbian bank privatization regulations, NLB is not required to launch a mandatory tender offer for minorities shareholdings in KB  NLB emphasizes.

They also explain that “the purchase price implies a valuation of EUR 465 million for 100% of KB’s ordinary share capital, representing a multiple of 0.77 x KBs IFRS consolidated shareholders equity as at June 30, 2019, and a multiple of approximately 6x KBs estimated earnings for 2019”.

The purchase price, as said, will be subject to a 2% annual interest rate between January 1, 2020, and closing, with NLB benefiting from KBs earnings during that period under a "locked-box" mechanism.

Subject to National Bank of Serbia approval, declared but unpaid dividends and employee benefits for prior financial years will be paid before closing. KBs existing shareholders will also receive a dividend equating to 50% of 2019 net income up to a maximum of EUR 38 million before closing.

As NLB points out, through the transaction, Serbia will become the largest foreign subsidiary of the NLB Group, contributing 24% of the enlarged assets.

– KB will add more than 770,000 active retail clients and the largest branch network in the country with 203 branches to NLBs existing operations in Serbia. KBs subsidiaries in Bosnia-Herzegovina and Montenegro will also complement NLBs existing operations in those markets.

Blaž Brodnjak, CEO of NLB, stated that, as a result of the transaction, NLBs market share in Serbia will increase to over 12.1% by total assets, making NLB the third largest banking group in the country.

The Minister of Finance of the Government of the Republic of Serbia, Siniša Mali, stated that Serbia is satisfied with the price achieved.

– The state is planning to invest the funds wisely, especially in the “Serbia 2025” investment plan, which will improve the quality of life of our citizens and further GDP growth. The performance of Komercijalna banka is excellent, but it can get even better, and m convinced that this can be achieved with the help of the new strategic partner. We believe that in the case of financial services in the open market a private owner can be a better owner that the state. NLB is a serious bank with a clear strategy and vision, and at the same time it is the only regional financial institution with listed GDRs on the London Stock Exchange. We hope that the transaction will be closed in the next few months – Mali said.


Imovina Agrokomerca prodata na bubnju
Velika Kladuša -- Četiri nekretnine preduzeća Agrokomerc iz Velike Kladuše prodate su pred Opštinskim sudom usmenim javnim nadmetanjem za 3,3 miliona KM (oko 1,7 miliona evra).To je, skoro duplo manji iznos od ukupne predviđene početne cene, izveštavaju Nezavisne novine.

Prodaju imovine Agrokomerca zatražila su fizička lica Sulejman Silić i Hašim Grahović iz Velike Kladuše i preduzeće AS iz Jelaha, kod Tešnja, koji su ranije sudskim putem tražili izmirenje dugovanja koje je Agrokomerc imao prema njima.Sud je na kraju doneo odluku o prodaji nekretnina i nije uvažio zahtev Agrokomerca da se od toga odustane sve dok se u tom preduzeću odvija privremena finansijska konsolidacija po odluci Vlade FBiH.

Usmenim nadmetanjem, ovdašnjem poduzetniku Kenanu Kekiću prodata je zgrada nekadašnje prehrambene industrije za iznos od 1.641.000 KM (839 hiljada evra), iako je njena procenjena vrednost iznosila 2.990.791 KM (1,52 miliona evra).

Najbolju ponudu za nekadašnji objekat valionice, čija je procenjena vrednost bila 1.609.477 KM (823 hiljade evra), dao je biznismen Agan Kekić od 990.000 KM (506 hiljada evra). Firma "Kekić metali" kupila je zemljište Orlovac na području sela Grahovo za 201.000 maraka (oko 103 hiljade evra), iako je njegova procenjena vrednost bila 397.000 maraka (203 hiljade evra).

Konačno, najbolju ponudu za poslovni prostor Agrokomerca u centru Velike Kladuše, koji je jedini prodat za veću cenu od tražene, dali su tražioci izvršenja Sulejman Silić i Hašim Grahović.

Oni su za ovu nekretninu izdvojili 500.000 KM (255 hiljada evra), dok je njena procenjena vrednost bila 321.750 maraka (164,5 hiljada evra). Interesovanje za kupovinu pomenute imovine Agrokomerca bilo je veoma veliko, jer se za usmeno javno nadmetanje prijavio veliki broj pravnih i fizičkih lica, navodi list.


"Mali" akcionari
Emitenti
Posrednici
Investitori
Proizvodi Centra
Arhiva vesti
Kontaktirajte nasKnjiga gostijuMapa sajta